Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Hubro Therapeutics

Investeringer: #<Tag:0x00007eff1acd1660>

Tenkte å starte en tråd på et nytt norsk biotech. Hubro Therpeutics er ikke på børs, men er i gang med utvikling og utredning for å få på plass en CTA (Clinical Trial Application) slik at de om ganske nøyaktig halvannet år kan komme i gang med et klinisk studie.

Det er absolutt ikke tilfeldig at jeg starter denne tråden i dag, og det er fordi Targovax har fått bekreftet at noen er villig til å satse ressurser på sin TG-plattform, og ikke minst at Ultimovacs nå har fått luft under vingene.
Ultimovacs har ikke bare ikke bare gode data på sin UV-vaksine i prostata cancer, malignt melanoma og NSCLC (non small cell lung cancer), men har nå nylig inngått avtale med BMS på mesotheliom.

Hvis man hører på starten av episode 92 i Radium Podcast så forstår man hvorfor det passer fint med å starte denne tråden i dag.

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-92-jon-amund-eriksen-hubro-therapeutics

Nedenfor er en liten oppsummering av hvorfor man bør følge med på Hubro Therapeutics fremover, og ha nødvendige kunnskaper om caset når det om halvannet års tid byr seg en investeringsmulighet (flere av oss kan jo da være i en fin posisjon til å investere).

"På slutten av 80-tallet begynte pionerprosjektet som har utviklet seg til immunterapi I Norge. Et samarbeide mellom Norsk Hydro, Radiumhospitalet og Rikshospitaleten.

Norsk Hydro hadde en intensjon om å bygge opp en egen divisjon, Biomedisinsk divisjon, og dette endte til slutt opp som Pronova (som senere jo ble solgt til Bayer for 5 mrd NOK)

Startet med prosjektet ligger i Targovax, med RAS og peptidvaksiner, som var Gustav Gaudernack sin ide. Og det ble satt i gang kliniske studier.

Underveis i studiene med RAS ble andre antigener undersøkt, blant annet telomerase, som nå er i Ultimovacs.

Og dessuten noen andre mutasjoner, som nå Hubro Therpeutics nå tar opp, som er den 3dje plattformen som ble utviklet i Hydro-prosjektet."

Min reasoning er at hvis Targovax og Ultimovacs har noe for seg, så kan faktisk Hubro være minst like bra, og vel verdt å være oppdatert på når tiden er moden.

17 Likes

:muscle:
Med samme fine begrunnelse er det god tid til å gjøre hjemmeleksene sine på flere av Radforsk sine selskaper. En stor avtale for f.eks PCIB vil komme hele sektoren til gode i form av mer risikokapital. Hubro er absolutt en av kandidatene som skal under lupen her i gården.

4 Likes

Følgende er ideen til Hubro, og det faglig man kan lese seg opp på i god tid før sommeren 2021 (gjengitt fra podcasten og da hva Jon Ammund Eriksen , sjef i Hubro Therapeutics forklarte).

"Dette er mutasjoner, leserammeforskyvninger som har feil i reparasjonssystemet sitt, altså mutasjoner som er drivere for mutasjoner av cancer.

Dette er leserammeforskyvininger som ligger i TGF beta R2 reseptoren. Den blir inaktivert ved denne mutasjonen slik at også celledelingen blir ukontrollert.
Man må altså få fjernet de cellene med leserammeforskyvninger.
Hubro Therpeutics jobber med MSI high mutasjoner, colorectal cancer og mage cancer, altså veldefinerte pasientpopulasjoner.
I dag er Keytruda det eneste legemidlet som har en godkjennelse på MSI high.

I arvelig tykktarmskreft (Lynch syndrom) har så og så alle disse mutasjonen som det jobbes med i Hubro. Mao det gir en mulighet for en profylaktisk vaksine (dvs forebyggende)."

4 Likes

Tidslinje 19 min til 21:40; hvor står Hubro per i dag og hva skal gjøres:

Elisabeth Andersen:
Dere kan jo også vise til at andre selskaper som Targovax og Ultimovacs som er på børs om som på en måte har kommet langt med sin teknologi som man kan sammenligne det med.

Jon Amund Eriksen:
Ja, det er jo det, og sånn teknologisk sett er jo det samme, at man bruker peptider til å vaksinere, og man bruker adjuvanser, immunmonitorering og alt dette her. Så det er en fordel man har etter å holdt på lenge, at man vet jo hva man skal gjøre, og det er ikke der risikoen ligger lenger i Hubro.

