Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

tvangsinnløsning av aksjer

Gjennom årene har jeg flere ganger opplevd at aksjer jeg hadde ble tvangsinnløst. I den sammenhengen har jeg savnet en mulighet til å komme i kontakt med andre som også vurderte å protestere på løsningssummen.
Jeg forsøker derfor å starte en ny tråd i håp om at vi kanskje kan samordne oss.
Play the ball.

1 Like

Interessant!

Regner med det er snakk om verdipapirbelåning?
Hvor mange dager tar det fra du får varsel om at du er overbelånt til de selv går inn og tvangsselger?

Når de så begynner, dumper de alt til enhver pris til du ikke er overbelånt eller prøver de å selge på en måte som er gunstig for deg?

Du ligger ganske så nært 100% belåning? så når en aksje faller 5-10% på en børsdag, er du overbelånt og blir tvangssolgt uansett pris.

Det jeg mener er dårlig med disse finansierings løsningene, som f.eks verdipapirkreditt på aksjer, er at man når som helst kan miste belåningsverdi for en aksje. Jeg har ved flere anledninger mistet belåning for pcib ved at Sbanken har droppet belåning for akkurat denne aksjen.

Dette er selvsagt en kjent risiko med denne løsningen men jeg har også reagert med de ekstremt korte fristene som gis for å selge unna aksjer for å unngå tvangssalg i regi banken.

Det smarteste er å unngå slik belåning men det er fristende med denne type belåning grunnet den lave renten og at man kan geare ekstra i forhold til ordinære lån.

Man nå alltid legge inn en buffer i forhold til overbelåning, så man tåler en liten dipp i kursen.

Ja det er farlige produkter dersom man blir for ivrig. Samme med intradag kreditt. Jeg fikk aktivert det en dag husker jeg. Ble helt sjokkert over hvor mye penger jeg kunne låne en dag som måtte være tilbake igjen ved dagens slutt. Deaktiverte det selvsagt :slight_smile:

Han mener vel tvangsinnløst, ikke tvangssolgt

2 Likes

Det har du nok helt rett i :wink:

1 Like

Beste er vel å opprette en lukket facebookgruppe og så spre info om den på alle mulige aksjeforum?

Hvis du ikke vil be om en aksjonærliste fra selskapet og så sette deg til å kontakte andre aksjonærer selv direkte.

Er vel ikke en fordel om andre vet hvor man kan bli «tvangssolgt». Er jo endel historier der folk har misbrukt slik kunnskap. Kan jo være mulig å få til en swap-avtale med andre aksjonærer om det er snakk om middels store beløp. Der man selger med opsjon på å kjøpe dem tilbake. Har man kontakter er det sikkert mange muligheter.

1 Like

Til sparkonge:
Ja, du har helt rett i det. Jeg mente og skrev tvangsinnløst, ikke tvangssolgt. Det er lett å forveksle to slike nærlydende uttrykk.

Til Savepig:
Jeg takker for forslaget ditt, men med en fot i steinalderen og ingen i facebook er jeg redd for at det blir litt for komplisert for meg.

Etterlysning:
Ingen av oss kan unngå å få våre aksjer tvangsinnløst dersom en aksjonær, etter å ha erværvet over 90 % av aksjekapitalen, bestemmer seg for å tvangsinnløse de resterende aksjene.
Jeg har erfart at aksjonærer som først protesterer på den tilbudte innløsningssummen og deretter går sammen om å bruke en og samme advokat med erfaring i tvangsinnløsningssaker, svært ofte ender opp med å få langt bedre betalt for aksjene sine enn det de ble tvangsinnløst for.
Og det er god kotyme for at det er det tvangsinnløsende selskapet som må dekke kostnadene med advokat og eventuell bistand fra andre sakkyndige.

Kanskje vi, som får våre aksjer tvangsinnløst, kan bruke denne tråden til å finne hverandre?

Jeg tillater meg å åpne ballet med å etterlyse andre som har protestert på tvangsinnløsningen av sine aksjer i det tidligere børsnoterte teknologiselskapet FARA AS.

3 Likes

Hold dere langt unna gearing i volatile aksjer… Det er bare enda en mulighet for meglerne til å svindle småsparere på. Du kan vedde på at gearingen forvinner på værst tenkelige tidspunkt.

2 Likes

Tar du opp f.eks et rammelån så får du pengene til en mye bedre rente.

Jeg takker igjen for flere gode forslag. De passer sikkert godt i forbindelse med tvangssalg. Mitt anliggende gjalt tvangsinnløsning. Jeg ser at disse to uttrykkene lett kan forveksles.

Her kommer et forsøk på å si noe om forskjellen mellom dem:
En aksjonær som har 90% av aksjekapitalen i et selskap kan ta de resterende 10 % mot å betale en innløsninngssum for dem. Det er tvangsinnløsning.
En finansieringsinstitusjon, for eksempel en bank, som har gitt et lån mot pant i aksjer, kan i gitte tilfeller selge de pantsatte aksjene mot den registrerte eieres vilje. Det er tvangssalg.

Jeg har opplevd tilfeller der den som tvangsinnløser nekter å oppgi navnet på de andre protestantene. Jeg startet derfor denne tråden i håp om at de av oss som velger å protestere på å få våre aksjer tvangsinnløst kan finne hverandre her og deretter vurdere å benytte den samme advokaten til å forhandle frem en høyere innløsningssum for våre tvangsinnløste aksjer.

Her er et dagsaktuelt tilfelle: Minoritetsaksjonærene i det tidligere børsnoterte teknologiselskapet FARA AS har nå fått sine aksjer tvangsinnløst. Jeg har protestert på innløsningssummen og oppfordrer andre som har gjort det samme i FARA AS til å poste på denne tråden.

Og til de av dere andre som senere opplever å få aksjene deres tvangsinnløst: Bruk denne tråden til å søke andre i samme situasjon. Det kan bli meget lønnsomt.

2 Likes