Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

BergenBio - Småprat 2 (BGBIO)

Hva mener du med dette? Hevder du at Bemcentinib mot Ebola gikk gjennom fase 1,2 og evt 3?

Nei, hevder at de testet det, sa til oss at det var gode resultater og så ble det ikke noe mer ut av det. For kilde kan du se presentasjonen hvor CEO forteller om dette, tror det var rundt 2018-2019 overgangen, men finner den ikke igjen nå dessverre.

Jeg kjenner til hva du snakker om.
Poenget mitt er at effekten av bemcentinib mot Ebola aldri har vært gjennom skikkelige studier.

Det er vel heller ikke noen massive ebola utbrudd som truer verden for øyeblikket, slik at det er verdt å prøve det ut enda

1 Like

Bergenbio testet aldri det som den gang het bgb324 mot ebola, men britiske myndigheter testet det i dyreforsøk. Bgb324 og remdesivir ble testet, bgb324 hadde best resultat. Ebola epidemien i 2015 spredte seg ikke mye internasjonalt, ebola er heldgvis ikke veldig smittsom.

3 Likes

Har notert meg litt fra Artic sin videopresentasjon og tenkte jeg kunne dele denne. Følgende tekst skal være nogen lunde ordrett hva som blir sagt om side 15 i presentasjonene. Påpek gjerne om jeg har feilnotert/sitert. God lesing.

"A few days ago we released an update on the study and I thought id spend a few moments now guiding through this update and underlining some of the features of the messaging that we think are important.

The first thing of course is that we now completed day 29 follow up for patients both in our study and the ACCORD program. We also confirmed that the patients tolerated the medicine well. The data received is on going and evaluating of efficacy is underway. And as I think you can imagine, with all the various and variable parameters in this study there is quite a lot of data analysis to explore. Many different patient populations, standards of care, demographics, varying variants etc. What we have guided for from the briefing earlier this week is that we are exploring sub-sets of patients, specifically ones who have baseline markers, meaning markers that we can measure on their entry on the hospital, that were indicative of increased disease severity, in other words, patients that maybe one would expect to not do so well. And we see that there are maybe a potential for a greater benefit in those patients, so this is exploratory work that we are continuing, but we guided here that we are investigating such sub-sets of patients. And of course a very binary measure that we could report straight away at this time of point at day 29 is whether or not there were more deaths experienced in patients taking the SoC, as supposed to taking BEM. And indeed, BEM does appear numerically at least to reduce the number of deaths.

We can also see that 81% of the patients were grade 4, which really means that they require oxygen but they were not on a ventilator. It is very important that the patients on BEM did not progress on to ventilators, so that would be an important part of our secondary end points. Most of the patients received steroids and approximately half of them received remdesivir the anti viral. And of course, our primary concern always is to confirm no safety signals of concern.

So the survival date in this small patient population is all pointing in the same direction. Patients who take BEM, fewer patients taking BEM seem to die – than those taking the SoC. And all thought this study is small, and just a small number in deaths or survival would make a statistical difference here, you can see from this numbers that they are pointing in the same direction.

We did also take time to report on the primary end point, which is time to clinical improvement of at least two points on the 9 point scale, or live discharge -whichever comes first. And the signaling in the messaging we gave here was that numerically it seem to be the patients who received BEM recovered faster and they left hospital earlier, all thought this did not meet a pre-defined statistical limit, with the p value of 0.05. Which basically mean that there is more than a 5% probability that this observation could just be down to chance and we need to do a much larger clinical trial to confirm that. But none the less, this is another indicator that by taking BEM it would appear that our patients are doing better and that they exit hospitals or that they improved at a faster rate than by not taking BEM.

Again, it is a small study, diverse patient population, varying demographics, and also different pressure on the hospital system.

Key secondary end points that we should certainly pay attention too include avoidance of worsening, i.e patients that do not progress into ICU, are very very important parameter in managing a pandemic. The duration of the patients requiring oxygen, again as explained, that might be a tricky one to really get any guidance from because there are external factors, because oxygen might be limited in some regions around the world. And of course, whether or not we see the virus is cleared by the patients faster by taking BEM.

So the clinical update we provided include some facts and also some guidance, all of which we think is favorable to patients who received BEM."

25 Likes

Takk for denne! (Litt vanskelig å lese slik tekst som ser ut til å være maskin-tolket, men man forstår innholdet.) Takk for innsatsen.

Til tidligere diskusjon om p-verdien, og en selvsikker påstand som kom opp at «statistisk signifikans» ikke var et mål her, se dette sitatet:

  • […] although this did not meet a pre-defined statistical limit, with the p value of 0.05, which basically means that there is more than a 5% probability that this observation could just be down to chance and we need to do a much larger clinical trial to confirm that […]
    «that» sikter vel til å få bekreftet at resultatet ikke var tilfeldig når den pre-definerte grensen på 0,05 ikke ble nådd.

Men, langt viktigere enn en p-verdi litt over «statistisk signifikans»:

At ingen på bem havnet i pustemaskin (ventilator), er svært oppløftende. Selv de som kommer levende ut av den maskinen har en lei tendens til å ha fått lungene skadet av maskinen.

1 Like

Ja, det blir litt “knotete” når det blir forsøkt ordrett skrevet. Jeg er litt usikker på hvor vidt han bekrefter at ingen gikk videre på ventilator, eller om han bare understreker at det er et viktig punkt. Det blir nevnt på tidsstempel 22:10 i presentasjonen.

Ut over dette så er det også verdt å merke seg;

Favorable safety profile confirmed in well over 400 patients

We will get S-AXL scores from COVID patients to see if there is any correlation to be recorded there.

They received BEM for up to 15 days or until they were discharged from the hospital. And then we monitored them quite acutely for the first 29 days, and then at day 60 and day 90, at this point we regard the study as being completed.

Provide more update on COVID data during the month of May.

Punkt 3 betyr vel strengt tatt at det fort kan gjenstå 2 måneder før alle tester er gjennomført og all data er analysert (ettersom vi nå får presentert dag 29 data) ?

Godt jobbet. Stemmer at de ikke fikk respiratorhjelp, men kun med. oksygen fra pustemaske.
Respiratorbehandling ødelegger lungene og er man svak fra før så er det game over. En slektning døde av respiratorbehandlingen, tidligere maratonløper.
Spesielt å tenke at BEM kunne reddet vedkommende…

1 Like

Ville han ha sagt ‘very important’ om det ikke var oppfylt? Min tolkning var at det ville han ikke…

Just my two cents

4 Likes

Mulig de prøver å nå ut med stikkord.
At de muligjør for ansatte å kjøpe aksjer til gibortpris kan være indikasjon på at de vil være med på det som evt kommer.

India har den sykeste eksponentielle veksten jeg har sett for øyeblikket. Og dette er bare registrerte saker. Sikkert store mørketall

Får håpe at BEM får muligheten til å hjelpe dem.

Herregud, det ser ut som grafen på en boble

Ser ut som di har økt testkapasiteten. Men ja di burde jo få bem :+1:

Det er helt sykt det som skjer i India. Selv om mindre testkapasitet kan ha ført til en betydelig underrapportering i den tidlige fasen, så er de siste ukers økning reell, denne er målt under mer eller mindre samme testregime . Helt sprøtt hvordan de gikk fra å ha full kontroll i februar til total krise nå. Jeg har sett noen mene at antall smittede var like høyt under første bølge av pandemien, men da voldsomt underrapportert. Men uansett virker vel dødeligheten å være høyere nå.

Ofte bruker man “eksponensiell vekst” som en overdrivelse for å understreke et poeng, men i dette tilfellet er det jo faktisk ikke en overdrivelse.

Det må vel være en mer smittsom variant som står bak dette skulle man tro, ellers hadde de vel ikke mistet kontroll så fort.

Skulle være lett å få igang en phase III studie og de er jo i India allerede.

3 Likes

Hadde det ikke vært en perfekt mulighet for BGBIO å kjøre en større fase 3-studie i India nå? Burde ikke være vanskelig å få rekruttert til den i hvert fall.

1 Like

La oss håpe Godfrey kommer med en liten overraskelse til oss.

5 Likes

Biotek og meldinger “fungerer simpelten ikke sammen”

Dette området som er det viktigste parameteret for investors som er investert i det aktuelle selskapet til å ta sine valg har et håpløst system.
Når et selskap som BGBIO skal informere markedet om resultatene av ( i dette eksemplet foreløpige resultater) så må en kunne forlange at kart og terreng stemmer.

Det som er grunnleggende galt i hvorledes den siste meldingen fra BGBIO (foreløbige resultater i covid19) er at det er ikke en sjanse i helv… og få frem / tolke det riktig med kun teksten i meldingen.
Det som må til i tillegg er denne:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210422_3

Ved å kombinere den aktuelle covid19 meldingen med den overstående linken så demrer det sakte men sikkert for meg hva dette faktisk dreier seg om , og ikke minst hvorfor selskapets foreløbige resultater må annses å ha stort potensiale til å forbedre situasjonen for de som er hardest rammet.

Tenk selv , hva er vitsen med en “oppklarende melding” som er det motsatte???
Dette fenomenet oppstår i samtlige biotekselskaper mener jeg og er ikke kun et BGBIO problem .

For å illustrere hva jeg mener:
Pr. tiden nå så er der repotasjer fra india hvor hele covid19 sitiuasjonen er kommet helt ut av kontroll og hvor der ikke er oksygen til pasientene å fremdrive.
Resultatet av denne situasjonen er at pasienter som ankommer sykehus bare blir liggende og dør
Ser jo helt jævlig ut.

Så hva har dette med BGBIO å gjøre?
Det er jo det som er budskapet fra studien ---------PASIENTENE TRENGER IKKE OKSYGEN----
(de blir ikke så syke med bem fra BGBIO)
og hva dette innebærer er jo enkelt å tenke seg når en ser på nyhetene fra india i disse dager.

Å klare å fremstille resultatene fra covid19 studien som et tåkeslør iblandet en overdreven fokus på signifikante resultater for bem er jo skivebom.
Dersom de har klart å påvise en sterk mulighet for at bem i denne studien fører til betydelig andel av pasientene ikke trenger oksygen så er mulighetene for at BGBIO har et meget vellykket produkt på markedet.
Men at budskapet i covid19 studiet i india /SA skal være avhengig av en så omfattende oppklaring med nye momenter for at investors skal forstå noe av meldingen er beint fram dålige greier som medfører tap for mange aksjonærer.
Var det ikke slik siste studiemelding også da?

Send et lastebil-lass med bem til india under ordningen med off label use eller OTC ??

8 Likes