Jonas Einarsson:
Den risikoen Radforsk har tatt inn i dette, vi tror at peptide-vaksinene har sin soleklare plass i fremtidens immunterapi-behandling i diverse kombinasjoner. Og da selvfølgelig først og fremst med forskjellige check point inhibitorer. Og det vi skal gjøre nå i dette selskapet er jo å vise at vi er i stand til å produsere disse peptidene. Det vet vi at vi kan, vi hat gjort det så mange ganger før, spesielt Jon Amund, det er hans spesialfelt. Og så må vi gjøre noe pre-klinisk arbeid for å vise at de er såkalt immunogene, at de faktisk er i stand til å lage disse cellene som gjenkjenner de riktige kreftcellene. Det har Jon Amund allerede vist i noen celle-modeller, og gjøre noen dyreforsøk og litt mer. Men ikke så mye, for vi vet biologien, dette er ikke en teori, vi vet at biologien er at når du har denne type angrepspunkt, som vi har i disse 3 forskjellige peptidvaksinene så vil biologien oppføre seg på lik måte. Vi vil bli svært overrasket om vi får noe annet enn forventet resultater på det.
Men så har ikke denne vaksinen vært inne i mennesker før, så da blir jobben å, det er det han Robert Miller skal hjelp Jon Ammund med blant annet, og de sammen med diskusjon med Key Opinion Leaders skal sette sammen den riktige fase 1/2 studien for å vise først og fremst safety, hvor vi igjen ikke forventer noe problemer. Og for så å vise, forhåpentligvis noe tegn til klinisk effekt. Og dette tar noe år, men det tar ikke mange år og koster ikke all verden penger når vi ser hva ting koster i vår verden.

7 Likes

Hadde vært morro om vi fikk CEO Jon Amund Eriksen inn på tråden, slik som @Neladner i Ultimovacs :+1:. Man vet jo aldri, kan jo være forumdeltagere som kjenner Jon Amund som kan gi han et lite pip

5 Likes

Fra tidslinje 22:00 til 23:10; hvordan er det tenkt at Hubro Therpeutic sitt product sjekkes ut i en klinisk setting:

«Ja det var det jeg skulle spørre om, vil det da testes ut i kombinasjon med en sjekk punkt hemmer (CPI) sånn som Ultimovacs gjør det nå?
Ja helt garantert, ja jeg mener, uten å gå noe inn i mekanismer eller noe slikt så er det nesten, i hvert fall skal du inn i pasienter som har en tumor, så er det ikke rasjonelt å vaksinere uten å ha et forhold til en check point inhibitor på en eller annen måte her. Og de indikasjonene vi skal inn i, altså MSI high colorectal, og mage, det er der faktisk der check punkt inhibitorene virker. Ja det er sant. Så det betyr at vi jobber i et felt der vi faktisk har mulighet og immunoterapien allerede er vist at funker, men det er masse igjen å gå på, det er tidlige responser, men folk blir ikke friske, i hvert fall ikke mange. Så det er mye å gå på, så vi tenker som Jonas Einarsson, at dette er synergi-effekter. Hvordan du må behandle de forskjellige trinnene i immunsystemet for å få en effektiv immunterapi til slutt. Og T-cellene er helt essensielle i det bildet uansett hva an kombinerer det med.»

6 Likes

Fra tidslinje 31 til 32 min, rasjonale for at Hubros sin peptide-vaksine skal kombineres med en check point inihibitor (CPI):

Jon Ammund Eriksen:
«Det som var klart, man jobbet med T-celler, det fikk man til ganske fort, vaksinene har alltid virket, alltid virket, og en vaksine kan ikke gjøre mer enn å indusere immunresponser. Men så har det alltid vært den kritikken at «det virker ikke jo ikke» og da tenker man på kliniske effekter. Og der begynte man jo på 90-tallet allerede, og faktisk var det store problemet immunsupresjon, og det var man klr over, men man visste ikke hvordan man skulle løse det. Og det var mye med regulatoriske T-celler som demper på en måte immunangrepet, og det var andre mekanismer. Så det var der virkelig store gjennombruddet kom med sjekk punkt inihibitoren som tok bort immunsupresjon, da virket T-cellene også. Og da begynner brikkene å falle på plass, og det er mange flere brikker som skal på plass, men at T-cellene skal være der og sjekk punkt inhibitorene skal være det, ja det er helt klart.»

5 Likes

Fra tidslinje ca 25:00 til 25:40 forklares forretningsmodellen til Hubro Therapeutics av Jon Ammund Eriksen:

«Elisabeth Andersen:
Forretningsmodellen til Hubro, kan du si noe om den nå?
Jon Ammund Eriksen:
Ja, det kan jeg. Den er veldig klar egentlig, vi ser på oss som et lite selskap, vi tar ikke mål av oss å ta et produkt til markedet, det tror jeg blir alt for stort. Det kan endre seg i fremtiden, men vår modell er å være tidlig fase selskap og skal gjøre gode fase 1/2 studier slik at vi kan selge en god dokumentasjonspakke for en mye større partner som kan ta produktet videre på.»

Mine, Snøffelens, kommentarer på det over, er at det er et svært ryddig og interessent “prospekt” fra et investor-ståsted.
Investmentcaset er som en 3-trinns rakett, der det faktisk er mulig å komme på etter trinn 1 og gå av etter trinn 2 med en ryddig og definert exit.

Nå har altså Hubro Therapeutics hentet inn penger fra noen utvalgte og villige investorer som er kan starte opp prosjektet for å sjekke om det er liv laga for å sette i gang kliniske studier.
Hvilket vil være trinn 1.

Trinn 2 vil altså å være å finansiere fase1/2 å fremskaffe en kliniske data som skal kunne bortimot auksjoneres ut.

Og trinn 3 vil da være en større biotek skråstrek BP som tar dette gjennom den pivotale fasen.

Det jeg liker med dette utgangspunktet er at det allerede nå virker å også være fokus på hvordan aktørene i hvert trinn kan tenkes å tjene penger.
Fordi man sier at man etter hvert trinn skal hente inn nye penger, slik at tegninga for hvert nye trinn betales av de som tar over stafettpinnen.
Da må fokuset ikke bare være å drive dette frem forskningsmessig, klinisk og regulatorisk, men også i større grad en vanlig være hvordan aktørene i hvert trinn skal kunne tjene penger ut fra en best mulig risikovurdering.
Klare inntreden og exit muligheter.
Tror det er en smart strategi Hubro Therapeutics velger å gjøre her, sett fra et investors ståsted.

9 Likes

Fra tidslinje 26:10 til 27:30 forklarer Jonas Einarsson Hubros forretningsmodell.

«Elisabeth Andersen:
Det høres jo veldig fornuftig ut, det er ikke alle selskapene som har en like klar modell sånn fra starten av Jonas? Så hva er grunnen til at Hubro har det?
Jonas Einarsson:
Grunnen til det er at vi tror at dette 3 til 4 års perspektiv, så tror vi det vil være et behov for, og et marked for, peptid-vaksiner som har kommet så langt i utviklingen. For vi tror da at selskaper som har, som blant annet Ultimovacs har banet veien for, fungerer i kombinasjoner, og da vil de som sitter på check point inihibitorene, og spesielt innen for disse diagnoseområdene ha et behov for å også få en peptidvaksine å kombinere med sin eller sine forskjellige check point inhibitorer. Det er i utgangspunktet en gambling sånn, men det er det vi har lykkes med før, det å se litt inn i krystallkula, og se hvordan vi tror markedet vil se ut om 4 år, mens et selskap som Ultimovacs har banet veien. Det var ikke nok for de å ha dette, de må nå vise at dette fungerer i forskjellige kombinasjoner av check point inhibitorer. Så skjebnen til Hubro faller mye sammen med hvordan det går med Ultimovacs.»

Min, Snøffelens, kommentar blir da igjen at det er vel verdt å få lest seg opp på Hubro Therapeutics, og forstå best mulig deres muligheter, når neste steg i raketten eventuelt blir tilgjenglig i start 2H2021. Og som sagt hvordan Ultimovacs klarer seg vil være en svært god indikator på om dette er verdt å bli med på. Akkurat nå ser det rett så spennende ut å ha i bakhodet. Og jeg håper at dette kn bli en god diskusjonstråd der vi får utforsket i detalj hva Hubros teknologi er, for eksempel en grundig gjennomgang av MSI high.

