Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Biotekaksjer

ibb
Investeringer: #<Tag:0x00007fc269c09300>

#1817

Biotek er et ekte bjørnemarked mange steder. Her har du de norske pluss et bar amerikanske biotech etfer og genmab


#1818

Kan det være fordi internasjonal konkurranse truer så og si alle de norske biotek selskapene og de fleste aksjonærene mangler god nok oversikt. At det kan virke som det er hauset opp en del


#1819

Konkurranse er en del av gamet. Norsk forskning er i verdensklasse, om ikke investorene er det. Hva mener du med hausset opp en del?


#1820

Vel, foreløpig virker det jo absolutt sånn. Det er ikke måte på hvor bra det skal være, men realiteten er at det bare går nedover og de fleste sitter nå med store papirtap. Det dukker til stadighet opp mulige konkurrenter og da blir folk nervøse. Umulig å ha god nok oversikt.


#1821

Ja, men hvor god oversikt har du. Konkurranse er en del av gamet, nettopp derfor burde man egentlig hatt mye bedre innsikt. Jeg tror de færreste har det og da kan det plutselig skje ting. Norsk forskning er i verdensklasse, helt sikkert, men USA er klart ledende.


#1822

Du uttaler deg egentlig uten kunnskap og mest basert på frykt du også?


#1823

Ja, det er det ingen tvil om. Tror det er et sunnhetstegn. Ihvertfall hvis du bytter ut ordet frykt med skepsis.


#1824

Så klart, investerer man over evne vil man sannsynligvis tape penger. Biotek er ikke for svake sjeler, det tror jeg de to siste årene har vist oss. Godt mulig at vi ser veldig mange som tar tap nå fordi de har blitt fintet ut av eget kunnskapsnivå.


#1825

Kjenner meg igjen i den beskrivelsen.


#1826

Problemet er jo at man må ha både interesse for fagfeltet, generell forståelse og en evne til å lese og håndtere forskning kritisk og objektivt.

Jeg ser f.eks alt for mange som legger all vekt på ORR eller CR, uten at de kan gjøre seg opp en mening om hva det betyr i sammenheng med antall pasienter, med konkurransen eller kravene til regulatoriske myndigheter.

Å være long i norsk biotek sånn som investormiljøet er nå blir derfor å være superlong. Da har man i alle fall en sjanse til å ri ut ignoransen og frykten. Så lenge det fundamentale holder seg.


#1827

Sett historisk så er vel ikke å handle aksjer med en horisont på 3-5 år uvanlig, DVs å handle med litt langsiktig horisont?
Ser jo på både Tekinvestor og andre forum at veldig mange har til dels veldig korte tidsperspektiv ved aksjekjøp, typ uker til måneder.
Dette inkluderer meg selv, som har handlet med altfor kort tidsperspektiv flere ganger, spesielt i starten av min investor"karriere".
Har dog endret mye på tidsperspektiv på investeringer, og da hjelper det veldig godt å ha lest seg opp grundig på det man investerer i, spesielt hvis det er biotek.
Å ha en horisont på mindre enn 2-3-4 år på investeringene er nok generelt ikke så lurt, hvis man da ikke er forberedt på å tape mye av pengene.


#1828

Hele er ganske enkelt for meg. Ikke investert mer enn det du tåler å tape. Ja, selvfølgelig er det surt å sitte med flere hundre tusener i papirtap. Men jeg velger heller å sitte ut til aksjen går i grøfta eller himmels enn å selge veldig billigt og med tap, fordi jeg vet dette kan jeg angre veldig stort på. Selvfølgelig så man se på om det fundamentale er i takt. Feks i PCIB så ser jeg ikke noe alvorlig galt, så hvorfor skal jeg da selge meg på dette nivået med tap og mest sannsynlig gjøre noen andre rikere? Hvis man får en fin gevinst så selvfølgelig så kan man vurdere å selge. Men sånn som situasjonen er i dag så er valget ganske enkelt for meg. Hvis valget er vanskelig for noe så er de enten veldig utålmodige eller så har de investert mye mer enn de har råd å tape og da kan man takke seg selv.


#1829

Slikt det ser ut for meg nå rent regulatorisk og tidslinjemessig, er Nano først i løypa i Norge. Med guidet Paradigme readout i H1 2020, er det kun rett i overkant av halvannet år til, man kan søke om godkjennelse av produktet. Flere av de norske biotek vil følge etter i avsluttende kliniske faser. PCIB nummer 2 i rekken. I tillegg til at man har Targovax og BergenBio som kjører en rekke kliniske kombinasjonsstudier der målet er å forsterke CPI og andre eksisterende produkter. På ett eller annet vis vil jeg tro interessen øker igjen i takt med dette, og ikke minst økt interesse blant internasjonale investorer(!!) som etter hvert må få øyene opp.

