Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Makro, indeks, valuta


#1897

Grunnen til dette er at når det er tomt i bankhvelvet er det bare å trykke mer. Før i tiden var pengene låst til gull, og da fikk du ærlige renter som gjenspeilet risikoen ved utlån. Nå i dag er det ingen risiko siden det bare er å trykke mer.


#1898

bilde


#1899

Det er jo også helt feil… men jeg orker ikke svare mer akkurat nå :slight_smile:


#1900

Aldri før i verdenshistorien har man hatt så lave renter:

rates

Grunnen til dette er at før i tiden brukte man gull som penger. Gull er noe som ikke kan trykkes i vilden sky, så det betyr at man går tom for gull i hvelvet før rentene går i negativt lende. Med fiat er det bare å trykke noen flere tall inn i datamaskinen, og denne overfloden av penger som pressses ut i økonomien gjør at renten går negativt. Resultatet vil dog bli det samme som i Tyskland på 20-tallet og nå blir det verdensomspennende. Når inflasjonen begynner å ta seg opp og nærme seg ubehagelige nivåer, så vil sentralbankene sette renten fort opp til mellom 20 og 30%. Akkurat som på 20-tallet i Tyskland vil dette være for lite for sent og hyperinflasjonen vil vente rundt neste sving.

germany


#1901

Hva investeringer i papir, valuta og på privaten gjør du i forhold til disse spekulasjonenene @Jadda ?

Har du tro på hyperinflasjon og skyhøye renter ved en eventuell resesjon?


#1902

Eier en bolig, er gjeldfri og har resten i kryptovaluta.


#1903

@Jadda har rett i at alle fiat valutaer etterhvert må gå mot null. Tidspunktet er vanskelig å si ot vil være forskjellige.
Slik det er nå ser det ut til å nærme seg kriser for svært mange valutaer ettersom den monetære politikken har vært ekstrem, så lenge.

Hvordan man skal tjene på det er litt mer komplekst. Man kan ikke shorte det direkte. Som @cagey2 sier må en ha et annet par som da står seg. Han nevnte gull. Det kan nok bli en bra metode, men foreløpig ikke i det hele tatt.
Akkurat nå blir dollaren stadig sterkere, mens den knuser mindre økonomier. Samtidig har jeg sterk tro på at USA vil få seg store problemer selv, men som sagt er det litt frem i tid.
Den første tiden under krisen vil dollar styrke seg.
Problemet er når underskuddene skal gå fra allerede en trillion$ til flere trillioner$ hvert år. Da blir det vanskelig få kjøpere og renten må opp. Men det har de ikke råd til. Inflasjonen vil også begynne ta fart etter ufattelig mange år med pengetrykking og lave renter. Kombinasjonen med at Kina og flere andre forsøker komme seg unda dollaren vil ødelegge mer for USA ettersom det da ikke vil være like lett å spre dollaren ut til andre land.
Inflasjonen kommer hjem kan du si.
Men første omgang vil nok dollaren bli mer ettertraktet som en sikker plassering. Landene som nå får sin valuta knust kan jo etterhvert måtte begynne å bruke dollaren. Som vil kunne redde dollaren. Vertfall midlertidig.
Det skumle er dersom Russland og Kina, og eventuelt flere går sammen og foreslår å skape en gullbakket valuta. Dermed forandre systemet og knuse dollaren. Kina og Russland har svært mye gull. Samtidig har de begge tenkt handle mer olje i Petro Yuan. Som er en direkte trussel mot petrodollaren. Utvides det samarbeidet kan vi få en helt ny orden i økonomien.
Flere vestlige land som Usa, Tyskland, Italia, Frankrike, Nederland, Sveits og forsåvidt Japan. Har også mye gull. USA skal ha soleklart mest av alle og kan vel derfor muligens redde plasseringen sin i verdensordenen dersom dette skulle bli aktuelt.
USA har den unike muligheten at de kan velge å betale gjelden sin med nyprintede penger. Ettersom omtrent alt er denominert i dollar.
Men det ville selvsagt ødelagt verdien på dollaren så man vet jo enda ikke hvordan USA planlegger tilbakebetale gjelden sin.

Det triste med USA er jo at de har brukt overskuddet til pensjonsinnbetalingene/social security til å kjøpe USAs gjeld. Nå som betalingene snart kun dekker uttaket vil USA ikke lenger kunne leve på at pensjonistene kjøper opp statsobligasjonene. Men hvilken verdi de som allerede har kjøpt vil ha når renten stiger og USA må devaluere dollaren for å få det til å gå rundt vet vi ikke. Men det blir ufattelig trist. Det har såvidt nå begynt å gå opp for noen der borte ettersom endel stater har blitt insolvente.

Artig artikkel. De blir ikke insolvent, de må bare kutte i kostnadene aka pensjonene! :grin: Eller øke skattene!

“This year, Social Security will dip into its reserves for the first time since 1982.”

"$41 billion cash-flow deficit in 2017.

