Diskusjon Triggere Porteføljer

Targovax - Teknisk Analyse (TA)

trvxol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f829e5b38>
#1

Teknisk ser det fortsatt ut til å være en god del mer å gå på her.
Fint brudd opp fra bullflagg, 18% til Target 1 og 41% til Target 2.

7 Likes