Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Targovax - Småprat 2 (TRVX) 1

Vi får satse på at Tolmodighet lønner seg. Minimum 21,9 mnd er spinnvilt! Vi kunne ha kjørt dette studiet uten cpi!!! Men, vi må jo vite hva vi skal måles opp mot.

7 Likes

Tror folk ene og alene var bombesikre på emisjon i ettermiddag på bakgrunn av den gode meldingen, så en del som kasta korta slik jeg ser det. Nå som det ikke ble emi her idag så tenker jeg mange enser muligheten for annen type finansiering fremover og kanskje blir en del som må løpe etter for inngang i morgen og til uka som kommer. Bare en tanke etter dagens handelsmønster.

3 Likes

Ikke for å være etterpåklok, men emisjon i dag, det var jeg ganske sikker på ikke ville komme! Dette var ingen melding de ringer rundt til investorer, og ber de være med på emisjon på! Det blir når vi får mer klarhet rundt studiet i melanom, eller hvis det dukker opp noe mer konkret rundt meso! Neste emisjon, skal det nok hentes litt større summer, hvis ikke det skulle dukke opp noe annet.

3 Likes

Jeg tror eksakt innrullering av pasienter er anonymisert for TRVX , og at de bare får vite anonymiserte resultater av studien. Siden de angir en nedre og øvre range, tolker det som om de vet at mos er oppnådd, og nedre verdi vil gjelde hvis siste innrullerte var medianindividet, mens øvre verdi vil gjelde dersom første innrullerte var medianindividet.

4 Likes

Emi spøkelset kan komme tilbake i helgen, om ikke er det grunn til å tro at ‘noe’ kan være på gang med BP eller BP ins spee…

Nyopprettet stilling som Head of Manufacturing er også glemt … TRVX er jo egentlig ikke i posisjon til større produksjonslinjer … men selskapet ønsker å være i posisjon - spennende !

5 Likes

Ad mediantallet her @ketilaaj:
De har nå kommet til at dersom alle de som fortsatt lever, dør i dag, vil de plassere seg slik at vi får mOS på 21,9 mnd. (Altså midterste “tall” i rekken vil være 21,9 dersom alle faller fra i dag).
Dersom alle de som fortsatt lever, lever lengre enn 25 mnd., vil vi få mOS på 25 mnd. (Altså at midterste “tall” i rekken flytter seg oppover, men kan uansett ikke passere 25. Midterste “tall” ville i så fall bli 25 mnd.)
Alle tilfellene (vet ikke antallet her) derimellom gir mOS mellom disse to ytterverdiene, avhengig av hvor lenge de lever, men verdien kan ikke ende opp utenfor nevnte intervall.

Setter “tall” da dette er mennesker og pasienter i en særdeles vanskelig situasjon. Skjebner som er så mye mer enn tallene vi ser på i vår sammenheng. Vi får håpe at TRVX får anledning til å hjelpe denne gruppen om ikke så alt for lenge!

26 Likes

Nydelige poenger! Allikevel er vi med på å undergrave selskapet ved å jage noen få prosenter av gangen… Håper også selskapet lykkes og hjelper mange mennesker i et alvorlig sykdomsforløp.

7 Likes

21 måneder mOS kom rundt 23 februar. 24 måneder mOS skulle komme rundt 23. mai. Hvorfor sender TRVX en slik melding i dag er litt merkelig. Nå er vi inne 24 måneder + 2 uker + noen dager.

1 Like

(Deleted)

2 Likes

@Wannatri, jeg er ikke sikker på at jeg skjønner deg helt.
Det var n=8 som fikk Oncos-102 i denne studien, mos blir da snittet av individ 4 og 5 som faller fra.
Hvis individ 5-8 fortsatt lever (som i ditt eksempel), og lever mye lenger, kan vel mos bli høyere enn 25?
I og med at meldingen bruker begrepet “will be”, betyr det at de er sikre på at 25 er maks og at de vet med sikkerhet at mos blir i det oppgitte intervallet. Eneste måten de kan vite det er at individ 1-5 har falt fra.

1 Like

Nr 5 lever nok fortsatt. På 24 mnd avlesning var snittet mellom 4 og 5 21,9. Hvis nr 5 lever lenge vil det vere 4 og nå 6 med snitt 25 som vil være mOS.

5 Likes

Et eksempel, og minst 5 pasienter er avdødd. Blant dem som fortsatt lever, er det minst 1 som ikke er kommet forbi den 5. avdøde:
5 mnd. - avdødd
10 mnd. - avdødd
15 mnd. - avdødd
20 mnd. - avdødd

Pasient x - 23,8 mnd., og lever fortsatt.
Dør pasienten i dag blir mOS (20+23,8)/2= 21,9 mnd, og dersom pasienten lever mer enn 30 mnd. i dette eksemplet, vil snittet bli 25 mnd., som er snittet til de med hhv. 20 og 30 mnd.

30 mnd. - avdødd
26
30

De to siste pasientene kan altså være enten i live eller døde, men vil uansett ikke endre mOS.

Vi kjenner selvfølgelig antallet (sjekket ikke opp antallet i farten), og med partall inkludert i studien, vil det være gjennomsnittet av pasient 4 og 5 som gir mediantallet, og da må levetid på 25 mnd. økes til det antall mnd. som gir gjennomsnitt 25 mnd. som i eks. over.

19 Likes

Takk for klar og fin forklaring!

2 Likes

Selskapet leverer og det er strålende, men det er åpenbart at de sliter med å få aksept blant BP. De har vært i samtaler over lang tid i følge ØS og på siste CMD klarte han ikke å skjule skuffelsen " vi kan ikke gi bort selskapet heller". Håper virkelig dette er det som skal til for at ting snur.

Jeg vil bare påpeke at du treffer planke nesten hver gang. Du klager over manglende fremgang, og straks kommer det en melding fra selskapet. Imponerende, må jeg si.

Det er bare å «sitte på henda» litt og vente til manipuleringen avtar. Kursutviklingen nå er latterlig.

1 Like

Hvilken fremgang er det du snakker om, men du er kanskje ikke i aksjen for å tjene penger?

Les bedre.

Aksjen gikk fra 7,8 på tirsdag til 9,6 i går. Det er 25 % oppgang på to børsdager.

Hvorfor solgte du ikke hvis du ikke er i aksjen for å tjene penger? Du kunne kjøpt den tilbake på 8,30 i dag. Helt greie prosenter det vel?

Vi får satse på en ny melding raskt! Hvis vi må gå 2-3 mnd uten nyheter, da siger vi nok sakte tilbake🥴