Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Makro, indeks, valuta


#2281

Billige aksjer i kombinasjon av et fullstendig overdrevet panikknedsalg? Ned fordi ned varer gjerne bare så lenge.


#2282

Enig, var bare så heftig at det snudde så brått


#2283

Jøss DOW endte opp over en prosent. Det var litt av en turnaround.


#2284

Hva skjer etter store kvartalsvise fall(S&P)…


#2285

#2286

Wohaaaa for en avslutning i US fucking A!

På hoppkanten nå ready for TAAAAAAKEOFF!!

:slight_smile:


#2287

Var ikke klar over at man kan kjøre med negativ rente, dette kan umulig være bra for økonomien?

Hvorfor ikke ta opp så mye lån som mulig og tjene penger på å ha lån?

Lånegivere taper altså penger.

Høres helt latterlig ut for min del.


#2288

Så må du spørre deg: Hvor får lånegiver pengene fra? (sentralbanken)


#2289

Jepp, og derfor øker inflasjonen som åppenbart ikke er bra.

Gir ingen mening for min del.

Kommer det nedgangstider sitter sentralbanken allerede med kniven til strupen, ingen margin å gå på for å stimulere økonomien.


#2290

De lave rentene gjør sparing og sikre investeringer ulønnsomme og tvinger dermed kapitalen over til investeringer, dette stimulerer jo økonomien, så sånn sett er det jo bra for økonomien.

Samtidig så fører de billige pengene sannsynligvis til feilinvesteringer og bobler, noe som på lang sikt naturligvis ikke er bra.

Hvis rentene kommer opp så blir det nok blåmandag for både privatpersoner og mange bedrifter.


#2291

Godt poeng, hadde ikke tenkt på dette.

Enig, og dødsspiralen starter


#2292

Långiverne gir vel ikke lån til hva styringsrenta foreslår heller. Men de kan være negativ mot inflasjonen i perioder kanskje? Samt de større lånene med lav rentefot må forventes å være tilstede etterhvert sm renta stiger ytterligere.

Tror det er betydelig overdreven frykt i markedet nå for at finanskrise skal komme.

Til tross for at Lie har tro på den amerikanske og globale økonomien i 2019, ser han ikke bort ifra at vekstanslagene for neste år må nedjusteres – ironisk nok som følge av frykt for svakere vekst.
Med det presenterer han sitt «worst case»-scenario for neste års økonomi:
– Dersom markedsvolatiliteten fortsetter vil det etter hvert gi negative ringvirkninger på økonomien. En så høy volatilitet som vi har nå vil bidra til økt usikkerhet blant bedrifter og husholdninger, som etter hvert kan føre til at man blir mer forsiktige med investeringer, sysselsetting og konsumforbruk. Da kan denne markedsturbulensen og vekstfrykten bli en selvoppfyllende profet, forklarer han.
– Hvis det vedvarer gjennom første kvartal må mange nedjustere sine vekstanslag for 2019, og det samme går for inntektsveksten, advarer Lie.
https://e24.no/boers-og-finans/dramatisk-snuoperasjon-paa-wall-street/24527171

Etterhvert som det blir klarhet i Brexit, og handel vet hvilke kjøreregler det må følge vil det gi trygghet. SA vil prøve å gjøre grep for å holde oljeprisen i området 60-70, lykkes de vil det gi trygghet. Kina og USA uenighet er en joker, men utelukker ikke at det også kan roe seg, det vil gi trygghet. FED har nytt rentemøte i januar, det er forventet å ikke komme med ny renteøkning, igjen trygghet.
Klarer ikke å se at vi skal inn i dødsspiral slik ståa synes å være.


#2293

Tror også på økt oljepris fremover og at krakket ikke kommer nå, ser 2H 2019 / 2020 som mer sannsynlig.


#2294

https://fortunefinancialadvisors.com/blog/the-bullish-case-for-equities/

Interessant artikkel om inflasjon og verdsetting av aksjer, i hvert fall syntes jeg det var verdt å lese.

“I will take the opposite of what seems like the mainstream opinion currently, and offer you my bullish case for equities.”


#2295

Dette er det andre eller tredje innlegget i denne tråden hvor du prøver å komme med et markedssyn eller hypotese, uten å forstå grunnleggende hva du prater om. Hvorfor gjør du det?
Jeg ville gått å kjøpt noen bøker, sett på YouTube eller skaffet informasjon om emnet, før du begynner å synse om det.

I Sverige har de inflasjon på omtrent 2%. Nå er det slik at lav inflasjon på 2%, som også er de fleste sentralbankers inflasjonsmål er positivt/stimulerende for økonomien. For lite inflasjon, eller for mye er det som ikke er bra for økonomien. Inflasjon på 2% er en bidragsyter til at man kan ha økonomisk vekst.