Det er med andre ord faktisk veldig kort tid igjen i forskningssammenheng til “noe stort kan skje”. Nordic Nanovector kan bringe med seg en rekke positive synergieffekter til sektoren vår med positiv Paradigme readout og skape en ny “'æra” for selskapene og investormiljøet.


#1830

Og der åpent USA-markedet med XBI ned over 2%. Takk for i dag!


#1831

Som noen har pekt på her, hva har endret seg i markedet? Algeta oppførte seg (nesten)perfekt i henholdt til ArticAuroraLifeScieences modell.
Men i dagens marked har verken Pcib eller Nano fått pay back for å starte opp sine avsluttende studier. Så hva skjer? Hva er det vi biotekjunkier ikke har fattet? :thinking: :thinking: :thinking:

Utviklingen i Algeta


#1832

Svaret på det er vel som ellers i aksjemarkedet; når man tror at man ser hvordan det fungerer, så dukker det opp en ny regel, eller et nytt element…

Det viktige spørsmålet er imidlertid ikke hvor kursen ligger nå, men hvor vi er når vi er ENDA nærmere filing.

Akkurat nå er det nitrist, men jeg sitter her ganske så ubekymret nettopp fordi det ser ut til å være nye mekanismer i sving. Alle biotechsene på OB er neppe blitt ubrukelig over natten.

Det kommer nok et oppsving når vi minst venter det, og da sitter jeg på 1. klasse… Både NANO og PCIB er (straks) i gang med pivotal studie. Vi blir ikke værende på disse nivåene hele den reisen… vil jeg tro…:scream:


#1833

Algeta:


Nå er kanskje irregulære bevegelser i NANO noe som kan sees i sammenheng med den utestående oppgangen kanskje?
Voldsom oppsving i 2016, med påfølgende skuffende kursbevegelser.
image
PCIB har vel hatt slike voldsomme svingninger flere ganger:
image
Targovax viser også en utvikling som argumenterer for ‘trendskifte’:
image

Tenker rett og slett det er mer frykt i forhold til Biotek for potensielle aksjonærer i dag. Kanskje spesielt grunnet olje og laks sin solide utvikling, samtidig som det ikke bare har vært volatilt, men forventninger har i stor stil ikke vært innfridd. Delvis fordi det er mangel på kunnskap om bransjen, enkeltselskapene. For mye innsats, for risikabelt, kanskje for lett å forelske seg i/se seg blind på et enkelt-selskap hvor risikoer en ikke forutser kan komme(H&N studiet til PCIB, Targovax i år+++).

Teorien om ‘gjerdesitting’ kan vurderes. Men nå kan også en del av pengene der, være tilført i emisjoner. Videre er det vel kanskje også en faktor hvordan større investorer kjøper seg inn i biotek, noe som kan være betydelig endret siden Algeta hadde sin oppgang. Algoritmehandel er mer avansert, hvordan en privat-aktør så ut til å shorte 1% av et selskap i starten av en emisjon, for å kjøpe tilbake etter emisjonen var over er vel ikke en teknikk som var anvendt på samme vis i 2008 til 2014 perioden.

Jeg mistenker at biotek globalt har fått mye penger tatt ut pga frykt for krakk.
" Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in corrections themselves. " - Peter Lynch
Og at dette gjelder kanskje mest for akkurat biotek.

Veldig spent på hvor mye villig økonomi som kommer inn ved sentiment-endring til bransjen.


PCI Biotech Småprat (PCIB)
#1834

#1835

“The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. They will die poor. ”

Jesse Livermore


#1836

– Norge er et næringsfattig land som har små muligheter til å lykkes i kommersialiseringsfasen i de nye kunnskapsnæringene, uansett hvor langt fremme vi ligger innen forskning og utvikling.

Det er bare på noen få spissområder hvor Norge har noen internasjonal FoU-posisjon som det er verdt å skryte av, mener Reve.

Helse og bioteknologi representerer en av de store globale vekstsektorene i årene som kommer. BI-forskerne stiller nå spørsmål om de norske biotekbedriftene klarer seg når de ikke har noen markedsmessig eller kapitalmessig drakraft fra andre næringer i Norge.

– Vi kommer til å utvikle nye, avanserte kunnskapsbedrifter for utenlandske eiere, slik vi har gjort innen IT og farmasi, spår Reve og Sasson.

Teknisk Ukeblad, 26. januar 2012