Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

TESLA, når kommer nedturen?

Noen som har erfaring med:

BEAR TESLA X3S NORDNET N

Noen som har innspill?

Kostnader med dette produktet? 12% ved kjøp?

0,07% under underveis?

High risk iallfall

5 posts were merged into an existing topic: Tesla (TSLA) :racing_car: