Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Targovax - Småprat 2 (TRVX) 1

Siden ingen har tatt ansvar, får jeg gjøre det…

11 Likes

Når det gjelder RSUer, så er min forståelse denne:

“Hvor mye av lønnen/godtgjørelsen din vil du ha i RSU-er?”

Da svarer man kanskje 100%

Da får man ingen lønn, men får tildelt RSUer til en fastsatt verdi for hele lønnen.

For å kunne løse inn en RSU, må man betale 10 øre per aksje.

En RSU har så vidt jeg vet en varighet på tre år.

Om man ikke løser den inn blir den null verdt.

Og da har man ingen ting igjen av lønnen man kunne fått for 3 år siden, men som man valgte å ta ut i RSUer.

Så man kan nok si at Bente-Lill Romøren har gjort en dårlig deal, mens firmaet har tjent på at hun ikke tok ut lønnen i cash.

Samtidig så bekrefter hun jo at hun faktisk tror at TRVX ikke kommer til å gå konkurs i nærmeste fremtid.

8 Likes

Ja så hun betaler jo de kursene som stod oppgitt i meldingen. Det er jo det lønnen går ut ifra.

Hun hadde vel ca 88k units. Så de som mener at hun kun betaler 10 øre pr stk, da mener de isåfall at hele hennes styrehonar kun er på i overkant av 8000 kroner. Man finner vel ikke styremedlemmer som tar på seg et slikt ansvar for lummerusk.

Ifølge enkelte, så var jo de som deltok i emi i vinter heldige. Det står jo 10 øre pr stk :joy::see_no_evil:

1 Like

10 øre er pålydende verdi pr aksje, og har ingenting med hva som betales å gjøre.

3 Likes

Endelig en som har skjønt det! :star_struck::star_struck:

Altså, mitt opprinnelige svar var til @TheObserver når han/hun poster dette rett under pressemeldingen:

Sitter på insideinformasjon og kan ikke kjøpe aksjer i markedet til 7 kroner. Velger i stedet å innløse aksjer til kostpris på 18 kroner i snitt.
(Aksjer i oppgjør fremfor cash)
Må være juice på gang :wink:

Dette er feil siden Romøren ikke velger mellom aksjer til 18kr eller 7kr. Hun har allerede valgt å motta 9399 RSUer som hun kan gjøre om til aksjer for 0,10kr. Nå velger hun mellom å betale 0,10kr eller 7kr, et opplagt valg og uten informasjonsverdi. Kanskje theObserver fleipet, men det virker ikke sånn.

Poenget var altså ikke å diskutere hvor mye hun ‘egentlig’ har betalt for aksjene, men å belyse valget hun gjør når hun velger å innløse RSUene. Jeg er enig i at hun avsto fra en kontantutbetaling tilsvarende en aksjepris på hhv 23,88kr og 14,33kr da hun valgte RSU over aksjer i 2018 og 2019, men det er altså irrelevant for det valget hun gjorde nettopp.

1 Like

Det virket ihvertfall som en del mente hun betaler 10 øre per aksje. Noe du også skriver her.

Har hun inside-informasjon så kan hun ikke kjøpe i markedet nå, men utøve en rsu går fint. Sier ikke det er tilfellet.

Men tilbake til “å betale” 10 ører pr aksje som du skriver.
Si at du har utført en jobb for noen hvor du får 100 kroner for jobben. Du velger å heller ta i mot 5 stk jordbær for jobben du gjorde som betaling. Hvert av jordbærene har en pålydene på 1 øre pr stk. Hvor mye “betalte” du per jordbær?

