Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Vår Energi - (VAR)

image

Vår Energi Børsnoteres 16. februar 2022.

Her har vi et selskap som ble Etablert av ENI International B.V. og HitecVision som har tenkt å utestede ca 2 500 000 000 stk. aksjer med pris på mellom 28,- og 31,- pr. aksje.

Selskapet har en egenkapital på ca 1 526 000 MUSD, og har en eierandel på verdi av 19 335 000 MUSD.

Børsnoteringen har en verdi på inntill 79 milliarder,som utgjør en P/B på ca. 5,8 ,og vil ha en P/E på ca. 16.(estimater grovt kalkulert)

Vår Energi har en produksjon på 247 kboe(2022),men har et mål om å klare 350 kboe iløpet av 2025.

Og har 2P reserver på 1,1 milliarder fat :oil_drum:,og 2C resurser på 360 millioner fat :oil_drum:

Produksjonskostnader ligger idag(2022) på 12 USD pr/fat :oil_drum: og har et mellomlangsiktig mål på 8 USD pr. fat :oil_drum:,-Selskapet utfører nå 9 forskjellige prosjekter med en break even på 30 USD pr. fat :oil_drum:.

De har inntekter i USD ,men utgifter i NOK.

All gjeld har flytende rente(Gjeld ca 38,6 milliarder NOK)

Prospekt av Vår Energi

Selskapsoppdatering fra Desember 2021.

3 Likes

Blir spennende dette, i allefall IPO prisen.

1 Like

Noen som tegner seg her? Virker ikke prisingen noe stiv eller er det bare meg?

Jeg søkte. Men får ikke tror jeg…

Ok, jeg finner ikke noe enkel oversikt over hvor mye de produserer av gass vs brent-olje. Kanskje jeg som ikke kan forkortelsene. Vet du det? Synes du det er fair eller billig på 31,5kr?

Jeg gjorde en sammenligning med aker bp.

Og da syntes jeg de var rimeligere med ca 30%.

Jeg sjekket daglig produksjon.
Utbytte
Reserver

Vår energi er vel 2 største gass leverandør etter Statoil.

Jokeren er jo disse 10% gratis aksjer om man sitter ert år. Det gjør den enda rimeligere.

Men det er ikke en aksje man gjør 10x på.

Men kanskje 30% i år pluss de 10% i bonus aksjer…

Jeg vet ikke. Men skulle jeg satsa mye penger virker det som en ganske bankers greie.
10% utbytte også…

Ledelsen laster opp.

1 Like

Etter å ha sjekket opp litt nærmere og kjørt en DCF sammeligning mellom AkerBP og Vår Energi så fremstår Vår Energi som dyrere enn AkerBP på dagens kurs. Jeg biter meg spesielt merke i det høye gjeldsnivået i Vår Energi, det er en risikofaktor dersom oljeprisen skulle falle betraktelig igjen og rentene fortsetter oppover (i og med at de har flytende rente). De har 1,8mrd USD i FCF TTM og 4,4mrd USD i NIBD, mens AkerBP har 2,1mrd USD i FCF TTM og 2,3mrd USD i NIBD (as of Q32021 på begge). Jeg vet ikke hvordan man skal verdsette de 2P og 2C reservene til Vår Energi, men de har jo lavere FCF enn AkerBP selv om de tydeligvis skal være en større aktør enn AkerBP. Er det fordi de produserer en større andel gass enn olje? Jeg holder meg unna. Ledelsen laster opp men de har nok allerede vært del av et incentive programme som er vanlig for PE-selskaper. PE-selskaper tilbyr ofte dette 2-3 år før de gjør exit. Jeg har vært med i lignende løsning selv i et annet selskap som var eid av PE-fond. Børsnotering er ofte siste utvei for et PE-selskap som vil ha exit hvis de ikke får et oppkjøps-tilbud de er fornøyd med fra andre investorer eller selskap. Det blir nok AkerBP på meg, enten før eller etter fusjonen med Lundin!

3 Likes

Utbyttepolitikk i selskapet er fristende. Hitechv/eni mente for en stund tilbake at VAR skulle listeføres med mcap på omtrent 120 miliarder. Så spørsmålet er om selskap prises billig? Uansett med makrobildet som råder for olje/gass så frister denne ipoen.

Jeg ville heller sett at de prioriterte å senke gjeldsgraden fremfor å betale så høye utbytter, spesielt siden de kjører på flytende renter og det er uvisst hvor høyt rentenivået vil gå fremover. Det å betale utbytte er egentlig en dårlig løsning for aksjonærer pga dobbeltbeskatning, spesielt i et selskap som burde prioritert å nedbetale gjeld eller kjøpe tilbake egne aksjer.

