Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Vistin Pharma (VISTIN)

vistin_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2961c91d0>

#122

Interessant. Ser at Singapore forbyr åpne scrubbersystem. Vet du hvordan fordelingen er mellom åpne, lukkede og hybridsystemer på Hunter sine skip og for resten av rederne som har installert eller bestilt installasjon av scrubbere?

Har også hørt folk som sier at områder som i dag har strenge krav til håndtering av ballastvann pga sårbare økosystemer kan finne på å forby scrubbere. Er det noe i det, tror du?


#123

De aller fleste har bygget eller bestilt open loop systemer, inkludert Hunter. Hunter systemene kan forholdsvis enkelt bygges om til hybridsystemer, om de måtte ønske det. Business casen vil ikke endres nevneverdig for en VLCC med et hybridsystem i forhold til open loop, da stedene som har eller planlegger å ha zero discharge oftest er havner og VLCCene er sjeldent i havn. Det vil lønne seg for VLCCene å ha open loop og heller skifte til MGO i havn. Poenget med et scrubbersystem er at det skal rense eksosen den tiden skipet bruker det aller meste av fuelen på en trade og dimensjoneres for dette. Skal man fange opp alle mulige scenarioer for skipets operasjon vil man ofte ende med et overdimensjonert og overkomplisert system.

Når det gjelder hvilke områder som vil bli zero discharge og ikke så er det veldig vanskelig å si, da dette ikke er basert på vitenskap, men på følelsene til environmentalists og politikere. Utslippet fra en open loop er ikke skadelig for havet og det er ingen sammenheng mellom ballastvannsreglene og scrubberutslipp. Det som slippes ut i et open loop system er sulfater, noe det finnes masse av i havet fra før. (Det er en utbredt missforståelse at man bare tar svovel ut av luften og puttet det i havet. Da har man ikke adressert det egentlige problemet ved å ha svovel i luften.) Undersøkelser på dette viser at sulfatene fra scrubberen har en helt neglisjerbar effekt på sjøvannet.


#124

#125

Takk for bra innlegg. Har du sett på MPC, @ole-johan86?


#126

Jeg har vært involvert med MPC også. Jeg mener at de endte opp med å ta en forhastet besluttning basert på at de ønsket en rask retrofit, noe som gikk ut over kvaliteten på hvilken scrubberleverandør de endte opp med. Jeg ser på det som sannsynlig at systemene deres vil fungere dårlig og at de vil ende opp med operasjonelle problemer og vil måtte brenne MGO store deler av tiden.


#127

Takk for svaret. Jeg vet ikke hvordan en scrubber ser ut med inntak og tanker og utslippsrør så dette er kanskje et dumt spørsmål: Er vannsirkulasjonen så høy i en scrubber at det overhodet ikke vil kunne snike seg med små ‘blindpassasjerer’ fra andre havområder? Ingen lommer i systemet der vann kan bli liggende over tid og risikere å bli frigjort på feil sted?

Jeg er enig i at svoveldioksid i lufta og kalsiumsulfat i vannet er to helt forskjellige miljøpåvirkninger der den første sannsynligvis er mange ganger verre en den andre.


#128

Vannet i et open loop system vil være igjennom og ute av systemet i løpet av få minutter. I et closed loop/hybrid system med zero discharge vil holding tank måtte tømmes i løpet av forholdsvis kort tid, så man vil ikke flytte langt på vannet. Typisk vil man gå i closed loop i havn og tømme holding tanken med en gang man når åpen sjø. I tillegg til dette er miljøet i scrubberen så surt (svovelsyre) at organismer vil neppe overleve.


#129

Har du satt opp et regnestykke der du kan vise oss hva du kommer frem i effekten fra IMO2020 og hvordan resultatet vil se ut på bunnlinjen for Vistin ?


#130

Anbefaler å sjekke ut den siste presentasjonen som ligget ute på Vistin sin hjemmeside. Den tar for seg potensialet bedre enn jeg klarer å forklare i hvert fall.


#131

Morsomt.
I presentasjonen fra september 2018 sier selskapet at de vurderer strategiske muligheter for pharma divisjonen, altså salg av enheten.
Nå kun et kvartal senere tryner trading divisjonen og styret sier nå at trading divisjonen skal evalueres.

Herregud for et surr av et selskap.
Stay Away, sier jeg bare.


#132

08/01-2019 08:41:50: (VISTIN) Vistin Pharma ASA : Update on Energy Trading business


#133

https://www.ft.com/content/29e63392-1359-11e9-a581-4ff78404524e


#134