Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

TRVX og PCIB

Begge disse to aksjene har gått bra den siste stunden, tildels meget bra (for så vidt også PHO). Jeg kan imidlertid ikke se noen fundamental årsak til at TRVX skal gå, og når det gjelder PCIB begynner jeg å frykte en nedtur dersom det ikke kommer oppdateringer som holder kursen oppe. Eller værre, om det skulle komme en emisjon som vanner ut kursen.
Hva tenker forumet?

Sett av noen timer til å lese både Targovax- og PCIB-trådene her, så lærer du veldig mye om de fundamentale årsakene til at begge stiger nå. :+1:

Kos deg, det er spennende lesning! :star_struck::star_struck:

A post was merged into an existing topic: Biotekaksjer

Flytter denne til Biotekaksjer-tråden :slight_smile: