Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Vicore Pharma Holding AB (VICO)

Kjøpte noen lodd i denne aksjen idag, da Redeye er ute med dekning:

Kursmål Redeye:
Valuation Summary
To value Vicore, we perform a sum-of-the-parts (SOTP) analysis based on a risk-adjusted discounted cash flow model. Applying a WACC of 13%, we derive a fair value of SEK 2,405 million, which gives a Base Case of SEK 48 per share.

1 Like

Vicore har på gang en studie på Covid-19, kan ligne litt på Bergen Bio:

Børsmelding:

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma utökar rekryteringsbasen för ATTRACT-studien

Göteborg, 23 juni 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att studien ATTRACT avseende behandling av COVID-19 med VP01 8C21) har godkänts av hälsovårdsmyndigheterna i Indien.

För att påskynda rekryteringen i ATTRACT-studien har Vicore Pharma genomfört en grundlig genomgång av förutsättningarna i länder utanför Storbritannien och därefter lämnat in en myndighetsansökan i Indien som godkändes på rekordtid. “Ett högt tempo är kritiskt när det gäller COVID-19 och Indien har fortfarande en stadig tillväxt i antalet patienter. En utökning med kliniker i Indien kommer att bidra till att accelerera rekryteringen till ATTRACT studien”, säger Mimi Flensburg, VP Clinical Development, Vicore Pharma.

Om studien

Studien, med namnet ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), är inriktad på inlagda patienter som behandlas med basalt andningsstöd, men ännu inte med respirator. Dessa patienter har en kraftig inflammation i lungorna som kan utvecklas till akut andningskollaps om den fortskrider.

Det är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad fas II studie som genomförs i cirka 100 COVID-19-patienter. Den kommer, utöver säkerheten, undersöka effekten på andningsingsinsufficiens och andra funktionella parametrar.

Utöver det nyligen erhållna godkännandet från den indiska läkemedelsmyndigheten, Drugs Controller General of India (DCGI), har ATTRACT-studien fått fullt godkännande av den regulatoriska hälso- och läkemedelsmyndigheten MHRA och Etikkommittén i Storbritannien. Vicore har också nyligen annonserat ett anslag om 1,5 miljoner GBP från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för att sponsra studien. LifeArc är en självständigt finansierad välgörenhetsorganisation inom medicinsk forskning.

Första substansen i sin klass

VP01 (C21), den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF), lungfibros i patienter med systemisk skleros (SSc), samt för behandling av COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, [email protected]

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (“IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (“SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en “IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Børsmelding:
25.6.2020, 09:56 · Nyhetsbyrån Direkt

VICORE PHARMA: REDEYE INLEDER BEVAKNING, 48 KR/A I BASSCENARIO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redeye inleder bevakning av bioteknikbolaget Vicore Pharma. Analysfirman ser ett rimligt värde på 48 kronor per aktie i ett basscenario.

Det framgår av en analys.

I ett negativt scenario (bear) ses ett rättvist värde på 15 kronor, medan ett värde om 100 kronor per aktie anses rimligt i ett positiv scenario (bull).

Aktien stiger 17,2 procent till 17:35 kronor på torsdagen.

Redeyes analyser är vanligen uppdragsanalyser.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

1 Like

Vicore ser teknisk fin ut. Ser ut som det kom litt ekstra volum her på brudd opp på 18-ish kr

2 Likes

Ja ser fin ut teknisk, men fortsatt mye å gå på til Redeye kursmål på 48,-

2 Likes

Så kom det en emisjon gitt

Gothenburg, July 2, 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore Pharma” or the “Company”), today announces its intention to execute a directed share issue corresponding to approximately SEK 160 million to institutional investors. HealthCap VII L.P., representing approximately 27.3 percent of the total number of shares in the Company, has expressed its intention to subscribe for shares corresponding to SEK 40 million in the issue. Vicore Pharma has engaged DNB Markets, Pareto Securities and Zonda Partners to explore the possibilities to conduct the directed share issue.

Vicore Pharma intends to use the potential issue proceeds to finance (i) preparations for a pivotal study of VP01 in Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF), including toxicity studies, development of a commercial formulation and production related activities, (ii) preparations for a pivotal study of VP01 in COVID-19, (iii) the acceleration of the development of follow-on molecules to VP01 through funding of preclinical development and a Phase I study (healthy volunteers), and (iv) general corporate purposes in order to prolong the time period before the Company may require additional funding until the second quarter of 2023.

1 Like

Redeye opprettholder kursmålet på 48,- (base case) :

VICORE PHARMA: KURS I RIKTAD EMISSIN 18:50 KR, 5% PREMIUM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vicore Pharma har nu genomfört den riktade nyemission av 10 miljoner aktier som aviserades på torsdagskvällen. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 18:50 kronor per ny aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och den motsvarar cirka 5 procents premium.

