Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Biotekaksjer

ibb
Investeringer: #<Tag:0x00007f47c81e9328>

#1737

Fra DNB 12.12.2017 (etter ASH):

Her er de siste analysene fra DNB og ABG:
dnb NANO 28.04.2018.pdf (547,2 KB)
dnb NANO 23.08.2018.pdf (543,7 KB)
abg NANO 22.8.2018.pdf (923,0 KB)
abg NANO 03.04.2018.pdf (290,9 KB)


#1738

Bra innlegg Rahl, for det er sjukt mye logistikk, folk , analyser, protokoller og kontroller i forkant, og man må grytidlig opp om morgen for å fyre opp syklotronen også.

Men for lege og pasient er dette Betalutin “a walk in the park”.

Har snakket med onkologer som mener at Betalutin er helt genialt i sin enkelhet. Når jeg hører slikt kan det jo være fristende å påpeke at det står litt folk på bakrommet også…, som har kommet på jobb lenge før har stått opp, men det viktigste er at pasienter og onkologer liker produktet, og at produktet blir betalt for.


#1739

Dette er veldig bra og tydelig beskrevet. :slight_smile:


#1740

Mye informativ lesning her. Glad jeg sitter i begge selskapene. Utrolig spennende med 2 norske selskaper med Pivoital-studier, som kan utgjøre en forskjell. Både for pasientene og pengeboken.


#1741

Du har selv nevnt at NANO må ha BLA og ikke NDA.
DNB har ikke hensyntatt dette i sin vurdering av pris på produkt, men det er det kanskje årsak til:

Biologics Command Nearly Double the Price of Small Molecules . We separated and analyzed prices for biologics, such as antibodies and protein based therapies, and compared them to small molecules. The median and mean prices for biologics were $289,509 and $320,218, respectively. In contrast, the median and mean prices for small molecules were $119,844 and $160,907. The data indicate that biologics have on average a 2 fold higher price than small molecules, and the difference was not dependent on disease prevalence.
http://www.lifescicapital.com/analysis/orphan-drug-pricing/

Så 65000$ var nok ikke helt på ballen du. 150000$ er et forsiktig estimat som fullstendig overser at det er et biologisk produkt. Tror det er vanskelig å argumentere for 200000$ for PCIB sin fimaChem behandling, samtidig som en påstår 150000$ Betalutin. 65000$ hører ikke noen sted hjemme.


#1742

Min antagelse på pris kommer nok av at det jeg husket å ha lest på Betalutin må ha vært analysen som var før den oppdaterte analysen fra DNB.

Og det stemmer selvsagt at Betalutin er en “Biologics” da Lilotumab er et antistoff (antibody), og da bli innsendelsen en BLA (Biologic License Approval) og ikke en NDA (New Drug Application. Og grunnen er at det gjelder litt forskjellige regler /guidelines for “Biologics” og “Drugs”.
Jeg tror nok det er nettopp poenget med “Biologics” DNB har hensyntatt i sin analyse, de sammenligner jo med Kymriah som er en CAR-T, og etter mine begreper må være en “Biologics”.

Forøvrig er det gøy at Lilotumab produseres av et norsk firma i Forskningsparken, Diatec. (I tillegg til som Rahl påpekte at konjugeringen med den radioaktive delen skjer på IFE (Institutt for Energiteknikk, på Kjeller)

Lilotumab er også som navnet til Diatec Monoclonals tilsier en “mab”
dvs en monclonal antibody

Hva som er årsaken til at “Biologics” har høyere pris enn “small molcules” vil jeg gjette på at kommer mer av at immunoterapier i stor grad er definert som “Biologics”, ikke typen på innsendelsen i seg selv.
Litt sånn årsak virkning.
men det er altså kvalifisert synsing fra min side.


#1743

Hvordan blir det med produksjon i Norge når reaktorene blir stengt egentlig?


#1744

Har forstått det slik at det reaktoren i Halden som stenges. Kjeller, hvor poduksjonen foregår skal videreføres.


#1745

Har fulgt diskusjonen. Pcib og Nano er som hund og katt…
Litt på siden: Det har seg nå slik at jeg faktisk har sett en hund som adopterte en kattunge. De lekte, spiste og sov sammen. Fantastisk å se på!
Selv om det synes som om aksjonærer i PCIB og Nano krangler som det skulle være en tegneserie, så har både PCIB og Nano sine respektive hunde - og katteelskere. …Er glad i begge dyrene.
Fra dyr til mennesker:
Dette er to forskjellige krefttyper.
En pasient fortjener en medisin som kan gi håp om at det fortsatt er mulig å være i livet. Leve. Det finnes folk som lever i grenselandet. De er både syke og friske.

… Og det finnes en Nano-aksjonær som er oppkalt etter en katt.


#1746

Synes det er utrolig spesielt dette opplegget med at folk finner seg “motstanderaksjer” som ikke har noen voldsom sammenheng med hverandre overhodet.


#1747

Enig.
Edit: Bortsett fra et uomtvistelig faktum. Folk er syke og trenger behandling som funker.
.