5 Likes

Fra 23:10 min til forklares tidslinjene til Hubro Therapeutics

«Elisabeth Andersen:
Hvor kort tid kan det være før dere er i klinikk? Snakker vi i løpet av neste år eller går det et år til ?
Jon Ammund Eriksen:
Det kommer å gå temmelig nøyaktig 2 år tenker jeg (podcast 92 med Hubro Therapeutics kom for 3 mnd siden). Fordi vi starter helt på scratch, og vi vet hva vi skal gjøre, men det tar den tiden det tar, og vi har lagt en så optimal plan det går an å gjøre. Så vi tenker at vi kan ha alt ferdig, altså ha produsert vaksiner alt etter regelverket og gjort det pre-kliniske og laget protollen optimal. Det blir kjempeviktig for dette prosjektet; å ha en perfekt designet protokoll. Så det skal vi bruke tid på og snakke med mange. Den CTAen (Clinical Trial Application) går inn da, håper jeg, tidlig i Q2 i 2021, slik at vi da har godkjenning på plass før sommerferien og da kan rigge alt for å sette i gang alt over sommerferien. Så det er 2 år, og så setter vi da 2 år til å få gjennomføre og å rapportere studien.
Så innen utgangen av 2023 bør vi ha gjennomført og rapportert den fase 1/2 studien vi planlegger.
Elisabeth Andersen:
Hvor mange pasienter? Kan du si noe om det?
Jona Ammund Eriksen:
Det kan jeg ikke si noe om, nå skal det designes og vi må finne pasienten vi mener er best å behandle, og så må vi se på forskjellige behandlingsmodeller og statistikk slik at vi faktisk kan relatere resultatene til noe vi kan få folk til å tro på. Og det er super-viktig at du har det med i protokollen fra starten av.»

Mine Snøffelens kommentarer; trinn 2 i raketten, som trolig vil være «open for the public» vil da strekke seg fra ca 3Q2021 til 4Q2023. Altså en mulig IPO andre halvdel av 2021.
Og en fase ½ studie er som sagt en dose-eskalerings-studie hvor primært safety er målet, men man får som kjent også effekt-data, immunresponsdata og annet snacks ut fra et slikt studie, så det er selvsagt mulig å følge med trinn as we go.

3 Likes

Fra tidslinje 17:05 til 19:10 Hvem er det som nå har gått inn og investert i trinn 1.

“Elisabeth Andersen
Og så ble det jo kjent seint i sommer, tidlig høst, at dere har fått med dere solide eiere nå i form av Radforsk, som var med og stiftet det, men dere har fått med dere penger fra Investinor som er et statlig investeringsselskap med base i Trondheim, men som ikke alltid har vært like fremoverlent når det gjelder å investere i biotek, og har da gått tidlig inn her, sammen med noen «bissniss angles», etter hva jeg skjønte.
Jon Ammund Eriksen
Ja vi er jo kjempeglad for de investorene som har blitt med nå, og Investinor er jo uvurderlig å ha med så tidlig. Det er helt klart, og Radforsk selvfølgelig, og de andre som er med, de er jo i nettverket til Radforsk, så det er jo helt klart at de med Radforsk sitt rennommé og seriøsitet det er viktig for dette. Så sett fra selskapets side så er det jo det jo en drømmesituasjon at vi klarer å reise penger så tidlig, og klart å få det inn i en plan med investorer som helt sikkert kommer til å bidra videre også. Det er helt uvurderlig. Det er gøy (EA). Det er vanvittig gøy! Og i tillegg så vil jo, jeg mener vi må ha offentlig støtte også og å gå til Forskningsrådet med en investorpakke som vi har så skulle jeg tro at det også styrker muligheten for å få annen soft funding som det heter.”

3 Likes

Som er oppfølging av siste innlegg der det er en liten gjennomgang av de som nå har investert i Hubro Therapeutics, med Investinor i spissen:

https://www.investinor.no/investinor-investerer-i-hubro-therapeutics-as/

"INVESTINOR INVESTERER I HUBRO THERAPEUTICS AS
PUBLISERT 15. AUGUST 2019 / DEL PÅ SOSIALE MEDIER

Investinor investerer 1,4 MNOK i det nystartede biotechselskapet Hubro Therapeutics AS. Hubro utvikler en teknologiplattform for kreftvaksiner rettet mot mage- og tykktarmskreft. Kreftvaksiner er en form for immunterapi som angriper kreftceller ved å fremme immunrespons hos kreftpasienter. Dette er et felt det er forsket på i mange tiår, men hvor det kommersielle gjennombruddet har tatt tid. Norge antas å ligge langt fremme både på forsknings- og utviklingssiden, og det er i dag flere kreftvaksineselskaper notert på Oslo Børs.

Teknologien til Hubro springer ut fra et tidligere forskningssamarbeid mellom Norsk Hydro og Radiumshospitalet. Hubro blir det tredje selskapet etter Targovax og Ultimovacs som igangsetter et utprøvingsløp basert på funn fra dette forskningsprosjektet. Selskapets founder og CEO, Jon Amund Eriksen, har vært sentral i dette prosjektet og har lang erfaring innen både R&D og operativ virksomhet fra bl.a. Targovax.

Investeringen i Hubro gjøres sammen med matchepartner Radforsk som del av Investinors tidligfaseordning innen helse. I tillegg deltar flere forretningsengler i emisjonen som totalt er på 6,8 millioner kroner. Beløpet skal dekke Hubros prekliniske program.

Dette er første gang Investinor koinvesterer med Radforsk som er en uavhengig stiftelse med evergreen struktur som spesialiserer seg på investeringer innen onkologi. Radforsk har inngående kjennskap til kreftvaksinefeltet gjennom tidligere investeringer, og kan vise til å ha tatt en rekke onkologiselskaper som Nordic Nanovector, Photocure, PCI Biotech og Targovax fra preklinikk til børs. Nylig ble dessuten et av Radforsks porteføljeselskap, OncoImmunity, kjøpt opp av et større japansk teknologiselskap.

Hubros meget erfarne grunder samt en svært kompetent koinvestor på feltet var avgjørende for at vi valgte å gå inn såpass tidlig i Hubro. Vi er godt fornøyde med å ha gjort vår første investering sammen med Radforsk som vi anser som et av de ledende investeringsmiljøene innen onkologi i Europa, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør i Investinor."

3 Likes

Ser faktisk ut som om Hubro Therapeutics har fått opp en hjemmeside også, det ble jeg faktisk først klar over for 30 sekunder siden :smiley:

Poster dette innlegget faktisk før jeg har fått tatt en nærmere kikk selv! Som jeg selvsagt skal gjøre ASAP, alltid gøy med nye ting.

https://hubrotherapeutics.com/

Aner ikke hvor lenge den har vært oppe, men kanskje @Forsk, alias Jonas Einarsson er enda mer forutseende enn meg, og minst like god på timing; les Ultimovacs sin flotte børsutvikling, og flotte nyhet på det randomsierte mesotheliom studie.
Og selvfølgelig at Targovax sin TG-plattform endelig har funnet noe som er villig til å utvikle det.

Jonas Einarsson er jo tydeligvis (ut fra hva han sier på podcasten) styreleder i både Ultimovacs og Hubro Therapeutics så jeg ville satt stor pris på om han kunne si noe på denne tråden, og komme med en kommentar til det som er skrevet.
Ser jo at hans CEO i Ultimovacs @Neladner gir god og balansert informasjon på Ultimovacs-tråden, så det burde være greit om JE kunne komme med noen bevingede ord her.
Er både tid og sted for det nå mr Einarsson. :+1::smiley:

13 Likes

Hei. Jon Amund Eriksen her. Hjemmesiden vår har vært oppe siden ca midten av September. Den er foreløpig relativt enkel, men vi håper å få den oppdattert med litt mere info relativt snart, bla pipeline.

30 Likes

Kanonbra @hubro1 -
Det skal bli artig å følge selskapets ferd mot de store høyder.

For ordens skyld er det fint om @pdx bekrefter brukeren.

3 Likes

Velkommen Jon Amund, flott å ha deg her! :smile:

E-posten er bekreftet :ok_hand::smile:

6 Likes

Også herfra skal lyde et stort velkommen til dig Jon Amund.

Har afsat en hel søndag formiddag til at få den første nødvendige dybere viden, jævnfør den strategi og de parametre jeg altid gennemgår, før endelig beslutning inden en investering.

Og her er der endda god tid…

2 Likes

Utrolig flott at CEO i det kommende OSE-bioteket Hubro Therapeutics vil følge med på Tekinvestor, og forhåpentligvis kunne komme med innspill når det skulle passe seg.

Dette er også en hyggelig påminnelse til alle oss som leser, og av og til skriver på, Tekinvestor om at holder vi en profesjonell tone og holder oss til sak, i alle fall det meste av tiden, så gir det rom og anledning for at representanter for selskapene kan bidra på noe som er en super plattform for informasjonsdeling, opplysningsarbeide og diskusjonsmuligheter for investorer.

Så velkommen til Tekinvestor Hubro1, og gratulerer til oss som allerede er her fordi vi sørger for og bidrar til at Tekinvestor kan fortsette å være en god ressurs for oss investorer.

17 Likes

Glimrende initiativ Snøffelen, og gratulerer med sterke bidrag til å få CEO nummer to i tale her inne ( ære være…)

4 Likes

Skal ikke ta æren for å få CEO i Ultimovacs i tale, slik jeg forstår det så tok han initiativ selv og svarte på spørsmål fra @polygon
Så Polygon får få kred for den; for gode og saklige spørsmål, og selvsagt for å holde tone og nivå som innbyr til involvering.

Som følge av det fikk jeg jo selv vurdert noen av mine innspill av Ultimovacs-CEOen, og oppklart noen saker :smiley:

5 Likes