På grund av hög efterfrågan ökades bruttolikviden i nyemissionen från beloppet om 160 miljoner kronor som indikerades i bolagets pressmeddelande från den 2 juli 2020, till 185 miljioner kronor före transaktionskostnader.

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG och Swedbank Robur Fonder.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927 Nyhetsbyrån Direkt

1 Like

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma doserar den första COVID-19-patienten i ATTRACT-studien i Indien

Göteborg, 27 juli 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den första patienten i ATTRACT-studien har doserats i Indien vid Ruby Hall Clinic Pune.

Ruby Hall Clinic, Pune, har doserat den första patienten, ytterligare två sjukhus är helt godkända och förväntas också börja inkludera patienter denna vecka. Därutöver förbereds fem sjukhus för att kunna inkludera patienter. “Med 40.000 nya fall per dag, och en takt som fortfarande ökar, är förutsättningarna för en COVID-19-studie helt annorlunda i Indien jämfört med Storbritannien”, säger Mimi Flensburg, VP Clinical Development, Vicore Pharma.

Det primära syftet med studien, benämnd ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist Covid-19 Trial), är att undersöka effekten av VP01 (C21) vid COVID-19-infektion som inte kräver respirator. Dessa patienter har en kraftig inflammation i lungorna som kan utvecklas till akut andningskollaps om den fortskrider.

Studiedesign

Det är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie som genomförs i cirka 100 inlagda COVID-19-patienter med måttligt allvarlig sjukdom som kommer få en dos om 100 mg två gånger per dag av VP01 eller placebo under sju dagar. Studien kommer undersöka effekten på inflammation, andningsingsinsufficiens och andra funktionella parametrar.

Första substansen i sin klass

VP01, den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF), och studeras också i Raynauds fenomen hos patienter med systemisk skleros. Interna prekliniska fynd med VP01 tyder på att det kan vara användbart vid behandlingen av COVID-19.

VP01 kan kringgå de negativa effekterna av COVID-19

RAS antas spela en roll i utvecklingen av COVID-19 eftersom angiotensin II (ANG II) är uppreglerad och bidrar till den inflammatoriska reaktionen i lungorna. Vidare dämpas RAS skyddande del av SARS-CoV-2 som binder till enzymet ACE2 och därmed hämmar omvandlingen av ANG II till kroppsegna skyddande molekyler som stimulerar AT2R. Eftersom VP01 stimulerar AT2R direkt är bedömningen att VP01 kan kringgå de negativa effekterna av virus som SARS-CoV-2 på RAS-systemets skyddande funktioner.

1 Like

Redeye er ute med en oppdatering av analysen sin idag, ser positivt ut:

Pareto er også positive. Videoen er en måned gammel

1 Like

Oppdatering fra Redeye:

1.9.2020, 08:26 · Nyhetsbyrån Direkt

BÖRS:PARETO TAR BORT DOMETIC I SEPTEMBERPORTFÖLJ, TAR IN VICORE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pareto gör en förändring i sin portfölj för september; tar hem vinsten i Dometic efter stark kursutveckling och ersätter den aktien med Vicore Pharma.

Det framgår av ett marknadsbrev.

I augusti stärktes Paretos portfölj med 6,6 procent, medan OMXSGI steg 3,7 procent. Bakom den starkare utvecklingen låg främst Dometic, men även Embracer och Qleanair. Sedana Medical underpresterade i portföljen.

Vicore Pharmas kurs har stigit med över 40 procent sedan i juni och Pareto tror att trenden fortsätter medan bolagets kliniska program fortskrider.

Pareto räknar med nyheter om Vicores främsta kandidat VP01 från nuvarande fas 2 studie om idiopatisk lungfibros i september, och klinisk data från

Positiv børsmelding fra Vicore vedrørende effekt på Covid-19 pasienter:
25.9.2020, 08:00 · Cision

Vicore Pharma Holding AB: Robust effects of VP01 in human idiopathic pulmonary fibrosis lung tissue

Gothenburg, September 25, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), a pharmaceutical company dedicated to developing innovative medicines for rare lung disorders, today announces effects of VP01 on idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) patient tissue.

Fresh human IPF lung tissue harvested from a patient during lung transplantation showed stable expression of the VP01 target, the angiotensin type 2 receptor (AT2R), and treatment with clinically relevant concentrations of VP01 caused a dose-dependent decrease of TGFb1, a key growth factor in fibrosis development.

“It is reassuring that we can demonstrate target (AT2R) expression and inhibition of the most potent pro-fibrotic factor in human IPF tissue that, if it translates to the clinical situation, may affect the trajectory of the disease” says Carl-Johan Dalsgaard, CEO of Vicore Pharma". A phase II IPF trial in 60 patients has recently been approved and is scheduled to commence in October.