Inne uenig med deg i det.

Tegner du for 500 k og sitter 1 år får du tildelt flere aksjer ,men det er overtegnet så den muligheten er vel liten.Tror det var 1 ekstra aksje per 10 aksjer om jeg ikke husker feil.

Dette kan vell ikke kalles annet enn lokke-teknikk fra “smarte” finanskarer som vil at flest mulig skal fristes til å tegne aksjer :slight_smile: Det er et zero-sum game, slik jeg har forstått det så er dette aksjer som selskapet eier som deles ut. I praksis så betyr det at selskapet gir deg eierskapet av 1 aksje, istedenfor at du indirekte eier den gjennom selskapet (ref. tilbakekjøp av egne aksjer). Generelt er jeg fan av selskaper som prioriterer å kjøpe tilbake egne aksjer istedenfor å betale ut utbytte siden det gir dobbeltbeskatning. Når selskapet eier flere av egne aksjer gir det aksjonærene indirekte eierskap av flere aksjer som i tur gir feks høyere EPS. Hadde det vært HitecVision eller ENI som delte ut disse aksjene så hadde det vært noe annet. Her må man også tenke på hvordan dette vil påvirke aksjekursen når de 12 månedene etter IPO nærmer seg, siden de som da vurderer aksjen vet at selskapet skal dele ut 10% av aksjene til en stor del av aksjonærene. There is no such thing as a free lunch.

2 Likes

Får spam i alle kanaler, selv mailer jeg ALDRI får emiser eller IPO på. Så styrer unna. Her skal retail piskes inn i flokk.

7 Likes

Ser også at de markedsfører seg med at de har opex på 12usd/fat i dag, og har mål om å nå 8usd/fat. Til sammenlingning så er AkerBP/Lundin på 7usd/fat i dag.

1 Like

Reagerte på det samme… stod vel abg og dnb i prospektet og det renner inn med e-poster fra alle andre enn de.

1 Like

helt enig med deg…men har selv sendt en søknad på IPO `n på en liten post…hvorfor?

Fordi de har spennende prosjekter på gang(9),-de har en veldig god kostnadskontroll på “snart” 8 dollar fatet og som jeg oppfatter,så vil vi neppe se noe korresjon i oljeprisen ala som vi så i mars 2020.

Russland ,Saudi Arabia/OPEC sørget for at mye av kapasiteten ble tatt ut under denne oljepris massakren som skjedde da(konkursbølgen) i mars 2020,og de nyter godt av markedsandelene idag,- idag er det betydelig andeledes der kapasiteten ligger på undersiden av etterspørselen av olje og vi har enda store nedstengninger som skal åpnes opp i tiden fremover.og den økonomiske utviklingen fortsetter og behovet etter olje fortsette å presse prisene oppover,-så Olje er tingen å være investert i idag :wink:

Har lest prospektet og Markedsoppdatering fra desember ifjor,-vet at prisingen er “voksen”,men annser som dette prisnivået er akseptabelt( :face_with_hand_over_mouth:*kremt"FOMO") :sweat_smile:

Det som er det positive med å være småsparer,er at skulle kursen komme ned til et “perfekt” prisnivå,så utgjør det såpass lite alikevel at det å sitte og vente på at aksjen skal ned til 11 kroner blir litt urealistisk nå,-hvertfall slik som jeg ser situasjonen i markedet nå…

1 Like

Ser ut som en “free lunch” for mindre retail-investorer.

Each investor in the Retail Offering will have a right to receive, without further consideration payable, in total one additional Share (each a “Bonus Share”) for every 10 Shares allocated and delivered to such investor in the Retail Offering, subject to a maximum limit of NOK 500,000 in Offer Shares (i.e. the Offer Price multiplied by the number of Offer Shares allocated and delivered), subject to such investor not selling or otherwise transferring any of the Offer Shares allocated to such investor between the first day of Listing and 16 February 2023. The Bonus Shares are being granted by the Selling Shareholders and will be delivered in February 2023.

Har vært en god deal i SVEG med bonus aksjer. IPO var allerede fulltegnet idag. Tegnet for 50 k selv. Gassdelen gjør dette selskapet til et ESG objekt, det er helt genialt.

Som jeg tror noen allerede var inne på… mye er optimalt NÅ:

  • energikrise i europa med høye gasspriser og oljepris
  • VÅR har høy gjeld med flytende rente
  • VÅR prioriterer utbytte
  • VÅR markedsføres i alle kanaler

Her er mye altså gjort for å kunne få høyest mulig IPO kurs… men ikke høyest avkastning for nye aksjonærer… stay away…

om man har tro på høy oljepris/gasspris 3- 6 år fremover er det et bra bet

2 Likes