Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Bitcoin

Investeringer: #<Tag:0x00007f878ee70730> #<Tag:0x00007f878ee70640> #<Tag:0x00007f878ee70550>

Hovedscenario for min del er at vi først får se en større bevegelse / neste bølge i 2021

2 Likes

Fint om du vil skrive litt om hvorfor, når du får tid!

Det er bare å se på den store triangelformasjonen, usannsynlig med brudd opp fra den her allerede tror jeg. Den mellomlange trenden er også fallende.

Fundamentalt tror jeg også at det vil drøye med oppgang frem til støvet legger seg etter bear markedet som jeg også tror vil vare ut året. Krypto er fortsatt en “risk on” aktiva klasse.

2 Likes

Så all denne pengetrykkingen vil gjøre at folk selger sine assets og “kjøper” fiat?

Ja, kan fort bli til at en del søker seg til “trygge” valutaer som dollar og yen nå i første omgang ut året, men om de skal kjøpe noe annet enn fiat tror jeg mer på gull og sølv enn bct og eth som jeg tror vil ta av først i 2021. Strengt tatt er jo bitcoin også fiat bare med litt mindre inflasjon.

2 Likes

Ja, det blir å kjøpe det man tror gir best avkastning.
Ser man på gullprisen fra 1980-2000 så var det ikke mye avkastning, så kom det en ok periode etter det.
Ser man på Btc fra opprinnelsen så er jo avkastningen av en helt annen verden.
Men hva som blir best fremover fra nå gjenstår å se :slight_smile:

2 Likes

S

vart er SP500, blå er Bitcoin. Som vi ser er det noen steder vi ser en invers korrelasjon mellom disse, andre steder går de samme retning. Interessant at Bitcoin stupte godt før detverste fallet i indeks.

4 Likes

Du mener altså s&p nå følger etter Bitcoin? :wink:

1 Like

Order Book chart . Litt uten om en vanlig chart. .

1 Like

Ja, jeg vil anbefale å gå all-in i bullderivater på SP500 når BTC når neste bunn! Endelig fant vi en edge vi kan trade på :joy:

Hehe - neida - jeg konstaterer at Bitcoin og SP500 ikke er direkte korrelerte. Hvem vet, kanskje BTC vil lede an en evt reversering i neste runde også?

1 Like

Er mange flere variabler enn bare kurs i dette bildet

Skulle legge den med i sted.Kjøp og salgs ordrerTEKINVESTOR

1 Like

Jeg vil si at sånn omtrent nå er siste sjanse for at det ikke skal bikke over i et bearish setup i det mellomkortsiktige, så det er base case.

Min kjøpssone om det spiller seg ut vil være stegvis nedover i det røde feltet i trendkanalen her.

1 Like

Gull etter kraftige børskorreksjoner/-fall har historisk vært et bra kjøp

2 Likes

bergens tidende kommer med input

2 Likes

Landet har hatt store problemer siden boomen de hadde i 2017 når staten ikke lenger fikk lov til å stimulere økonomien etter behov grunnet lån i USD. Er ikke Venenzuela tilstander men dette må da øke behovet for en digital valuta som btc.

2 Likes

Ja ihvertfall en desentralisert valuta!

Bitcoin ypper seg litt i dag, da alle trodde den skulle ned

1 Like