Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Vicore Pharma Holding AB (VICO)

Kjøpte noen lodd i denne aksjen idag, da Redeye er ute med dekning:

Kursmål Redeye:
Valuation Summary
To value Vicore, we perform a sum-of-the-parts (SOTP) analysis based on a risk-adjusted discounted cash flow model. Applying a WACC of 13%, we derive a fair value of SEK 2,405 million, which gives a Base Case of SEK 48 per share.

1 Like

Vicore har på gang en studie på Covid-19, kan ligne litt på Bergen Bio:

Børsmelding:

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma utökar rekryteringsbasen för ATTRACT-studien

Göteborg, 23 juni 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att studien ATTRACT avseende behandling av COVID-19 med VP01 8C21) har godkänts av hälsovårdsmyndigheterna i Indien.

För att påskynda rekryteringen i ATTRACT-studien har Vicore Pharma genomfört en grundlig genomgång av förutsättningarna i länder utanför Storbritannien och därefter lämnat in en myndighetsansökan i Indien som godkändes på rekordtid. “Ett högt tempo är kritiskt när det gäller COVID-19 och Indien har fortfarande en stadig tillväxt i antalet patienter. En utökning med kliniker i Indien kommer att bidra till att accelerera rekryteringen till ATTRACT studien”, säger Mimi Flensburg, VP Clinical Development, Vicore Pharma.

Om studien

Studien, med namnet ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), är inriktad på inlagda patienter som behandlas med basalt andningsstöd, men ännu inte med respirator. Dessa patienter har en kraftig inflammation i lungorna som kan utvecklas till akut andningskollaps om den fortskrider.

Det är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad fas II studie som genomförs i cirka 100 COVID-19-patienter. Den kommer, utöver säkerheten, undersöka effekten på andningsingsinsufficiens och andra funktionella parametrar.

Utöver det nyligen erhållna godkännandet från den indiska läkemedelsmyndigheten, Drugs Controller General of India (DCGI), har ATTRACT-studien fått fullt godkännande av den regulatoriska hälso- och läkemedelsmyndigheten MHRA och Etikkommittén i Storbritannien. Vicore har också nyligen annonserat ett anslag om 1,5 miljoner GBP från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för att sponsra studien. LifeArc är en självständigt finansierad välgörenhetsorganisation inom medicinsk forskning.

Första substansen i sin klass

VP01 (C21), den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF), lungfibros i patienter med systemisk skleros (SSc), samt för behandling av COVID-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, [email protected]

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (“IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (“SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en “IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Børsmelding:
25.6.2020, 09:56 · Nyhetsbyrån Direkt

VICORE PHARMA: REDEYE INLEDER BEVAKNING, 48 KR/A I BASSCENARIO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redeye inleder bevakning av bioteknikbolaget Vicore Pharma. Analysfirman ser ett rimligt värde på 48 kronor per aktie i ett basscenario.

Det framgår av en analys.

I ett negativt scenario (bear) ses ett rättvist värde på 15 kronor, medan ett värde om 100 kronor per aktie anses rimligt i ett positiv scenario (bull).

Aktien stiger 17,2 procent till 17:35 kronor på torsdagen.

Redeyes analyser är vanligen uppdragsanalyser.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt

1 Like

Vicore ser teknisk fin ut. Ser ut som det kom litt ekstra volum her på brudd opp på 18-ish kr

2 Likes

Ja ser fin ut teknisk, men fortsatt mye å gå på til Redeye kursmål på 48,-

2 Likes

Så kom det en emisjon gitt

Gothenburg, July 2, 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore Pharma” or the “Company”), today announces its intention to execute a directed share issue corresponding to approximately SEK 160 million to institutional investors. HealthCap VII L.P., representing approximately 27.3 percent of the total number of shares in the Company, has expressed its intention to subscribe for shares corresponding to SEK 40 million in the issue. Vicore Pharma has engaged DNB Markets, Pareto Securities and Zonda Partners to explore the possibilities to conduct the directed share issue.

Vicore Pharma intends to use the potential issue proceeds to finance (i) preparations for a pivotal study of VP01 in Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF), including toxicity studies, development of a commercial formulation and production related activities, (ii) preparations for a pivotal study of VP01 in COVID-19, (iii) the acceleration of the development of follow-on molecules to VP01 through funding of preclinical development and a Phase I study (healthy volunteers), and (iv) general corporate purposes in order to prolong the time period before the Company may require additional funding until the second quarter of 2023.

1 Like

Redeye opprettholder kursmålet på 48,- (base case) :

VICORE PHARMA: KURS I RIKTAD EMISSIN 18:50 KR, 5% PREMIUM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vicore Pharma har nu genomfört den riktade nyemission av 10 miljoner aktier som aviserades på torsdagskvällen. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 18:50 kronor per ny aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och den motsvarar cirka 5 procents premium.

På grund av hög efterfrågan ökades bruttolikviden i nyemissionen från beloppet om 160 miljoner kronor som indikerades i bolagets pressmeddelande från den 2 juli 2020, till 185 miljioner kronor före transaktionskostnader.

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG och Swedbank Robur Fonder.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927 Nyhetsbyrån Direkt

1 Like