Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Vistin Pharma (VISTIN)

vistin_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff294037ee0>

#102

Jeg har problemer med å se hvorfor Kjus slutter og hvorfor Spetalen selger seg ut. Vistin Trading har jo hele tiden vært et bet på 2020 og er fortsatt et bet som kan gi stor uttelling, uanvhengig av urealiserte tap lenge før 2020.

Kan noen forklare meg hva problemet er?


#103

Er ikke de delene solgt?


#104

Ble sikkert dyrere, mer risikofylt enn de klarer å selge inn.


#105

Hvis ikke veddemålet går veien så kan det bli “margin call” og da må man skyte inn mer midler som sikkerhet for å holde veddemålet inntakt. Hjelper ikke om man har rett til slutt hvis man ikke har midler til å holde på veddemålet :zipper_mouth_face:

Kjus har tatt et IMO2020 veddemål på stor prisdifferanse mellom søt og sur drivstoff for skip, jfr.

For mer info om IMO2020 se artikkelen

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/imo-2020-and-the-outlook-for-marine-fuels

Traden kan vel sammenliknes med den krafttraden på spread mellom tyske og nordiske kraftpriser som Einar Aas feilet på grunnet “margin call”, jfr.


#106

04/01-2019 16:42:35: (VISTIN) Mandatory notification of trade in Vistin Pharma ASA


#107

Når du skrev “margin call” tenke eg med engang på filmen


#108

#109

Differansen er jo ca den samme som den har vært siste året. Hvis han har satt posisjoner på at oljeprisen skal stige så ser jeg problemet, men forstår ikke helt hva problemet er nå.


#110

Les artikkelen


#111

Har lest artikkelen. Den forklarer lite da de sier at det er tatt posisjoner som baserer seg på økt spread mellom MGO og HFO. Denne spreaden har jo ikke blitt hverken mindre eller større, den har vært tilnærmet konstant. Jeg forstår da ikke hvordan de kan tape så mye penger.
Forstår heller ikke hvorfor Kjus går, da spillet først begynner i det rederier hedget fuel prisen i 2019.


#112

For å forstå detaljene og grunnlaget for tapet hittil må man jo vite nøyaktig hvilke derivatprodukter de har handlet og betingelsene knyttet opp til disse. Hvis du absolutt må finne ut av det må du nok ta kontakt med selskapet selv.


#113

Mulig jeg har lest det litt kjapt, men om jeg forstod det korrekt så må Vistin stille cash som sikkerhet for å beholde derivatene. Så pengene er ikke tapt før man realiserer posisjonene med eventuelt tap.

Bare rett å rimelig at motparten krever ekstra sikkerhet nå som spread har økt. Valge er å hoste opp cash eller bli likvidert. Rimelig likt som Einar Aas vil jeg anta.

Fordelen er at Vistin fremdeles har cash til å sitte på posisjonene.

Edit: Når det gjelder Kjos så har vel 1 av 2 ting skjedd. 1, Posisjonen er satt og hans kunnskap er det ikke lengre behov for. 2, papirtapet gjør at han har stilt sin posisjon til disposisjon og fått tommel ned.


#114

Spread har ikke minket (eller økt). Er nettopp det som er så merkelig. Kan virke som om posisjonene kun er satt på at MGO skal øke i pris.

Jeg snakket med Torbjørn for et par mnd siden og han var da klar på at meningen var å spille på økt spread. Vurderer å ringe han når stormen har lagt seg litt.


#115

Det er vel spread på produktene i slutten av 2020 det gjelder, og ikke nå?


#116

Det stemmer, men det er rart at de har gått på urealisert tap da spreaden har vært uendret siden de satt posisjonene.


#117

#118

@ole-johan86
Aksjekursen til Vistin har fulgt spreaden mellom lavsvovel gasoil og høysvovel fuel oil veldig tett. Kjus sa 16. mai at de hadde startet å ta posisjoner uken før. Traff foreløpig (?) topp for den spreaden i hvertfall. De kan ha hatt andre posisjoner i tillegg. Kjus hadde jo et bredt mandat i følge ham selv. Temafondene var noe de prøvde å selge i tillegg.

Vet ikke nøyaktig hvilke kontrakter de sitter på, men ta juni 2020 kontraktene for ICE Low Sulphur Gasoil Futures (LGOM0, gul) og NYMEX Singapore Fuel Oil 380 cst (SEOM0, lilla) som eksempler i den øverste grafen. Den nederste grafen viser spreaden (grønn) og aksjekursen til Vistin (blå).


#119

Takk takk! Dette var oppklarende. Trodde ikke spreaden hadde sunket såpass og visste ikke at posisjonene var satt så tidlig.

Jeg jobber med 2020 problematikken daglig og det er ingen tvil om at shippingbransen ikke er klar for å møte de nye reglene på en måte som ikke fører til økt pris på MGO og fall i pris på HFO.


#120

Interessant, har du satt noe penger på dette selv?


#121

Har satt penger på Vistin og Hunter Group. Har troa på Vistin fordi jeg vet hvor få rederier som er forberedt på 2020 og ikke minst hvor mange av de som tror de er forberedt som ikke er det ettersom de har valgt scrubbere fra leverandører som ikke klarer å produsere noe som fungerer.
Hunter Group har jeg satt penger på fordi det er et rederi som er perfekt satt opp for 2020, et perfekt oppkjøpscase, at VLCC ratene kommer til å stige og at jeg selv er veldig innvolvert på scrubbersiden her.