About VP01

VP01 (C21) is a first in class orally available low molecular weight AT2R agonist that activates the “protective arm” of the renin angiotensin system (RAS). The compound has previously shown effects in the bleomycin and monocrotaline pulmonary fibrosis/pulmonary hypertension (PH) models as well as in a severe PH model in the rat. VP01 is currently in clinical development for IPF, pulmonary fibrosis in systemic sclerosis and COVID-19.

Precision Cut Lung Slices (PCLuS)

Harvesting fibrotic IPF lung tissue during lung transplantation gives the opportunity to culture precision cut slices as explants to study pharmacological effects on various markers of fibrosis development. To study human tissues affected by IPF gives a good opportunity to assess biomarkers that also can be followed in clinical studies.

“This technology represents a unique possibility to study our drug candidates in the diseased lung tissue from IPF patients”, says Johan Raud, CSO of Vicore Pharma. The technology was developed by Fibrofind, a service facility embedded in the world-leading academic Newcastle Fibrosis Research Group of Newcastle University.

For further information, please contact:

Carl-Johan Dalsgaard, CEO, tel: +46 70 975 98 63, [email protected]

About Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma is a rare disease pharmaceutical company focused on rare lung disorders and related indications. The company currently has three drug development programs, VP01, VP02 and VP03.

VP01 (C21) is being developed for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (“IPF”), pulmonary fibrosis in systemic sclerosis (“SSc”) and COVID-19. VP02 is based on a new formulation and delivery route of an existing immunomodulatory compound (an “IMiD”). VP02 focuses on the underlying disease and the severe cough associated with IPF. VP01 and VP02 are also being actively evaluated for other indications within the field of interstitial lung diseases where there are significant unmet needs. VP03 includes follow-up molecules for VP01.

The company’s shares (VICO) are listed on Nasdaq Stockholm’s main market. For more information, see www.vicorepharma.com.

Oppdatering fra Redeye:

Vicore Pharma today announced that it managed to achieve complete enrolment of its COVID-19 ATTRACT trial. With 106 patients dosed, the company recruited more patients than originally communicated. Considering that many companies, especially smaller ones, do not manage to recruit patients into their COVID-19 trials, we see this as an exceptional demonstration of clinical performance by Vicore. We can expect the release of ATTRACT topline data around the second half of November to early December. As a reminder, we expect the first IPF patient to be dosed in October and data from the SSc Raynaud’s phenomenon study within Q4 2020. This reinforces our positive view on Vicore and we expect a positive share price reaction today in the range of 10-20%. We reiterate our Buy recommendation on VICO with a TP of SEK 51

1 Like

https://vicorepharma.com/investors/press-releases/press/?releaseID=A2764D966827540E

1 Like

Vicore Pharma recruits the first patient in the phase II Proof-of-Concept study in idiopathic pulmonary fibrosis

1 Like

8.12.2020, 08:11 · Nyhetsbyrån Direkt

VICORE PHARMA: POSITIVA ÖVERGRIPANDE RESULTAT I COVID-STUDIE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Vicore Pharma redovisar positiva övergripande resultat i Attract-studien vid behandling av patienter smittade av coronaviruset.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Patienterna uppges visa en signifikant förbättring i tillägg till kortikosteroider.

Bland resultaten i studien, där läkemedelskandidaten C21 jämförs med placebo i 106 patienter, återfinns en signifikant minskad risk för att behöva inleda syrgasterapi vid behandlingens slut. Minskningen låg på 40 procent.

Dessutom noterade en “tydlig trend” på att C21 minskade behovet av respiratorbehandling. Fyra patienter i placebogruppen hade behov av behandling med respirator gentemot en patient i C21-gruppen. Det observerades också färre dödsfall i C21-gruppen där en patient avled jämfört med tre dödsfall i placebogruppen.

Biverkningsprofilen för C21 beskrivs som gynnsam.

Vicore Pharma kommer att hålla en webbsändning på tisdagen klockan 15.00 där resultaten från studien presenteras.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

Lukk

8.12.2020, 09:28 · Nyhetsbyrån Direkt

VICORE PHARMA: PARETO SPÅR KURSUPPGÅNG 20-60% PÅ STUDIEBESKED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pareto Securites räknar med en kursuppgång i intervallet 20-60 procent för forskningsbolaget Vicore Pharma efter de positiva resultaten i Attract-studien.

Det framgår av en analys på tisdagsmorgonen.

Resultaten ses även som ett positivt tecken för Vicore Pharmas huvudindikation inom en form av lungfibros (IPF).

Pareto som har en köprekommendation för aktien med en riktkurs på 51 kronor planerar att komma ut med mer detaljerad information efter bolagets presentation av studien som inleds klockan 15.00.

Vicore var upp nära 13 procent i den inledande handeln på tisdagen.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

1 Like