Social Security is still considered solvent and able to pay full benefits because it has accumulated a $2.9 trillion trust fund, but since the entirety of its trust fund consists of IOUs, cash-flow deficits must be financed by general revenue taxes or new public borrowing."
De 2,9 trillion $ er amerikanske statsobligasjoner. Nå må de selges for å dekke underskuddet. Det salget vil føre til økte renter og større und ńerskudd for USA!

Hvordan aksjemarkedet og boligprisene vil gå er ikke lett å spå nøyaktig. I teorien kunne vel aksjemarkedet gått opp om alle pøste pengene inn dit. Men normalt fører høyere renter med seg lavere aksje og boligpriser. Hvor høy renten vil være i forhold til il pengetrykking er noe annet. Men pengetrykking vil jo i stor grad brukes på nedbetaling av gjeld og det er ikke akkurat bullish.
Folk flest vil jo vertfall ikke ha penger til å investere da lønnene stagnerer og inflasjonen vil knuse en eventuell økning også. Amerikanerne starter med et dårligere utgangpunkt mtp oppsparte penger også.

Inflasjon kan spise opp boliggjeld. Men uten fastrente kan jo bankene skru opp så høyt de selv vil pluss amerikansk rente bil påvirke norsk styringsrente.

Om kryptovaluta vil ta av gjenstår å se @Jadda. Men etterfølgene av finanskrisen er noe av det mest spennendes mtp krypto og da hovedsakelig Bitcoin egentlig. Da får vi se om sosiale medier har spredd såpass mye frykt og informasjon om pengesystemet til at krypto tar av som en hedge/store of value slik som gull.


Forberedelser på finanskrise/krakk! Hvordan tjene penger?
#1904

@RedEnergy Bitcoin (BTC) har jeg ingen tro på, men det blir en for lang avhandling til å ta her.


#1905

Bitcoin vil markedsføres som en reservevaluta eller store of value som digital gull.
Ethereum er jo noe annet egentlig selv om du kan bruke det som en valuta også. Der finnes selvsagt en hau med andre valuter med både valutafunksjon eller andre bruksområder. Men når det er snakk om FIAT og pengesystem kollaps vil Bitcoin være nummer en som alternativ og vil være den som alle snakker om. Ingen andre er i nærheten å ha den type gjenkjennelse og tilhengerskare.
Det handler om at folk kan selv ta tilbake makten og skape et desentraliset pengessystem utenom sentralbanker og myndigheter. Sier ikke at det vil fungere, men at hypen vil være store er jeg ikke i tvil om.

Ethereum gjengen er ikke bygd opp av FED og pengesystem motstandere og jeg tror ikke de har like mye å tjene på den oppvåkningen og kampen direkte.


Forberedelser på finanskrise/krakk! Hvordan tjene penger?
#1906

Markedsføring, tomme påstander som digitalt gull, gjenkjennelse og tilhengerskare er totalt uvesentlig hvis man ikke kan bruke systemet på grunn av overbelastning.

Edit: De som er i BTC nå jobber også aktivt med og ikke skalere opp systemet.


#1907

How Central Bankers reshaped the world economy following the 2008 economic crisis


#1908

Interessant. Dessverre er jeg ikke utdannet innen økonomi, så jeg blir urolig når hun sier det der. Skulle gjerne hørt en erfaren professor innen makroøkonomi kommentere dette intervjuet. Hadde det vært bedre om man hadde latt bankene gå konkurs? Hvilke andre alternativer hadde man?

Vil forøvrig informere folk om at RT (Russia Today) er en russisk statsfinansiert nyhetskanal. Selv om jeg regner med at de fleste allerede var klar over dette. Kjekt å ha i bakhodet.


#1909

Ikke noe kontroversielt med det Nomi Prins sier - hun setter bare ord på kuppet som har funnet sted, men som ingen snakker om. Tragisk (og påfallende) at man aldri får denne innsikten ut gjennom tradisjonelle, vestlige medier.

Neste krise vil få 2008 til å se ut som et rosa glansbilde.


#1910

Kan du utdype litt hva du mener her? Hvem har kuppet hvafornoe?

Jeg avfeier ikke det hun sier, men det må da finnes noen gode makroøkonomer som har en mening om dette her? Noen som har en link til video eller intervju av annerkjent makroøkonom?


#1911

Vil anbefale å se intervjuet, der forklares det kort og godt. Kort fortalt: (sentral)bankene, som var skyld i 2008-krisen, har «kommet seg ut» av krisen gjennom ulovligheter og atferd som har gjort det økonomiske systemet enda mer pill råttent enn det var.


#1912

Har sett intervjuet. Skjønner ikke helt hva de har gjort som er ulovelig? :thinking: Tenker du på tilbakekjøp av aksjer for penger de har lånt av sentralbanken uten rente?


