Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Makro, indeks, valuta


#2261

Nå ramlet bunnen ut


#2262

Jupp for OSEBX, men det er US som styrer, oljen hadde også en bang on bounce av en key fib. Tror fortsatt på oppdang fremover i noen uker.


#2263

Bra med støtte på 785!


#2264

Utvikling på renta i USA siden 90-tallet. Synes det er en tydelig trend her mellom de ulike krasjene. Man kommer aldri opp på nivået man var på.


#2265

#2266

#2267

Godt poeng, men synes denne grafen hvor man ser økonomisk tilbakegang er litt mer nyttig:


#2268

Du tenker siden den forteller en helt annen historie? Et annet Tidsperspektiv gjør mye. :sunglasses:


#2269

Mitt ønske var kun at det ble synlig hvor de økonomiske tilbakeslagene oppstå i forhold til FED’s renter (ekspansiv vs kontraktiv pengepolitikk).

Skal man forholde seg til statistikk så er den en fordel med større datagrunnlag. Jeg poster gjerne grafter o.l. uten å ha noen klar mening om hvor vi er i dag.

Det er også en veldig vanlig bias på dette fora at man bruker for mye tid de siste årenes hendelser. (Recency bias).


#2270

Renten er lav fra før så kommer det et krakk nå så blir det heavy,.

Top av en big debt cycle som Ray Dalio snakker om (aka 1929 great depression redo)


#2271

Toppene blir lavere og lavere, kan det gå mot et trend skifte etter nesten 40 år med nedgang i rentene?


#2272

Har du noen eksempler eller er dette et skudd fra hofta?

Jeg vet ikke, men styringsrentene blir satt med et inflasjonsmål som vanligvis er mellom 2-2.5%. Om det blir stramt i økonomien (lav arbeidsløshet, og høyere inflasjon) så vil rentene komme opp.
Det man må være klar over er at høyere renter indikerer at det går godt i økonomien. Generelt. Aksjemarkedet faller gjerne rett før rentene settes ned som i 07-08…

Det man også skal huske på er at mange korreksjoner starter i frykt for at det skal gå dårligere i økonomien. Noen (færreste) så materialiserer dette seg, men Mr. Market har altså rett noen ganger, men tar også feil en hel del.

På 90-tallet hadde en familie gjerne mindre gjeld tidligere, 1-2x inntekt. Boligprisene var også lavere i forhold til inntekt.

Nå har en familie typisk 5-6x årlig inntekt i boliggjeld (litt avhengig av alder, bosted). Forskjellen er at gjeldsnivået er høyere, det samme er boligprisene. Det virker ikke som en klar boble i boligmarkedet, men et skifte i EK/Lån. Rentene endringene fra sentralbankene for å stimulere til ekspansjon/kontraksjon fungerer fortsatt godt, og det biter enda hardere nå ettersom husholdningene har mer gjeld enn tidligere.


#2273

Det stemmer! Så trekker man linjen blir det veldig interessant.

Som Aksjefokus sier så blir det enda mer interessant når man legger inn resesjonene.
Husk også på at aksjer har brukt å begynne falle før vi er i resesjon, eller i det minste før vi innrømmer/vet vi faktisk er i en resesjon.
Samtidig som at vi faktisk krysset linjen tidligere i år og gikk en god del forbi. Har ikke laget ny siden vi bear market begynte og rentene falt nedover igjen. Men vi har jo utifra denne her linjen “utløset” resesjon/aksjekræsj likevel.
En annen ting man kan tenke over når man ser på dette, er det hvite tomrommet under linjen. Etter mer tomrom etter lavere renter og lenger tid har det varr. Dvs større boble (selvsagt om man skal være mer presis vil lavere renter telle mer enn rommet op høyere renter osv, men det er for å illustrere poenget.)
Denne gangen er mye verre enn sist. Som vsr verre enn den før det igjen.


#2274

Vi er nå på toppen av en big cycle

Renten er allerede lav og de kan ikke sette den lavere enn 0 for å stimulere økonomien, og når de har så lite å gå på så kommer smellen stort hvis den først kommer.

Som nevnt over tror jeg fortsatt på et suckersrally før noe mer nedgang.


#2275

Sverige har lenge kjørt med en negativ rente på -0.5%. Sentralbankene har en verktøykasse som er litt større enn en hammer og to spikere.


#2276

Skulle tro dette var konspirasjonsteorier, men som veldig mye av den slags så det slik de opererer. Et textbook eksempel på hvor råttent markedet er.

Man kan diskutere mange aspekter ved dette, første som kommer opp når jeg leser mellom linjene :

Tenke seg hvor fint og beleilig det er for de store gutta «1-10%’erne» med majoritets posisjoner i markedet, å kunne dumpe svære lass nær toppen, til PPteamet som er fundet av skattebetalerne :ok_hand::joy:
For så å gå short og kjøpe seg opp igjen etter en nøye beregnet strategi.

Oppskriften er så godt som perfekt👌


#2277

Prisingen i aksjemarkedet er mye mer edruelig nå enn eksempelvis både 1929, og 2000. Det er også ekstremt fragmentert, som jeg pratet om i tidligere innlegg… Det begynner å bli endel aksjer nå som er billige på inntjeningsevne, hele US finans ser attraktivt ut.

La meg stille deg to spørsmål:

Skal aksjemarkedet være priset høyere eller lavere på inntjening med en risikofri rente på 6% sammenliknet med 2%?

Har Buffett (Berkshire) netto kjøpt US finans & Apple i Q4 2018? (13F blir tilgjengelig i midten av februar).

Når det gjelder teknisk analyse så må gjerne folk bruke det:

De er bare sine egne verste fiender, som tror de kan bedre enn 99% og vil bli straffet for det med sine dårlige resultater, over tid.

“The overconfidence effect is a well-established bias in which a person’s subjective confidence in his or her judgements is reliably greater than the objective accuracy of those judgements, especially when confidence is relatively high. Overconfidence is one example of a miscalibration of subjective probabilities.”


#2278

Valeant er ett special case. :sweat_smile: Men er helt enig i at det er viktig å forstå det fundamentale i selskapene man måtte ta eksponering mot :smiley: :smile:


#2279

De som bruker ta riktig ville jo vært ferdig med valeant ganske tidlig og aldri sett seg tilbake

Det lysner litt i statene nå, ibb nesten grønn!


#2280

Dow Jones opp 0,5% nå
Hva skjedde? Var i minus 2,5 for halvannen time siden