Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Teco2030

Hei!
Ser at dette firmaet noteres på merkur om et par uker.
Noen som har fulgt selskapet?

Synes selv dette kan være et spennende case, mtp dagens fokus på grønne aksjer.
Se her for investorpresentasjon:

8 Likes

Kommer på Merkur den 12 oktober…

3 Likes

Q&A med TECO 2030:

1 Like

Her er mer informasjon i forbindelse med den gjennomførte kapitalinnhentingen i TECO 2030:

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=514051&attachmentId=205711&obsvc.item=1

Her fremkommer følgende: “TECO 2030 had total assets of NOK 14,193,798 as of 30 June 2020”

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=514227&attachmentId=205789&obsvc.item=1

Selskapets regnskap for 2019 (selskapet er etablert september 2019)
https://proff.no/regnskap/teco-2030-asa/lysaker/grossister/IF9Y8OR10NS/

  • Sum innskutt egenkapital pr 31/12/2019: 10 100 000
  • Antall aksjer 10 000 000 (snittpris 1,01 kr pr aksje)

Selskapet prises ved IPO til 480 mill - 80 mill hentes i bytte mot 2 mill nye aksjer a kr 40.

Dette tilsier at verdien av de opprinnelige aksjene er 40 doblet siden etablering for et år siden. Nye aksjonærer skyter inn 80 mill, og bærer med det nesten hele den økonomiske risikoen i selskapet.

I prospekt og presentasjon henvises til uforpliktende intensjonsavtaler om salg av to scrubberanlegg med AVL design, og om levering av to fuelcelleanlegg om flere år, også basert på AVL teknologi. I tillegg nevnes muligheter/ønske om bygging av en fabrikk for fuelceller i Norge en eller annen gang i fremtiden, uten videre informasjon.

Prospekt og presentasjoner gir for meg ikke tilstrekkelig svar på følgende spørsmål:

  • Nøyaktig hva er det selskapet selv eier av teknologi, som forsvarer en verdsetting til tett oppunder en halv milliard kroner nå? (Ref. total assets pr 30 juni 2020 ca 14 mill)

  • Hvilke betingelser må oppfylles før nevnte intensjonsavtaler konverteres til faktiske ordre, hva er sannsynligheten for dette, og hvordan vil økonomien i prosjektene være?

  • Hva forventes av omsetning de neste årene?

  • Når forventes selskapet å kunne levere overskudd? Hvor mye?

  • Når forventes det at fabrikk for fuelceller skal bygges?

  • Hvor mye kapital må hentes for bygging av fabrikk?

Jeg er ingen ekspert, men for meg er det foreløpig for lite konkret på bordet, for mye usikkerhet og for høy risiko til å forsvare en pris på 40kr pr aksje.

Understreker at dette er min personlige vurdering, basert på den informasjon jeg har klart å finne. Fullt mulig jeg har oversett eller feiltolket noe. Om andre har konkret informasjon om selskapet, kom gjerne med innspill.

5 Likes

Ser i prospektet at store deler av beløpet fra emi’en skal benyttes til å tilbakebetale lån gitt av gründerne.

«Store deler» kan du være litt mer konkret?

1 Like

Her er hva jeg kan finne om tilbakebetaling av lån, side 9 i prospektet:

  • Repay Group’s loans and debt resulting from recent restructuring, amounting to a total of approx. NOK 12.8million

  • Repay the aggregate loans under the Bond Loan Agreement (NOK10million), if not converted into shares in the Company

Noen som kan kaste lys over hva dette betyr?

«Nye aksjonærer skyter inn 80 mill, og bærer med det nesten hele den økonomiske risikoen i selskapet».

Dette er helt feil. Jeg anbefaler å sjekke de faktiske forhold med selskapet før det spres slike gjetninger.

1 Like

Det er mulig jeg har misforstått noe her.

Men:
Innskutt egenkapital før emisjon = 10 mill fordelt på 10 mill aksjer
Hentet i emisjon = 80 mill fordelt på 2 mill nye aksjer

Er dette feil? Hva er i tilfelle de korrekte tallene?

1 Like

Det virker som du har satt deg veldig godt inn i selskapet a.mator. Du har mange gode spørsmål, og flere er nok umulig å vite så det må taes med i risikovurderingen av den enkelte.

Det er vel naturlig at ett selskap som har drevet utvikling ikke har den store omsetningen enda, men i mine øyne senker det risiko betraktelig at en så stort ingeniør selskap som AVL er involvert i utviklingen. Dette vil nok bidra til mindre “prøving og feiling”, samt at selskapet slipper store interne kostnader med å manne opp selskapet med alle nødvendige ressurser.

Når det gjelder verdi vurderingen av selskapet, så har nok ikke denne så mye med egenkapital å gjøre, heller forventet marked for deres produkter.

Scrubber markedet avhenger nok litt av fuel spread mellom høy- og lavsvovel olje priser, som jo også er berørt av pandemien (som har ført til mindre trafikk og dermed overfyllte oljelagere, som resulterer i lavere oljepris). Ved en normalisering av oljepriser vil nok scrubbere være ett attraktivt produkt å investere i for å komme innenfor de nye IMO kravene.