#1913

Man løste aldri det grunnleggende problemet og utsatte det bare gjennom å trykke mer penger og utstede mer gjeld. Derfor så vil det igjen kræsje, og da vil vi stå mye svakere stilt. Samtidig som fallhøyden er mye høyere.
Et stort problem med måten vi håndterte problemet på er at vi har direkte overført penger til bedrifter/de rike, på bekostning av de fattige.
Dersom en tenker over totalmengden av penger, som har økt ufattelig som følge av all den nye gjeldsoppbyggingen/pengetrykking, og deretter tenker på inflasjon i matvarer, lønnsøkninger osv. Spesielt om en tror på myndighetenes inflasjonstall burde en vært lyn forbannet som følge av at ikke noe som helst av all denne pengetrykkingen og stimuliet har gått til de fattige. Dermed har bare ulikhetene i samfunnet økt og fattigdom stiger.

Når en gir bort penger gratis, så blåser en opp bobler ved at det brukes ueffektivt.
En trenger ikke å overbevise banken om å få pengene med å ha en god plan/ et fornuftig opplegg, pengene er jo tross alt gratis( dermed får vi sånne ting som https://www.youtube.com/watch?v=TiTDU8MZRYw dette! Ingen lønnsomhet eller trygghet for tilbakebetaling, men penger har de fått, myndighetene skjuler tapet gjennom nye lån og ingen oppdager noe som helst). Og lånene er backet av skattebetalerne i tillegg i mange tilfeller.
Dette er til og med bred enighet om blant tradisjonelle økonomi, det er “svakheten” til lave renter.
Men det ser ut som ingen bekymrer seg for galskapen vi har skapt ved å mangedoble pengemengden og gjelden, med kun gevinst til de som allerede sitter på kapital. Samtidig som produktivitet, infrastruktur og andre måter å måle ting som bedrer kvaliteten til livene til mennesker, har gått ned. Vi bruker altså ikke pengene fornuftig.

Nå er jeg liberalist og har derfor egentlig ikke problemer med ulikheter, men jeg anerkjenner at det kan føre til sosial uro og store problemer for samfunnet!
Men det store problemet ligger i at systemet gir gratis penger til mennesker som egentlig ikke er dyktige, det må ikke kjempes og produserer noe fornuftig for å skaffe denne rikdommen. Den kommer av seg selv gjennom gratis lån. I Japan f.eks så kjøper jo sentralbanken aksjer, ETF og alt mulig for å få opp prisene. Hvem andre enn rike mennesker skal dette egentlig hjelpe? Målet er å få opp inflasjon, det er hva sentralbanker jobber med.
Samtidig så måles kun inflasjon som går utover vanlige menneskers innkjøp.
Pengetrykking skal selvsagt føre til inflasjon, så hvordan har ikke sentralbankene fått det til? Jo, for pengene kun har inflatert opp verdien til eiendeler som de rike sitter på. Eiendom, aksjer, malerier og alt annet som går an å sitte på og by opp i verdi! Dette måles ikke, men de mener altså at ved å få opp desse verdiene så skal det på en eller annen måte komme vanlige mennesker til gode.
Jeg er så langt fra sosialist som man finner, men selv jeg ville heller hatt helikopterpenger enn at ulønnsomme bedrifter og prosjekter skal finansierer gratis av staten. Da er det bedre at alle får mer penger og så får vi se hvem som “vinner” pengene på en mer rettferdig måte.

Grunnen til at dette er så utrolig forferdelig er at vi snakker om flere TRILLION $.
Penger skapt av ingenting, men er det virkelig så lett? Nei dessverre. Desse pengene skal tilbakebetales enten i form av skatt, hvor myndighetene da truer befolkningen med straff om det ikke betales inn. Eller ved at sparepenger reduserer i verdi og prisene på alt man trenger går opp i skyene.
Uansett så er det de fattige/vanlige menneskene som må betale og lide, dermed ender vi opp som Venezuela.
Vi er altså AKKURAT like dumme som kommunistene. Det bare skjules på en meget utspekulert måte.


#1914

Helt korrekt.

Og ingen kan røre seg i båten, så alle holder kjeft: politikere, media og akademia.

Problemet bare vokser seg større og større mens alle unngår å anerkjenne den gigantiske rosa elefanten i rommet.

Og når det sprekker igjen kan man ta seg faen på at det er folk flest som får lide.

Morsomt hvordan kognitiv dissonans funker: folk kan eksempelvis se intervjuet ovenfor (som inneholder en helt enkel og sannferdig historisk oppsummering av siste tids finansgalskap). Men informasjonen som presenteres kler av keisernes klær så effektivt at de fleste reagerer med «nei, så ille kan det umulig være», eller bare ignorerer det.

Og slik går nå dagan på Tellus.


#1915

Ja. Kort sagt er det systemet vi har i dag sosialisme for de rike.


#1916

Takk for et langt svar @RedEnergy ! Er du klassisk liberalist?

Mulig jeg er litt tett i pappen, men hvordan mener du at dette har skjedd?

Hva ville du gjort etter finanskrisen? Latt bankene gå konkurs?

Jeg er bare usikker på om alternativet (la bankene gå konkurs) hadde vært et bedre valg. Det er vel et legitimt spørsmål :slight_smile: