Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Zwipe

Noen som så presentasjon fra Gøteborg av ZWIPE?? Virker som det jobbes meget godt av ledelsen for tiden. Spennende nyheter kommer stadig vekk. Her må vi bare holde på våre aksjer folkens. Et voldsomt marked.

1 Like

Zwipe står klar med mange piloter og samarbeider og venter de første større ordrene hvert øyeblikk nå. Er det noen som har noe ideer på når de evt bør komme?

1 Like

Utklipp fra FA forum. Virker som det kan komme ordrer når tid som helst nå.

1 Like

Aksjen er nå nede på nivå for 3år siden og er illikvid akkurat som den var på corona-bunnen i 2020. Fra den gang gikk den til 42,9kr på forventninger frem til sept i fjor, før den har falt nedover siden. De er eneste leverandør som er både VISA og Mastercard godkjent. Alt er nå klart for kommersielle ordrer. Når det skjer så antar jeg at kursen kan sprette opp til mellom 10-20kr et sted før den tar fatt på en ny trend opp mot tresifret nivå hvis kundene strømmer på. 100kr gir mcap på 3,75mrd. Ikke en ublu sum hvis de inntar en betydelig rolle internasjonalt.

Har kjøpt aksjer selv, og tror på 2-3x fra dette nivået når ordrer kommer inn en gang fra nå og ut året. Selskapet har visstnok ca 100mill på konto, så greit med kapital. Ordrer nå vil bli gjort løpende inflasjonsjustert. Noen som har noe å tilføye?

2 Likes

E riktig at vi aldri har vært så nære gjennom brudd som nå. Det jeg ikke skjønner er hvordan selskapet kan si de er de eneste som har Visa og MasterCard sertifisering. Det har både idemia og FPC etter som jeg har forstått.

1 Like

Tok en titt på nettsidene til Idemia og FPC for å sjekke. Vet ikke, men det kan se ut til at forskjellen på hva de har fått sertifisert skilles mellom sensorer(FPC), et spesifikt kort(Idemia) og kort-plattform(Zwipe).

Det sto vel i artikkelen fra midtøsten at Zwipe også var den eneste tilbyderen der kundene (bankene) kunne produsere kortene innenlands. Det høres ut som en fordel.

1 Like

image

Grafen har lagt to klare nivåer for omvendt HS som kan bli realitet hvis det kommer inn ordrer etterhvert. Den minste har halslinje på ca 13kr og start på 26kr. Det er 20kr opp fra hode på 6kr og gir potensiale til 46kr.
Den store formasjonen har halslinjen på 26kr og start på ca 42kr. Potensiale = 78kr.

2 Likes

Endelig første skikkelige ordre. Kun et par mill i denne omgangen, men anser dette som startskuddet for selskapets inntjening. Tipper dette gjør at det løsner hos andre som har sittet på gjerdet og ikke ville være “prøvekaniner”.

OSLO, NORWAY- 11 October 2022 - Zwipe is proud to announce a significant
commercial order for its Zwipe Pay platform, which enables smart card
manufacturers to deliver biometric payment cards. This order has been placed by
one of the world’s largest smart card manufacturers delivering tens of millions
of payment cards globally.

The order value is approximately USD 225,000 and the shipment is targeted for
later Q4 2022, making it the single largest commercial order for a quarter in
Zwipe’s history. Most notably this initial order is part of a larger volume that
the smart card manufacturer expects to place in 2023. This development comes
after the smart card manufacturer has started to ramp up its production
readiness to deliver biometric payment cards in high volume to key growth
markets in Europe.

1 Like

En ny flyplass-partner. Nå begynner det å bli veldig mange mulige kunder :+1:

1 Like

Er det ikke 2 forskjellige firma cyvix og cyviz?

1 Like

Flott oppgang siste dager. Kan dette være starten på et slyngekast oppover eller smeller det i taket på 10kr?
Ser at Zwipe omsettes for over 1mill SEK på stockholmsbørsen idag og at den jevnt har mye større volum der. Er svenskene så mye mer teknologifokuserte enn nordmenn?

2 Likes

Q3 var ett händelserikt kvartal. Zwipe har erhållit certifiering av Mastercard, presenterat en ny storkund och tar tydliga steg mot kommersialisering.

Först att erhålla certifikat från Visa och Mastercard

Vi noterar hög aktivitet för Zwipes tredje kvartal. Bland annat har Zwipes mobile enrolement-lösning färdigställts, vilket möjliggör för digital ”uppstartning” av betalkortet via en app. Lösningen underlättar för slutkunden och särskiljer Zwipe mot konkurrerande aktörer. Utöver det har bolaget uppnått ytterligare en viktig milstolpe i form av ett Component Conformity Statement (CCS) av Mastercard, vilket kan likställas med Letter of Approval som erhölls av Visa tidigare i år. Certifieringen innebär att Zwipes kunder enklare kan erhålla godkännande av Mastercard för storskalig produktion. Att Zwipe blivit tilldelade certifieringen gör att bolaget är det första att få certifikat från både Visa och Mastercard. Vi ser att detta stärker bolagets konkurrenskraft på marknaden samt förväntas accelerera de pågående pilotprojekten. I dagsläget finns 21 kortutgivare som avser lansera Zwipes biometriska betalkort till marknaden varav 7 utvecklas planenligt och lansering väntas inom kort. Resterade har stött på förseningar framkallat av en komplex värdekedja. Därtill kan ytterligare pilot-projekt presenteras kommande kvartal.