Når det gjelder hydrogen satsningen, så virker jo det å være ett enormt marked for dette da det puttes inn enorme summer og krefter ifm klimamålene frem mot 2030 og 2050. Ifølge Q&A som ble referert til av olejohan86, så blir det sagt at patenter vil være felles eie mellom TECO 2030 og AVL. Og om flere skulle velge å starte lignende utviklinger, så er det potensielle markedet uansett så stort at ett selskap alene ikke har sjanse å dekke det.

Så i mine øyner er verdivurderingen av selskapet relativt lav når det snakkes om deltagelse i prosjekter med milliardsummer, og jeg har dermed valgt å investere litt - men ikke mer enn jeg tåler å tape.

Nå er jo emisjon på 80 millioner fullført, som vil styrke egenkapital betraktelig til tross for utestående lån. Så det gjenstår vel bare å se ved åpning på Merkur Market neste uke hvem av oss som treffer best.

7 Likes

“The intellectual property rights related to the scrubbers sold by the Group are owned by AVL, while AVL has granted the Group an unconditional, irrevocable, royaltyfree and perpetual license to use intellectual property rights for the specific scrubbers that AVL has developed for the Group pursuant to the agreements entered into with the Company.”

Noen som har mer informasjon om AVL scrubberen?
Har AVL designet scrubbere tidligere, for andre?
Er dette en helt ny scrubberkonstruksjon som hittil aldri har vært i drift?

1 Like

Hydrogen er voldsomt i skuddet, NEL er børsens mest omsatte aksje og nå lager vi i AksjeSladder en dedikert episoden til hydrogen-området med de aller beste gjester. NEL-sjef Jon Andre Løkke og styremedlem i Greenstat/The Factory/Teco 2030/Bellona Birgit Marie Liodden kommer på besøk! Innspilling torsdag.

7 Likes

AVL har designet scrubbere tidligere.

Når det gjelder designet på den spesifikke scrubberen som er designet for TECO 2030 så er designet simulert i operasjon for hele skipets levetid, på samme måte som AVL simulerer livsløpet på bilmotorer og alt annet de designer.

TECO 2030 har ansatt ingeniører fra scrubber-avdelingene til Wärtsilä, Clean Marine, Yara og PGT, så det er masse in house experience på scrubbere også.

TECO Solutions som er i TECO gruppen har mer enn hundre scrubberinstallasjoner bak seg og BLOM Maritime som er i TECO gruppen har engineering for mer enn hundre scrubber systemer bak seg.

3 Likes

Når det kommer til innskutt egenkapital osv så blir det feil å gjøre det regnestykket du gjør.

TECO 2030 var tidligere en del av TECO Technologies og ble i år skilt ut som eget selskap. Du må ta innskutt egenkapital i TECO Technologies med i betraktningen og gjøre en beregning på hvor mye av verdiene fra TECO Technologies som ble med ned i TECO 2030.

Når det er sagt så har innskutt egenkapital veldig lite med verdien på et selskap å gjøre.

2 Likes

Hva konkret er det Teco bidrar med i samarbeidet med å utvikle Fuel Cell sammen med AVL?

Finner masse artikler vedr AVL sin Fuel Cell utvikling, men ingen av de nevner Teco. Det finnes masse artikler de siste 1-4 ukene vedr Teco2030 og AVL, men alt er sitert fra Tore Enger. Og noen hvor Teco2030 er brukt som kilde i artiklene.
Finner ikke noen benevnelser av Teco i noen press release/presentasjoner eller rapporter fra AVL.

Noen som har noe mer konkret vedr dette samarbeidet og som er publisert av AVL?

Skal sies at en mulig årsak til at det kan være vanskelig å finne noe info fra AVL, er at de ikke er børsnotert og ikke plikter å annonsere slike avtaler etc. Men synes det virker litt merkelig.

AVL er et selskap som arbeider i bakgrunnen og gjerne ikke publiseres av kundene deres, da kundene ønsker å fremstå som at de gjør all utvikling selv.

AVL jobber med de aller fleste av verdens bilmerket, men du finner svært lite publisert om dette fra AVL sin side også.
Prøv å se hvor mye du finner om samarbeid med Volkswagen, Merchedes, Jaguar, Bugatti og Ferrari for eksempel.

Jeg forstår dette slik at TECO 2030 har kjøpt deler av Teco Technologies virksomhet.

Av de 80 mill egenkapital som hentes nå, skal TECO 2030:

“Repay Group’s loans and debt resulting from recent restructuring, amounting to a total of approx. NOK 12.8million”

Er dette lånet, eller deler av det, oppgjør for virksomehet overtatt fra TECO Technologies?

1 Like

TECO 2030 er skilt ut som eget selskap fra TECO Technologies, de har ikke kjøpt deler av virksomheten.

Jeg vet ikke om lånet har noe med dette å gjøre.

1 Like

Er det gjennomført en fisjon?

Hvilke deler at Teco Technologies virksomhet ligger igjen i det selskapet?

1 Like