Diskusjon Triggere Porteføljer

Funcom - Teknisk Analyse (TA)

funcom_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36639a3440>

#6707

Hva er godt volum i dette papiret?


#6708

Som resulterer i at aksjen ble massivt oversolgt? At kursen har korrigert noe opp på mindre volum enn veien ned taler kanskje ikke for noen styrke i seg selv, men hvis man tar hensyn til aksjonærlister og undersøker de bakomliggende årsakene så er i realiteten nedgang lav på reelt volum?!


#6709

Man kan jo se på ukesbasis og volum, og relativt enkelt konkludere med at oppturen i det siste ikke akkurat har bygget noe solid fundament.

Så må man gjerne mene at når det kommer litt volum inn i aksjen så skal aksjen opp. Det er veldig mulig. Jeg sier ikke at aksjen skal ned… det jeg sier er at den har gått ganske mye opp nå uten at det har krevd veldig mye innsats. Og når det er mismatch mellom innsats og resultat (effort versus result) så tyder det ofte på at kursbevegelsene ikke har noe solid fundament. Det gjelder både oppgang og nedgang.

Skulle volum komme inn i aksjen så vil det styre utviklingen. Inntil videre så tenker jeg mest at det skal svært lite til for å pumpe eller dumpe, og at man derfor ikke skal stole for mye på historien man kan lese ut av kursutviklingen.


#6710

Hvorhen synes du Funcom sitt chart viser massivt oversolgt, og hva baserer du det på? På mitt chart tenderte den mot å komme inn i oversolgt landskap da den bunnet, massivt oversolgt var den aldri.


#6711

Jeg har ikke noe tall på det. Jeg pleier bare å se på de store linjene, om noe skiller seg spesifikt ut på pluss eller minus-siden. Mener som sagt at nivåer gjør seg gjeldende uansett.


#6712

Den eneste måten å fortelle deg det på er at man må ha flere tanker i hodet samtidig, som innebærer at man må ta hensyn til nyheter og det fundamentale, dette er en teknisk tråd og derfor har jeg ikke noe gode argumenter og jeg er selvfølgelig enig i at større volum på nedgang enn påfølgende oppgang er negativt. Men det er pga de andre tankene jeg har kjøpt mye under og rundt 13 kroner. Nå er det i tillegg flere områder som direkte kan få en innvirkning på kursen som du kan se i det tekniske bildet om ett par uker, derfor er jeg i båten nå, og ikke om først ett par uker


#6713

Du ordlegger deg bedre enn meg, men dette er nøyaktig mitt poeng og.

Forøvrig det samme som plager meg med oppturen til NANO de siste dagene. Før det kommer noe volum, så kan man ikke feste noe lit til det.

Egentlig peker vi på de samme faktorene, men konkluderer forskjellig.

Det jeg synes å ane fra @h3nk1 og @Paddy80 som må rette meg om jeg tar feil, er at TA ikke har noe for seg når volumet er lavt.
Det jeg mener jeg og @Jcp sier (som også må rette meg om jeg tar feil) er at det at volumet er lavt er en interessant TA-faktor i seg selv og må taes med i bildet.

(Har forøvrig bare akkumulert i Funcom i det siste jeg og, men skal innrømme at stopplossen min ble hardt satt på prøve helt på bunnen.)

image


#6714

Jeg kan imidlertid lene meg mot dette alternativet de neste par ukene, og hva som skjer etter dette avhenger av mye


#6715

Jeg helgarderer på en måte med salget mitt, men var på all-time high antall aksjer så det spiller jo inn. Blir ikke overrasket omvi skal til 16 nå som er mitt neste target.

Forøvrig helt enig i at volum er relevant, bare ikke i at lite volum gjør ta irrelevant.


#6716

Det er akkurat det jeg sa - at streker og kursutvikling som sådan har begrenset informasjonsverdi på Hubba Bubba-volum (aka. «interessant» TA-faktor).


#6717

Delvis enig i at volum er viktig, men ett eksempel er at herjing fra større aksjonærer kan ses på samme måte som å spille cashgame i poker, sitter en rundt bordet med 100 gangen av chips mot de andre så vinner han hver gang. Til slutt gidder ingen å spille mer, fordi det er dømt til å mislykkes.