Det er gitt at inflasjonen tiltar at man må sette opp rentene. Inflasjonen tiltar typisk ved strammere arbeidsmarked, og lønnsvekst.

Lånegiveren er sentralbanken. De hverken tjener eller taper på dette. Deres oppgave er å stabilisere økonomien. Bankene tjener på rentemarginen de låner inn / ut på.
Banker tradisjonelt sett har bedre marginer med høyere renter.


#2296

Mine analyser er rent tekniske, jeg følger lite med på makro da markedet kan gå i flere år mot logikk før noe skjer, det eneste sanne finner jeg i det tekniske.

Hvordan tar jeg feil når jeg sier at inflasjonen øker når sentralbanken printer mer penger og at økt inflasjon åpenbart ikke er bra for økonomien? (edit: ser etter å ha sett videoen over at dette ikke nødvendighvis er tilfellet dersom printing av penger "offsets falling credit)

Forklar gjerne også hvorfor jeg tar feil når jeg sier at sentralbankene har nedsettelse av rente som en måte å stimulere økonomien på, og at ved en allerede lav rente (ie liten margin å gå på) er landet utsatt dersom det kommer en de-leveraging fase i økonomien. (edit: som kommer dersom det er en for høy debt burden, noe det uten tvil er dersom du ser på noen grafer. I Norge, USA og andre land er gjeldsnivået skyhøyt, med studentgjelden i USA som det største problemet)

Forsåvidt enig i resten av det du skriver.


#2297

Hvorfor tror du svenskene har kjørt med negativ rente? Det er nettopp fordi det ikke har vært inflasjon.

Det er bra med inflasjon, og optimalt rundt 2-2.5% for å skape økonomisk vekst. Det er også derfor en god grunn til at fleste sentralbankene bruker dette som sitt inflasjonsmål.

Av lesestoff vil jeg sterkt anbefale å lese pengepolitisk rapport. De er veldig gode…

I mange land så er gjelden høy, men hvorvidt det er faretruende er vanskelig å si. Studielån er kanskje det siste jeg vil være bekymret for, at folk tar utdannelse er helt åpenbart veldig positivt.

Det er alltid mange usikkerhetsfaktorer i makrobildet, men vanskelig å skille mellom støy og det som faktisk er veldig relevant.

USA er et spesielt sted, og de vil kunne printe penger for å betale sin gjeld. Så lenge de er relevante, og de vil de være i lang tid.

Gjeldsnivået er relativt høyt, men det vil også si at når sentralbankene endrer styringsrenten så biter det hardere. Dette er derfor jeg ikke kjøper argumentet som flere her inne bruker: lave renter er faretruende fordi renten er lav, og vi har færre verktøy i verktøykassen.

Det kan godt være feil, det kan godt være riktig.


#2298

Gjelden er høy i USA, men gjelden i Japan er mye høyere(som prosent av bruttonasjonalprodukt).
Japan har ingen problemer med å finansiere gjelden sin. Det japanske aksjemarkedet har forøvrig gått sidelengs i 20 år, men det japanske samfunnet er jo et bra sammfunn å leve i, lave renter og stagflasjon/svakt aksjemarked, er ikke det samme som dårlig økonomi/livskvalitet.

Det fokuseres en del på at det økende gjeldsnivået i USA vil drive opp rentene, men dette har ikke skjedd så langt i Japan og det er ikke noen “garanti” for at dette vil skje i USA. Det er klart at det enorme volumet på den amerikanske gjelden medfører at noen antar at det ikke er nok likviditet i markedet og at rentene dermed vil presses opp, men man kan jo ikke si dette med noen grad av sikkerhet.

Kan man egentlig si at lave renter er prinsippielt feil? Kanskje fører det til bobler og feilinvesteringer, men hvor går egentlig grensen for hva som er “for lave renter”?

Keynes var vel forøvrig en tilhenger av lave renter?

Disse spørsmålene er så komplisert at det er vel umulig å svare på med noen grad av sikkerhet.
Jeg tenker at det mørke skyer på horisonten, men det er vel egentlig nesten aldri skyfri himmel.
Det vi kan lære av historien er vel at det generelt sett har vært mer lønnsomt å være optimist heller enn pessimist.


#2299

image


#2300

Det kunne vært interessant å se hvilken forskjell det er på betalingsdyktighet/vilje mellom amerikanere og japanere generelt. Jeg har på følelsen av at japanere ligger noen hakk over amerikanerne… Kanskje det har noe å si?