#1748

Savepig,
Det har vel litt med den relativt dårlige tilgangen på kapital til biotek-sektoren i Norge å gjøre. En viss realitet er det jo i at det flyttes kapital mellom disse selskapene. Så der er det én sammenheng som kan skape konflikt. Faglig sett så bekrefter jo disse selskapene bare hverandre, at vi har med et svært solid forskningsmiljø å gjøre. Tilgangen på kapital står dessverre ikke i forhold til det. Å snakke ned andre enn det/de selskapene man selv sitter investert i hjelper vel ikke stort. Men enkelte skriver ihvertfall av og til som om de skulle tro det. Og andre deltar vel i diskusjonen i et håp om å få den over på et saklig spor, eller simpelthen for å få sagt litt om selskaper man har tro på.


#1749

Du har selv vært veldig kritisk til blant annet analysen til PCI Biotech. Kan ikke du ringe Susanne Stuffers først :slight_smile: Halvering er vel neppe nok der.


#1750

En feil gjør ikke to riktige. :blush:


#1751

Litt morsomt at du gjør det samme med NANO som du beskylder alle som er investert i PCIB å gjøre. Lett å være kritisk til en aksje du ikke sitter i og selvfølgelig motsatt i de du sitter med.

Tror vi alle kan lære å være litt mer objektiv i tankegangen uavhenging av hvordan vi er investert.


#1752

Skjønner ikke helt hva du sikter til. Hva angår hva jeg har sagt om PCIB har jeg fundamentalt sett hatt rett.

Hva gjelder påstandene som kom her, pris på medikament og vei for AA, så er det åpenbar feilinformasjon. Som heldigvis ble korrigert.


#1753

Tror ikke du har gjort forarbeidet til å forsvare den uttalelsen. :wink:

Det er en noe mer nøktern holdning i NANO om dagen. I PCIB har det ikke skortet på personer som har hausset for å få kortsiktige inn, mens de selv er ute etter å selge. Haussing om asia-sites og fimavacc resultater, eller at kursen skal opp fordi den har halvert seg på kort tid. I stedet for det som er fundamentalt og langsiktig av verdi i caset, er det rene gambling-uttalelser som har blitt hausset med. Alle som var frarådet å selge tidlig når emisjonsnyheter kom, eller selge tegningsretter for mindre enn 10-ern per og lignende har også vært spesielt der. Eller alle spekulasjoner om hvordan Nyenburgh skulle kjøpe seg voldsomt opp. Alle legitime diskusjoner, men belyst og fremhevet for å skape kjøper-interesse for kortsiktige er mitt inntrykk.


#1754

Veldig bra om NANO-aksjonærer er så balanserte i sin vurdering som du sier, men så er det jo veldig lett å ta ut et knippe fornuftige poster fra et forum. Kan være enig i mange postere i PCIB kjører vel mye haussing, men leser du mye på forumet er disse lett å plukke ut og overse.

For min egen del har jeg alltid fokusert på det langsiktige og ikke kurs de neste tre månedene. Poenget mitt her var vel måten folk blir latterliggjort på for å i det hele tatt prøve å si at PCIB kan være en bedre investering enn NANO.


#1755

Vel, om jeg skrev at NANO er bedre enn PCIB fordi NANO kan ta 200.000$ per behandling, mens PCIB må ta 50.000$ så hadde kanskje du påpekt det også. :wink:
Og sammenligning i markedsverdi selskap i mellom, uten å hensynta potensial i indikasjonene som snøffelen har gjort er noe som belyser et intressant perspektiv, men bidrar også til å skape store misoppfatninger om enkelt-selskaper(infra-strukturen i enkeltselskapene skiller seg i stor grad ut). Det har vært populære poster på PCIB trådene, men tror Stuffers hadde reagert negativt på en slik sammenligning.

Noen av de som hausset kortsiktig i PCIB har tidligere gjort det i NANO, og gjør det nå i PHO(brukeren JAXI f. eks.). Vedkommende har også belyst viktig informasjon som er både saklig, relevant, viktige momenter og korrekt, men motivet er litt mindre stuerent. Greit nok det, vi er på børs for å tjene penger. Men er ikke for å skape falske forventninger om et selskap for å selge seg ut. Noe som ikke altid gjøres bevist heller, euforisk stemning er ikke unormalt på børs.

PCIB ser jeg på som et selskap med solid mulighet for mangedobbling på investering for langsiktige investorer. Utelukker ikke at for en investor med tidshorisont 2025(flere Chem indikasjoner, vacc og nac realisert), så kan PCIB være det gunstigste selskapet på OB. Norsk Biotek er undervurdert på markedet generelt. Det at mange har porteføljer som representerer mange selskaper i biotek, og gjør bytter internt mellom disse selskapene, er noe som bidrar til å skape et konkurrerende bilde som ikke på noen måter gjenspeiler det fundamentale i enkeltselskapene, og bidrar til sammenligninger lik hva snøffelen har skrevet, som danner misoppfatninger.
Fordi renta går opp i USA svekker ikke det fundamentale verdier i PCIB/NANO/PHO. Men du allstyrende hvordan det påvirket markedsverdiene.


#1756

Dette er isåfall ulovlig. Dette er en ganske alvorlig anklage og du mener dette gjelder flere i PCI Biotech tråden. Personlig synes jeg en skal være forsiktig med å anklage folk for denne type ting og tillegge folk intensjoner basert på antakelser, spesielt når vi snakker om lovbrudd.