Til tross for det tekniske bilde vil en enkeltaktør ha en så stor rolle i utviklingen at det vil være nærmest umulig å kunne forutse det ene eller andre, fordi denne aktøren har så store midler og gode verktøy at det uansett vil overskygge massene/ flertallets vurdering av aksjens verdi.


#6718

Jeg sier ikke at man ikke får noen informasjon ut av å studere volum og kursutvikling.

Men personlig så mener jeg at ting som støtte, motstand, trend, oversolgt/undersolgt, osv har begrenset betydning gitt at det som i mine øyne betyr aller mest - volum - er fraværende.

Sagt på en annen måte: hvis kursen detter til 12.5 på bortimot null volum til uka, eller går til 15,6 til uka, og det fortsatt er bortimot null volum… gir det en følelse av eufori eller panikk? For det bør det i mine øyne ikke. Alt det betyr er at noen har sett seg tjent med å dumpe eller pumpe med under 1% av aksjene i selskapet. At det øker eller senker selskapsverdien med 100 - 200 millioner er en rimelig teoretisk øvelse som reverseres raskt når noen ønsker å flytte 1% av selskapets aksjer i motsatt retning.

Det er det som er problemet med lavt volum, selv større kursbevegelser er vanskelig å ha tillit til.

Men det betyr selvsagt ikke at man ikke kan trade underveis med mindre summer som mange gjør.


#6719

I min verden har volumet i Funcom vært lite i lengre perioder de siste drøyt 2 åra. Av den grunn legger jeg mindre vekt på ta. Selv om vi da også får støtte og motstands nivåer. Med høyere volum skal det svært lite til for å bryte disse. Ichimokou fungerer jo heller ikke så bra i Funcom, nettopp pga lite volum.

Siste ukes oppgang til drøyt 14 kostet svært lite. De som følger handelen nøye, ser raskt årsaken.

Det samme gjelder jo da vi ved visse nivåer får betydelig større volum. Da nå forumet er blitt betraktelig større siste året. Stopper jeg her,med min oppfatning av handelen i Funcom.

Da det blant en del aktører er lite populært at sannheten finnes å lese på TI.

MANGE av oss har vel mye av sparepenga våre på børsen. Da trodde jeg det var vanlig praksis å følge med på kurs, handling av papiret osv… Uavhengig om vi er inne i en nedtrend eller en sidelengs trend. Etter å ha fulgt med en stund , er jeg neimen ikke helt sikker lenger. Da enkelte virker å ha et mer eller mindre likegyldig forhold til sin investering.


#6720

Atle har dratt ned kursen slik at Funcom ble attraktiv for fond. Han dro til Sverige og solgte inn caset. De nye har nå fått komme seg inn og nå er det ikke noen kjære mor fra Atle lengre så nå får de klare seg selv. Nå er de en konkurrent. De holdt kursen lav så lenge de kunne. Nå var det ikke mulig å generere flere nye aksjer på nivået og derfor måtte alle opp for å få litt. For hver 40. øre oppover så prøver de seg på å lokke folk utpå glattisen. Noen går på, men de må fortsatt opp for å få mer. Og mer vil vi ha alle sammen!

Noe i nærheten?


#6721

Pytt… blir vel med opp til 30,- og ned igjen til 15,- neste gang også jeg :joy: #Tulling

2tzbmz


#6722

Jo den var nok det, men muligens ikke ut fra tekniske parametre, men fra ett kursutviklingsperspektiv


#6723

RSI(14) på 17-18 er jo i hvert fall vanligvis betegnet som “oversolgt” :slight_smile:


#6724

Om det teknisk sett regner hver 7 dag, og man dytter hue ut av teltet og ser en himmel full av stjerner, så kan det hende det blir sol dagen etter også :slightly_smiling_face:


#6725

F*** me du har helt rett, jeg må innrømme jeg må ha trykket feil underveis, for jeg mente bestemt jeg hadde sjekket det og. Akkurat da den bunnet var den solid inne i oversolgt territorie ja, det stemmer. My bad.

(Rart med det hvordan et konkret svar på spørsmålet mitt fra Christian fikk oppklart misforståelsen fra min side. :stuck_out_tongue: )


#6726

Du har sikkert sett på RSI(21) som ikke ser like drøy ut :stuck_out_tongue: