Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Global oppvarming og klimaendringer

Hei,

Tenkte vi kunne dra diskusjonen deres over her, slik at makro tråden ikke sporer helt av :blush:

@Fornybar @anon80503862 @Fornybar @kaei @pdx

3 Likes

Stolt klima-nekter her i hvert fall! Om det da innebærer å være skeptisk til den agenda som pushes, det totale manglende bevis for årsak-virkning sammenheng mellom CO2 og oppvarming og den ikke eksisterende track recorden for klimaforskerne i å klare å prediktere noe som helst…

:smiling_imp:

3 Likes

Klima-nekter? :b Det er vel liten tvil om at mengde c02 påvirker temperatur, men noen mener det fører til varmere klima, mens andre konkluderer med at det har en kjølende effekt. Det jeg derimot er ganske sikker på er at det menneskelige utslippet har null og si

Ja det er det “de” kaller oss i typisk hersketeknikk stil…

Og jo det er stor usikkerhet i sammenhengen CO2 og temperatur! Correlation does not imply causation!! Om noe så virker det som CO2 i atmosfæren følger temp og ikke motsatt.

Skal denne tråden holdes clean må nok pdx ansette folk. :joy:

7 Likes

:slight_smile: like før jeg gikk i baret selv. Nøyer meg i denne omgang med å fastslå akkurat det.

1 Like

Den gode deilige feelingen som gjør at man føler seg innafor i gjengen, når man kan si «trump ditt & datt…»

Japan gjør det samme, ingen kritikker å spore der…!?

4 Likes

Ouch, ja kunne sagt Japan men hadde det vært like morsomt? :smiley:

Den gode deilige feelingen når man kan benytte “whataboutism”.

2 Likes

Men den håpløse mangelen på argumentasjon, og å bare slenge ut nyordet «whataboutism», kiler somregel godt i hjerterota og høster mange skulderklapp og anerkjennende nikk rundt om :roll_eyes:

Jeg henviste hvertfall til noe annet…

1 Like

Er ikke så komplisert:

  1. Verden blir varmere (på en rekke viktige, nylige variabler)
  2. Klimaet er i radikal endring
  3. Den store majoriteten av forskere finner og antar korrelasjon med økte menneskelige utslipp og påvirkning
  4. Enkelte forskere stiller (viktige) spørsmålstegn ved nevnte korrelasjon
  5. Mange mener forskere som antar korrelasjon har en agenda, og omvendt

Newsflash:

All vitenskap har spor av agenda og subjektivitet. Og hva gjelder klimaspørsmålet lurer jeg på om logikken glipper for de som mener det er en skummel agendaen bak forskere som antar sammenheng mellom klimaendringer og menneskelig aktivitet.

Hvilke industrier og særinteresser har mest makt og kroner til å farge forskning og forkludre debatten? Svaret på dette er: de interessene som opererer innenfor dagens energiparadigme.

De som mener minoriteten av forskere har rett, vær så god - her er det opptil flere interessante agrumenter - men gi nå pent faen i å antyde at det er forskere som mener klimaet endres pga. mennesker som først og fremst skal mistenkes for skyggespill.

Det blir for dumt, i all den tid den reelle maktasymmetrien er så ekstrem.

14 Likes

Jeg har stor respekt for de som jobber med tematikken og prøver å finne ut av hvordan ting henger sammen, men svært lite til overs for de som konkluderer på syltynne grunnlag og gjerne har løsningen klar i neste setning…

Og jeg har selv lang teknisk utdannelse og jobbet massevis med modellering og simuleringer. Og kan med et halvt øye se at disse klimamodellene har svært liten verdi… første gang jeg leste om dem tenkte jeg at javel tror de virkelig selv på disse prediksjonene. De må jo selv se at både modell resultater og virkelighet spretter alle veier i forhold til hverandre. Og nå et par tiår senere ser en jo at de tross stadige forbedringer/kompliseringer av modellene fortsatt gjør det.

3 Likes

Oh god, den teksten der av Per Øivind Næss var helt fantastisk tendensiøs.

“FNs CO2 svindel er under press, stadig flere mister troen på moderne tids største bløff”
“kullkraftverk leverer energi 24/365 hvis ønskelig, i motsetning til såkalt grønn energi.”
" Stadig flere begynner å agere fornuftig fremfor å styres av tro og følelser."
“Resten av verden er mer fornuftige”
" Det blir spennende, og ganske underholdene, å følge med på den argumentasjon som vil brukes når man erkjenner hvor viktig kull er i en trygg og stabil energiforsyning."
“uansett hva hysteriske grønne måtte tro og ønske”

Haha!

3 Likes

Latterlige naive forenklinger du kommer med her… spørsmålet om det blir varmere er faktisk svært svært komplisert å svare på. En har kildeproblematikk, hvilke tidsskalaer en skal bruke, statistiske hensyn osv osv…

2 Likes

Latterlig-naive-forenklinger der altså. Leste du i det hele tatt innlegget? Det var nettopp en grov, forenklet oppsummering av klimadebatten.

Enig! Du må lese hva jeg skriver.

Samtidig vil de fleste argumentere verden blir varmere på en rekke viktige variabler dersom man legger en “nylig” tidsregning til grunn. Og det må du og andre gjerne være uenig i at er hensiktsmessig.

4 Likes

I valget mellom å høre på enkelte folk på internet eller de mest meritterte akademikerne på feltet, velger jeg det siste.

Det er ingen som sier klimaforskningen er perfekt. Det fins utrolig mange variabler, og det er ekstremt komplekse systemer. Men det er det beste vi har. Det samme gjelder for øvrig medisin, datateknologi, fysikk, astronomi, filosofi og alt annet vi forsker på. Selv om ikke de er perfekte fagfelt bruker jeg heller medisin en homøopati, data en brev, fysikk over flat-jords-teori, astronomi over astrologi og filosofi over religion.

Anbefaler å lese f.eks. Michael E. Manns “The Hockey Stick”. Det er skremmende hvor mye penger som brukes på desinformasjon.

6 Likes

Drøye analogier du kommer med, men ok…

Men du må lese disse fagekspertenes rapporter i mer detalj og ikke bare deres tendensiøse konklusjoner. Så skjønner en litt mer hva det går i.

En utfordring innen klima feltet er en nesten total mangel på grunnforskning… ta f.eks medisin derimot. Det gjøres tusenvis på tusenvis av forsøk basert på kjemisk, fysisk og biologiske prinsipper. Så tester en kanskje på dyr og så på forsøkspersoner og så kommer en kanskje med en konklusjon. Klimaforskning… not so much… man sammenligner innhentede data og så gjetter en ganske vilt på hva som foregår og årsakssammenhenger. Resultater av hypoteser tar gjerne 10år eller helst 100år å få bekreftet eller avkreftet.

Hvorfor i alle dager skal det da ikke være lov til å være skeptisk til konklusjoner og konsensun?

Bare det at det er en konsensus burde jo få endel alarmklokker til å ringe!!

4 Likes

Apropos Michael Mann, anbefaler denne hvis noen ønsker å eskalere depresjonen sin:

Hadde gleden av den med flere som tok for seg folkemord (på pensum i sin tid).

Hæ?
Så vi kan bare konkludere med at klimaendringer var menneskeskapt etter at permafrosten har smeltet og at komplette dyrearter er utryddet?

3 Likes

Hva med ny verdensrekord i kulde? Den ble gruset med hele 20 grader denne vinteren (1 mnd siden)…

2 Likes