Diskusjon Triggere Porteføljer

Vistin Pharma (VISTIN)

vistin_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3667862640>

#122

Interessant. Ser at Singapore forbyr åpne scrubbersystem. Vet du hvordan fordelingen er mellom åpne, lukkede og hybridsystemer på Hunter sine skip og for resten av rederne som har installert eller bestilt installasjon av scrubbere?

Har også hørt folk som sier at områder som i dag har strenge krav til håndtering av ballastvann pga sårbare økosystemer kan finne på å forby scrubbere. Er det noe i det, tror du?


#123

De aller fleste har bygget eller bestilt open loop systemer, inkludert Hunter. Hunter systemene kan forholdsvis enkelt bygges om til hybridsystemer, om de måtte ønske det. Business casen vil ikke endres nevneverdig for en VLCC med et hybridsystem i forhold til open loop, da stedene som har eller planlegger å ha zero discharge oftest er havner og VLCCene er sjeldent i havn. Det vil lønne seg for VLCCene å ha open loop og heller skifte til MGO i havn. Poenget med et scrubbersystem er at det skal rense eksosen den tiden skipet bruker det aller meste av fuelen på en trade og dimensjoneres for dette. Skal man fange opp alle mulige scenarioer for skipets operasjon vil man ofte ende med et overdimensjonert og overkomplisert system.

Når det gjelder hvilke områder som vil bli zero discharge og ikke så er det veldig vanskelig å si, da dette ikke er basert på vitenskap, men på følelsene til environmentalists og politikere. Utslippet fra en open loop er ikke skadelig for havet og det er ingen sammenheng mellom ballastvannsreglene og scrubberutslipp. Det som slippes ut i et open loop system er sulfater, noe det finnes masse av i havet fra før. (Det er en utbredt missforståelse at man bare tar svovel ut av luften og puttet det i havet. Da har man ikke adressert det egentlige problemet ved å ha svovel i luften.) Undersøkelser på dette viser at sulfatene fra scrubberen har en helt neglisjerbar effekt på sjøvannet.


#124

#125

Takk for bra innlegg. Har du sett på MPC, @ole-johan86?


#126

Jeg har vært involvert med MPC også. Jeg mener at de endte opp med å ta en forhastet besluttning basert på at de ønsket en rask retrofit, noe som gikk ut over kvaliteten på hvilken scrubberleverandør de endte opp med. Jeg ser på det som sannsynlig at systemene deres vil fungere dårlig og at de vil ende opp med operasjonelle problemer og vil måtte brenne MGO store deler av tiden.


#127

Takk for svaret. Jeg vet ikke hvordan en scrubber ser ut med inntak og tanker og utslippsrør så dette er kanskje et dumt spørsmål: Er vannsirkulasjonen så høy i en scrubber at det overhodet ikke vil kunne snike seg med små ‘blindpassasjerer’ fra andre havområder? Ingen lommer i systemet der vann kan bli liggende over tid og risikere å bli frigjort på feil sted?

Jeg er enig i at svoveldioksid i lufta og kalsiumsulfat i vannet er to helt forskjellige miljøpåvirkninger der den første sannsynligvis er mange ganger verre en den andre.


#128

Vannet i et open loop system vil være igjennom og ute av systemet i løpet av få minutter. I et closed loop/hybrid system med zero discharge vil holding tank måtte tømmes i løpet av forholdsvis kort tid, så man vil ikke flytte langt på vannet. Typisk vil man gå i closed loop i havn og tømme holding tanken med en gang man når åpen sjø. I tillegg til dette er miljøet i scrubberen så surt (svovelsyre) at organismer vil neppe overleve.


#129

Har du satt opp et regnestykke der du kan vise oss hva du kommer frem i effekten fra IMO2020 og hvordan resultatet vil se ut på bunnlinjen for Vistin ?


#130

Anbefaler å sjekke ut den siste presentasjonen som ligget ute på Vistin sin hjemmeside. Den tar for seg potensialet bedre enn jeg klarer å forklare i hvert fall.


#131

Morsomt.
I presentasjonen fra september 2018 sier selskapet at de vurderer strategiske muligheter for pharma divisjonen, altså salg av enheten.
Nå kun et kvartal senere tryner trading divisjonen og styret sier nå at trading divisjonen skal evalueres.

Herregud for et surr av et selskap.
Stay Away, sier jeg bare.


#132

08/01-2019 08:41:50: (VISTIN) Vistin Pharma ASA : Update on Energy Trading business


#133

https://www.ft.com/content/29e63392-1359-11e9-a581-4ff78404524e


#134

#135

13/02-2019 16:45:54: (VISTIN) Vistin Pharma ASA : Invitation to Q4 conference call


#136

13/02-2019 16:46:30: (VISTIN) Financial calendar


#137

19/02-2019 07:00:34: (VISTIN) Vistin Pharma ASA : Fourth quarter 2018 financial results


#138

Hva bruker du til å tracke differansen mellom MGO og HFO her?


