Diskusjon Triggere Porteføljer

Tips til en nybegynner?


#21

Holde seg unna Tekinvestor mao :sweat_smile:


#22

Takk for alle svar og gode innspill. Jeg setter pris på at dere deler erfaringer og håper det kan hjelpe andre også. For meg er det ihvertfall til stor hjelp å høre tankene til de som har holdt på med dette lenger enn meg.


#23

Hahahaha. Too true


#24

Jeg investerer utelukkende i selskaper med stort kapitalbehov og går i minus :joy:


#25

Du skriver mye godt, men dette er faktisk en av de største feilene folk gjør i aksjemarkedet. Folk holder på taperne og selger vinnerne generelt altfor tidlig.


#26

Gevinst er gevinst. Mange som sliter med å ta gevinst… Bare litt til. Ta NAS hvor mange solgte den på 300kr eller mer? nesten ingen. For budet skulle jo bli enda høyere.


#27

Stemmer sikkert generellt, men neppe med aksjemiksen til dette forumet :stuck_out_tongue:


#28

Man finner alltid outliers på begge sider av en normalfordelingskurve…

Jeg foreslår faktisk at TS leser historien om Anne Scheiber. Jeg forstår godt at det ikke er et liv som er for folk flest, men man kan lære noe av det (compounding) og historien er spektakulær, selv om hennes investeringer var langt i fra spektakulære.


#29

Joda, men Norwegian caset er et veldig godt case på at de aller fleste valgte å ikke selge fordi de ble grådiege.


#30

Dette er en veldig klassisk kognitiv bias, fordi det var og er fortsatt er flere potensielle utfall…
Mange som ikke har erfaring eksempelvis fra gambling (på ett nivå der du tjener penger på det) tror automatisk at analysen har vært feil dersom utfallet har vært uheldig. Jeg ser veldig mange her inne komme med kommentarer som likner på det, og fra et intellektuelt ståsted, så er det veldig lite gjennomtenkt.

Nå er dette subjektiv, men ett banalt eksempel på forventet verdi (alle burde ha liknende simuleringer i sine excel ark)

Expected Value ($)
Possible cash flow ($) 10000 40000 60000
Probability (%) 20 % 60 % 20 %
Expected Value ($) -10000 24000 12000
Expected Value ($) 26000

La oss gjør det enkelt å si at dette er flakslodd, og la oss si at avkastningskravet ditt er 10%, så du velger å kjøpe ett lodd til $23 400 som er en profitable beslutning, men du taper. Har beslutningen vært feil? Så klart den ikke har det.

NAS er også et sub-optimalt case fordi gearingen gjør at småendringer i inntjening eller tap får ekstreme utfall i verdien av selskapet (aksjekursen).

Nå er kursen du kommer med heller ikke helt representativ.


#31

Utfallet sålangt er at aksjen er dramatisk ned og ikke har noen umiddelbar mulighet til å klatre opp til de nivåene igjen. Men det beviser egentlig poenget veldig bra. Folk er generelt dårlige til å selge fordi de blir grådige.


#32

Derav denne kommentaren min om at med aksjemiksen som folk kjører på dette forumet her, med masse høyrisk, så er det å ta gevinst viktig. Man trenger ikke sikre alt, men 25-50% er bra.


#33

Vanskelig å være uenig i det. Men likevel bør mål om gevinst stå i forhold til risiko. Gir ikke mye mening å investere i Funcom 1.0 feks, så sitte et halvt år for så å selge 5% i pluss. Da har en tjent alt for lite i forhold til risiko.


#34

Hvorfor tar du kun outliers på den ene siden av normalfordelingskurven?


#35

Fordi det er en veldig relevant sak som rammet veldig mange, inkludert en gjeng her på forumet . Og den beviser poenget med at folk er dårlige til å ta gevinst fordi grådigheten tar overhånd


#36

Så ett tips til en nybegynner er å gjøre en analyse av en aksje før du går inn og definere for deg selv når du skal ta exit.

En mulig strategi er da å velge å ta exit fra en aksje når den har falt 3% - 5% fra der du valgte å gå inn, eller man oppnår ett kursmål, eller visse hendelser skjer som man antok var kursdrivende men viste seg å ikke være det. Da tok man feil, og bør leve med det tapet eller sikre seg gevinst. Man kan velge ny inngang i samme aksje ved senere anledning.

Hvis man ikke klarer å definere hva som skal til for at man skal selge en aksje, så virker det som litt mye risikosport å gå inn etter min mening.


#37

Nettopp med slike høyrisk caser som er så populært her bør en være veldig bevisst på gevinst vs risiko. I briste eller bare caser som feks biotek må en ha mål om å mangedoble innsats. Kortsiktig trading unntatt selvsagt.


#38

Tips til en nybegynner er vel rett og slett å holde seg borte fra binære caser og caser som kommer til å kreve finansiering. :stuck_out_tongue:


#39

Nano er mye av det samme som nas. Folk ble grådige og tok ikke gevinst. Nå derimot er nano særdeles interessant og nas ikke. Nas nå lukter drit lang vei og du risikerer å tape alt.


#40

“Det har rammet mange”. Dette er et veldig klassisk eksempel på outcome bias, som beskrevet ovenfor. Man klarer rett og slett ikke å skille resultat fra den eventuelle analyse som ligger bak.
I tillegg ignorerer du eksempler om outliers fra den andre siden av normalfordelingskurven…
Der folk har solgt for tidlig eller virkelig gått glipp av avkastning… Det er ingen grunn til at de ikke er like relevante, som nedsiden.

NAS er en binær aksje og da har du to utfall, og man bør ha en viss ide om er sannsynligheten for de to utfallene.

La oss ta ett super enkelt fiktivt eksempel for de som ikke har hatt statistikk, eller klart å tjene noe særlig på å spille kort for å illustrere mitt poeng.

I dette eksempelet ville du risikert 100.000 for å stikke av med 500.000, de fleste oppegående mennesker som kjenner sannsynlighet ville gjort dette, selv om de ville tapt 100000 7/10 ganger.
I 3 av 10 ganger vinner du 500.000, som gjør at det blir profitabelt, i lengden.

Verdi av binære flakslodd
Potensiell Tap/Gevinst ($) -100000 500000 Totalt:
Sannsynlighet (%) 70 % 30 % 100 %
Forventet Verdi ($) -70000 150000 80000

Jeg har aksjer i min portefølje som potensielt kan være der i 10-15 år, gitt at ingenting endrer seg…
Om du eier en bedrift som får 20% årlig avkastning på kapitalen, så ser jeg få grunner til å noen gang selge det, jo mindre verdsettelsen er sky høy.