3 Likes

Her kan man lese om fordeler og ulemper med ulike former for aksjelønn. Inkludert et avsnitt om Hva er en RSU

De poengterer at en RSU beskattes som lønn på innløsningstidspunktet og til markedsverdien av aksjene når de overføres. Hvis man antar at eieren av RSUen har høyere skattesats på lønn enn på kapitalinntekter så er det altså gunstig å løse inn RSUen når aksjekursen er lav.
Sagt på en annen måte: Romøren tror kursen skal opp. Her er det juice på gang :wink:

1 Like

Det har nok neppe noe som helst med skatt å gjøre :slightly_smiling_face: Er nok heller et styre som vil vise atvde tror på selskapet og for et selskap uten inntekter er det lettere/bedre å trykke aksjer enn å utbetale lønn.

1 Like

Investor presentation
August 2020

11 Likes

Svar fra Trvx vedr RSU

Hei …

Takk for spørsmålet ditt.

Styremedlemmer tildeles hvert år et honorar for vervet som styremedlem. De kan velge å ta ut honoraret i kontantbetaling eller at hele eller deler av betalingen omgjøres til RSU’er. De vil da tildeles et antall RSU’er som er det opprinnelige honoraret delt på aksjekurs i tidsrommet når de valgte RSUer. Når de senere konverterer RSU’ene til aksjer så betaler de pålydende på aksjen, som er 10 øre.

Et regneeksempel: Et styremedlem har krav på 100.000 NOK i honorar, men velger å få betalingen som RSU. Dersom vWAP i tidsrommet når RSUer ble valgt var 100 NOK, så vil styremedlemmet bli tildelt 1.000 RSUer. Når styremedlemmet senere innløser RSUene og får aksjer, betales pålydende (10 øre) og netto verdien på aksjene blir regnet som lønnsinntekt det året RSUen innløses.

Håper det var oppklarende.

Mvh

Torbjørn Furuseth, MD
Chief Financial Officer
[(+47)

16 Likes

Tydeligere enn det kan det vel ikke gjøres av Torbjørn :sweat_smile:

1 Like

Det skal godt gjøres dersom folk ikke forstår det ja :slightly_smiling_face:

Håber ikke læserne her på TRVX tickeren har solgt sig ud på det grundlag :slight_smile:

2 Likes

➢ ONCOS-102 is one of the most promising oncolytic viruses with >200 patients treated :clap:

10 Likes

https://newsweb.oslobors.no/message/512734

4 Likes

Stadig flere av de jeg prater med har fått med seg at det er en søknadsprosess på gang for Targovax som omhandler patent for kombinasjonen ONCOS-102 adenovirus og CPI. Dette finner man ved å søke i det europeisk patentregisteret. Søknaden er merket EP3293201.

28 juli ble Targovax varslet om at patentet har til intensjon å bli innvilget, det gjenstår kun formaliteter gjennom signering.

Selskapet har ennå ikke sendt noen børsmelding på dette, men siden informasjonen åpenbart svirrer rundt og er offentlig tilgjengelig, kan man like gjerne dele det på Targovax-tråden.

Søknaden stammer tilbake fra september 2016, så jeg antar at Targovax ønsker å erklære patentet og signere når de nå har fått varsel om at intensjonen er å innvilge det.

Så får tiden vise om dette er et skuldertrekk, eller om det har noen materiell verdi for markedet.

https://register.epo.org/application?number=EP16188301&lng=en&tab=doclist

13 Likes

Har du finlest denne til en slik grad at du kan si om patentet gjelder alle adenovirus eller spesifikt for ONCOS-102? I teksten du limte inn kan det jo se ut som det gjelder alle CPI så kanskje det er mulig å også få patenten til å gjelde for alle adenovirus?

Bare til å hive seg over dokumentasjonen og skumlese, kun 37 sider i dokumentet :sunglasses:

https://register.epo.org/application?documentId=E41UWVHZ8277DSU&number=EP16188301&lng=en&npl=false

Ja, har mye å lese ellers også i dag :slight_smile: Disse patentene er jo ellers ofte ikke så enkle å tolke for menigmann, ergo lurte jeg på om du hadde dannet deg en oppfatning av det. Men for all del.