#139

Lurer på om det er ubegrenset hvor stort tapet på derivatene kan bli, eller om de har designet det slik det kun kan tape et forhånds definert mengde. Ser ikke ut som de har gjort det, så da er jo det risikabelt. Men vi som bryr oss om Imo 2020 playet vet jo at de var utrolig tidlig ute, så det kan jo fremdeles snu og plutselig bli gevinst ut av det.

Om de realiserte det nå så ville jo de likevel sitte med mye cash og verdier i forhold til aksjeverdien(børsverdi 332 M Totale asset 501M (320 cash). Metformin delen tjener vel egentlig penger også? Så de investerte i pakking systemer i desember og dette ble ikke ferdigstilt før nå i februar. Så de gikk glipp av inntekter i Q4 pgr det.

Noen som vet hva som egentlig skal skje med alle pengene som investorene skutte inn i selskapet for å drive med energi handel/Imo 2020 play?
De videre tapenene i derivatene og hva som skal skje med cash her er interessant.
Metformin er jo et kjempe produkt så egentlig er jo den delen av bedriften god i seg selv så lenge de klarer holde oppe etterspørselen/drive lønnsomt.
Men så mye cash er jo ikke nødvendig når trading virksomheten opphører.
Står også at de kan realisere tapene ( evt gevinst da heh) når de føler det er best for aksjonærene.

Fra Q2 presentasjon:
 New fully automated packaging line to be
installed in Q4 2018
 Efficiency programme to stretch production
capacity up to 3500 – 3800MT
 Due to installation of new packaging line in
2018, the benefit from the stretch initiatives
will not start to materialise until 2019

Q3:
Vistin Pharma is producing approximately
3,100MT of metformin HCl annually at its
manufacturing plant at Fikkjebakke, Norway,
which is the plant’s current maximum capacity.
The Company is working to stretch the current
capacity up to 3,800 – 4,000MT through an
efficiency program.

De har produsert for full kapasitet, så nå øker de kapasiteten og sannsynligvis bedrer marginene også?

"The Company has completed the detailed
engineering work for a potential new 3,000MT
production line, and key suppliers have been
selected. When sufficient volumes are secured
to continue the expansion work, the Company
will be able to have the 3,000MT production
capacity installed within approximately 18
months.
Vistin Pharma will install a fully automated
packaging line in the fourth quarter 2018, at an
estimated investment cost of NOK 20 million.
This new packaging line was originally part of the
3,000MT expansion project. "
Dvs det er muligheter for å vekse om de velger å satse mer på farmasi delen.

Spennende å se hvilken vei de tar videre. Kan investorene forsøke få tilbakebetalt pengene? Kan de gjøre de utenom utbytter, for utbytter blir jo da delt ut til aksjonærer som ikke var med, men som kjøper seg inn billigere nå :sweat_smile:


#140

Midlene er plassert i spreader mellom ulike produkter, HFO v LSFO som ett eksempel. De “trader” ikke på daglig basis med midlene.

For at det skal være rasjonelt så må du tro på en spread inngang, noe jeg anser som veldig lite sannsynlig.

De ligger fortsatt med et urealisert tap, men det er mange som har “idiot forklart” Vistin allerede for deres handler. Man får bare vente til 01.01.2020.

Maersk kom med sin årsrapport i dag der de er bekymret for utviklingen fra og med Q4.

"Rotterdam bunker prices increased 31% in
2018 compared to 2017, reflecting a steady
increase during Q1 to Q3 2018 followed by a
decrease in Q4 of 6.0% compared to Q3 2018.
Nevertheless, Q4 2018 bunker prices remained
19% higher than in Q4 2017. Forward markets
indicate that bunker prices will decline by 4%
in Q1 2019 compared to Q4 2018. Thereafter,
forward markets project a further 13% decline
in bunker prices by Q4 2019, compared to
Q4 2018. The anticipated decline is driven by
a weaker outlook for crude oil prices and a
wider bunker-crude oil spread, reflecting the
market’s view of the impact of the IMO 2020
sulphur regulations on demand for high sulphur bunker fuels."


#141

Ja jeg mener jo også at caset egentlig er intakt, de var bare for tidlig ute. Så er jo merkelig skulle gi opp fondet før det engang har kommet i gang! Så syntes det virker noe interessant. Men er skummelt ettersom de faktisk har gitt opp. Så da må man jo bare håpe at det som Kjus laget til, faktisk funker. Får nå oppdateres/endres jo ikke planen utifra endringene i realiteten.