Presenterar storkund som kan ge betydande intäkter

Avseende affärsområdet Access aviserade bolaget att Civix, en ledande säkerhetsleverantör för flygplatser i Amerika, har utsett Zwipes Access-lösning till att förstärka säkerheten på flygplatserna. Avtalet medför stor potential och stärker Zwipes position inom flygindustrin. Utöver det har Fraport färdigställt den initiala prövningen för framtida access-lösningar för deras flygplatser. Zwipe har klarat samtliga krav och därmed blivit utvalda att förse Frankfurts flygplats med sina biometriska passerkort. Sammantaget utvecklas affärsbenet i en lovande riktning och försäljning väntas inledas under H1 2023.

Tar tydliga steg mot kommersialiseringsfas

Zwipe Pay har tagit emot sin enskilt största order från en av bolagets större kunder. Ordern uppgår till 225 000 dollar och större beställningar kan tillkomma under 2023. Fastän ordern inte kan tillskrivas något vidare finansiellt värde ser vi ett alltmer tilltalande signalvärde som tyder på att marknaden för biometriska betalkort börjar ta fart. Under kvartalet har Zwipe dessutom genomfört förändringar i ledningsteamet och etablerat ett Customer Success Team som kommer arbeta med kunder i avseende att accelerera pilot-stadiet. Vi finner bolagets kommersiella satsningar uppmuntrande och noterar att en potentiell kommersiell framgång närmar sig allt mer. Sett till värderingen av bolaget har vår bild inte förändrats avsevärt sedan föregående analys. Vi noterar dock att våra försäljningsprognoser för innevarande år ter sig optimistiska, i övrigt håller vi fasta på våra förväntningar för 2023 och framåt. Motiverat värde om 19 kronor upprepas och risken bedöms fortsatt hög med finansieringsrisk drivet av ökad kostnadsmassa samt uteblivna volymordrar som största farhågorna i närtid.

1 Like

Kursmål 19Kr

1 Like

Zwipe vil hente mer penger, men på en helt annen måte enn Idex -som gjorde unna en rettet emisjon utenom åpningstid på børsen. Istedet skal det gjøres gjennom tegningsretter der man kan kjøpe 5 nye aksjer for hver 9 man eier, og det skal ikke skje før om drøyt 4mnd.

Hadde sett for meg en operasjon til våren, men ikke at den skulle børsmeldes allerede nå:

Ratio subscription rights: Each existing shareholder as of 27 March 2023 (and

being registered as such in the Norwegian Central Securities Depository,

Euronext Securities Oslo, (the VPS) as at the expiry of 1 March 2023 (the record

date)) will be granted one (1) subscription right for each share registered as

held by the shareholder on the record date.

Subscription ratio: Nine (9) subscription rights will give the holder the right

to subscribe for five (5) new shares (i.e. the holding of less than 9

subscription rights will not give the holder the right to subscribe for any new

shares).

1 Like

Etter hva jeg kan forstå så er det en ren fortrinnsrettsemisjon slik at de som eier aksjer og benytter sine retter vil ikke bli utvannet. Og de som ikke ønsker å delta kan selge sine tegningsretter for tilsvarende mellomlegget. Eks: aksjekurs 10kr og innløsningskurs 4,8kr gir tegningsrett kurs 5,2kr.

Det er motsetningen til rettet emisjon der utenforstående kan komme inn med rabatt og vanne ut eksisterende småaksjonærer. Denne formen er den rettferdige, men sjeldne varianten.

2 Likes

Black Week på Zwipe idag!!

Ser ut til at mange blander fortrinnsrett og rettet. Det blir ingen utvanning. Om noe så burde kursen gått opp idag pga at vekstkapital er sikret og garantert for uten at det koster småaksjonærene noe. Jeg ler mens jeg måker inn aksjer til knallrabatt :partying_face:

1 Like

Ja, kursen skulle gått opp. Ikke ned. Forhåpentlig kommer det mange positive nyheter fram til mars 2023, slik at Zwipe aksjen vil bli interessant å kjøpe pga tegningsrettene.

Synes det har ramlet inn ordrer hos Idex de siste ukene etter at Zwipe kom med sin, så virker å ha tatt fyr i markedet. Tror derfor det kan komme 1-2-3 positive nyheter før jul til og med.

Lurer på om folk har stirret seg blind på tallet 4,8kr og tenkt at de bør selge nå for så å kjøpe tilbake til 4,8kr, men ikke har fått med seg at de må eie aksjer for å kunne handle billig :shushing_face:

Rart at Zwipe ikke har lansert noe enda, men tipper det må komme noe snart mtp. den kommersielle leveransen de holder på å levere i q4.
Tipper og håper dette er Tag Systems. Da det kun et dem som er sertifisert med både Visa og Mastercard, men tror også det kan være inkript.

For å få litt klarhet i situasjonen fremover så har jeg sett litt på tallene.

Eks hvis man har 9000aksjer i Zwipe nå verdt 54000 ved 6kr. Når det blir klarhet i at ingen mister noe så bør kursen gå tilbake til 8kr. Si at det kommer en ok ordre underveis som løfter kursen til 10kr før ex dato.

De 9000 aksjene har da verdi på 90000kr og ideal-prisen på rettene til aksjer på 4,8kr vil være 10kr-4,8kr*5000=26000kr / 2,89kr stk (inkludert i 10kr kursen).

Disse rettene kan så selges i en periode på to uker. Dagen etter ex dato skal kursen korrigere ned de 2,89kr til 7,11kr.

Solgte man ikke rettene men ønsket å bruke dem selv så må man legge inn 5000x4,8kr=24000kr og få nye 5000 aksjer til en verdi av 5000x7,11=35550kr.
Da sitter man på 14000aksjer til en verdi av 99540kr, med “innskudd” på 54000+24000=78000.

Hvis kursen skulle havne på 5kr eller under så vil ikke rettene ha noen/ubetydelig verdi. Går kursen høyere så stiger rettene tilsvarende.