Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Makro, indeks, valuta


#1877

Ouch, den lukter det brent av ja :smirk:


#1878

Turkey Crisis in Charts: Worse Than Lehman, Similar to 1998

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-10/turkey-crisis-in-charts-worse-than-lehman-similar-to-1998


#1879

Liren sliter med å bryte 7.00, er det den tyrkiske sentralbanken som kjøper?


#1880

Sikkert, men de har lite reserver.


#1881

Lurer på hvor raskt de kommer til å tømmes. De trengs jo i teorien kanskje også nå til å hjelpe bankene.


#1882

Blir vel bare å trykke mer TRY for så å gå inn i hyperinflasjon. Å la bankene gå konk er nok det siste myndighetene i de fleste land kommer til å gjøre.


#1883

Ja de kommer til å trykke mye, for det blir ikke billig å få tak i dollar når reservene er tomme.
Tidligere i dag var amerikanske børser oppe selv om asia var ganske hardt ned og europeiske også var nede.
De tenkte vel var overdreven nedgang fredag. Men nå ser jeg det er ned igjen litt. Ble bekymret for shortingen en stund.


#1884

I disse tider er det bare fiat jeg er villig til å shorte.


#1885

Er jo gullkantet å shorte alt av krypto i disse tider? !

Men det er klart, på et tidspunkt kan det jo snu igjen.


#1886

Ja, krypto kan fort snu. En ting som er sikkert er at retningen i fiat stort sett er ned i dass.


#1887

Hvordan kan du si det? Pga inflasjon tenker du på?


#1888

Her har du et eksempel som viser den mest solide fiatvalutaen verden har sett (USD):


#1889

Så hva er det den viser da? I forhold til gull eller i forhold til kjøpekraft generelt (og hvordan regner de i så fall det)?

Hva forslår du å shorte fiat (eksempelvis USD) mot i så fall?


#1890

Dette er basert på kjøpekraft slik den er definert av U.S. Bureau of Labor Statistics.

Jeg anbefaler ikke å shorte USD nå, siden det er den mest solide fiatvalutaen vi har i dag. På kort tid vil den nok styrke seg siden folk vil flykte til den når de andre fiatvalutaene kollapser.

Den vanligste måten folk shorter NOK på er ved å låne til ripa og så putte pengene inn i en bolig som er en reell verdi ikke utsatt for inflasjon.


#1891

Ok, skjønner hvordan du tenker, men jeg mener du har et overforenklet bilde av dette. Kan jo ikke si at retning på fiat er ned i dass da en normalt ikke ser på penger i seg selv som et investeringsobjekt, og det med god grunn! Dagens pengesystem belager seg på en viss inflasjon for at en rekke mekanismer skal fungere.

Og det å investere i bolig for lånte penger kan vel ikke helt likestilles med å shorte NOK da resultatet av det er avhengig av mer enn bare boligprisen, for eksempel renten du betaler på lånet. Da vil jo alle typer investeringer i så fall være å shorte NOK og da blir vel begrepet litt meningsløst?


#1892

Er en kort kommentar på et forum, så er veldig forenklet ja. Du må låne NOK for å være short, så de fleste i Norge er short NOK. Jeg tar bestandig og korrigerer folk som sier at de har tjent penger på bolig. Jeg sier: “Du har ikke tjent penger på bolig. Du har tjent penger på å shorte krona.”


#1893

Det er jo også svært upresist å si! En har tjent penger på bolig og prisstigningen i seg selv, og så må en trekke i fra det en har brukt på å betjene lånet minus skattefordelen minus det en har tjent på å ha lån pga inflasjonen, noe som jo i de aller fleste tilfeller utgjør en veldig liten del.


#1894

Det er mer presist enn å si at man har tjent på bolig.


#1895

Kun i tilfeller hvor det har vært svært lav prisutvikling, noe som de siste 30 årene vel omtrent kun gjelder fraflyttingskommuner og om i tillegg lånerenta har vært lavere enn inflasjonen, noe som jo i ikke er normalt historisk sett. Og så må jo skattefordelen tas med her og selvsagt…

Ble en del editering nå… litt for trøtt egentlig til å drive å filosofere rundt dette :slight_smile:


#1896

Du undervurderer hvor stor inflasjonen faktisk er.