Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Makro, indeks, valuta


#1917

Selvsagt hadde det vært bedre å la bankene gå konkurs, ta dem over fra staten, og så privatisere senere og beholde 33% - 51% eierandel.


#1918

Absolutt, det er en interessant diskusjon - kommentaren min var ikke rettet mot deg, men hvordan kognitiv dissonans er en del av vår natur og en viktig forklaring på hvorfor dette i praksis ties ihjel :v:

Hva gjelder problemstillingen som sådan: dessverre forverres den latente krisen i systemet ved å ikke ta grep på noen som helst meningsfull måte.

Hvordan, i hvilken grad og så videre bankene burde ha tatt støyten for galskapen de selv har stilt i stand er diskutabelt. Løsningen denne gangen var (igjen) å kjøpe dem ut med våre penger + ufattelige mengder «nye» penger tryllet frem fra seddelpressene.

Ikke nok med det, takket være et totalt fravær av sanksjoner og reguleringer, så er vi nå i en situasjon hvor det ved neste korsvei blir 100x mer smertefullt enn 2008.

Noe som i sin tur er et symptom på at det politiske systemet i USA (og enkelte andre steder) knapt kan kalles demokratisk i all den tid særinteresser dikterer finans- og pengepolitikken på bekostning av innbyggernes interesser og velstand.

Tilsvarende er for øvrig forklaringen på hvorfor USA fører en utenriks- og sikkerhetspolitikk som ikke endrer seg fra en administrasjon til en annen: systemet er kuppet av de som tjener penger på krig og uro.


#1919

Okei la oss si det sånn.
Bankene har mulighet til å få lån rett fra sentralbanken omtrent gratis.
Hvem får desse pengene? Jo de rike/bedriftene. Desse pengene brukes til å blåse opp verdier andre rike sitter på og dermed så tjener alle penger/øker formuene sine.

Sentralbanken har en monetærpolitikk som fører til at eiendeler som man må ha kapital for å eie stiger i verdi. Dermed blir en stor andel av de nyskapte pengene direkte til de rike.

Konkurs eller ikke er kanskje ikke det viktigste, det er kun en liten del av det større bildet. Hele systemet er rigget og har vært det lenge før finanskrisen, de tok det bare til et mye høyere nivå ettersom de hadde en perfekt begrunnelse til å “redde verden” med å trykke penger/overføre til de rike.

Normalt sett så burde jo selskaper som ikke har livets rett gå konkurs, dersom man lar bedrifter ta dårlige valg og likevel overleve så belønner en dårlig oppførsel. Derfor så ser man nå at bedriftene ikke har lært og bankene har funnet på nye og mer voldsomme derivatprodukter og pakket inn gjeld i alle mulige instrumenter som vil føre til en kollaps i hele økonomien.

Konsekvenser for egne handlinger er det som fører til læring, når vi tar vekk konsekvensene så vil det ikke forandre seg.
Som @Jadda nevnte så har vi altså nå klart å sosialisert tapene til bankene slik at de slapp billig unna. Samtidig så har de tjent utrolige penger i ettertid.
Mens hvermannsen sitter igjen med regninga.
Det er helt avgjørende at man har nødt til å ta ansvar for egne handlinger. Vanlige mennesker blir fullstendig ruinert om de gjør feil. Dersom en ser bort fra sikkerhetsnettet i Norge da selvsagt, som i seg selv er så godt at det fører til at utrolig mange blir uføretrygdede, arbeidsledige og sykemeldte, man trenger ikke ta ansvar for egen økonomi, skattebetalerne betaler :+1: Men det er en annen sak.

Bankene er som kjent “too big to fail” og dermed så skal tapene sosialiseres og gevinstene privatiseres.

Selv som liberalist så er jeg faktisk heller der hvor jeg også tenker at dersom staten er den som “bailer” ut så skal vi vertfall eie banken. Men selsvsagt ønsker jeg egentlig ikke at banker skal være eid av staten, men det er vertfall bedre som @Jcp sier å eie store deler av banken å la private drifte den slik vi får bra drift, men vi får gevinsten.
I stedet for å gi skattebetaler backede lån som i USA hvor bankene er de eneste som egentlig tjener på det til slutt… Mange trillion $ i bailout og staten/skattebetalerne sitter igjen med absolutt ingenting.
Skattebetalerne tar altså risikoen og tapene til bankene, mens bankene tar profitten.
Jeg ønsker ikke at noen skal bruke vanlige menneskers penger på denne måten, det er helt urimelig og umoralskt.
Staten burde helst blande seg inn i minst mulig, nå skal det plutselig være OK å bruke flere statsbudsjett i stimulipakker som man sitter egentlig ikke igjen med noen ting av? Man får så lite igjen for pengene at det sier seg selv vi ikke burde gjøre det.

Selv det å la bankene gå konkurs ville vært billigere langsiktig. USA kunne jo til og med printet pengene og gitt til de som tapte innskuddene sine, og spart noen trillion$.
Det var i all hovedsak selskaper som drev med gambling og som BURDE vist risikoen som risikerte å tape, men som ble reddet. Innskudd, sparepenger osv er bare småtterier i forhold. Vanlige mennesker kunne vært bailet ut på en mye mer kost effektiv måte.
Men nå har jo f.eks EU skiftet til bail-in i stedet for bailout og mennesker med mye penger på konto vil derfor måte være med å betale for bankenes risiko!


#1920

Jeg er langt over middels interessert i disse tingene. Og til de som måtte være interesserte, så tyder mye på at det er klare sammenhenger med «the black budget» (i mangel av bedre begreper).

Rettere sagt hvordan USA finansierer sine SAPs og USAPs («Special Access Programs» og «Unauthorized Special Access Programs») som beløper seg til astronomiske summer, samt det enkelte mener er et skjult økomisk system i tillegg til det legale:


#1921

Veldig bra klipp @Jadda . Det har skurret lenge for meg, men kan være den første til å innrømme at jeg ikke har klart å se problemet så simplistisk :slight_smile: For å spe på min frustrasjon vil jeg lime litt filosofi :slight_smile:


#1922

Ser @RedEnergy kom med en forklaring først, men vet nå ikke helt om jeg er helt enig i hva han skriver.

Det jeg tenker er at det er de kapitalsterke som først får tilgang til kreditt når renten senkes og kan da kjøpe opp faste verdier for penger som senere ikke er verdt like mye. Illustrert ved at mer og mer blir eid av færre og færre. Ved at bankene blir støttet opp av staten sosialiserer man risiko, og lar private ta gevinsten.

… jeg har neppe ordlagt meg helt presist over, men jeg håper du ser poenget mitt. :slight_smile:


#1923

Dette er jo i hvertfall nøyaktig hva jeg sier, så her er vi enige.

Politisk er vi kanskje uenige det er mulig, svært få mennesker i Norge er liberalister og det er vanskelig å se for seg en verden uten en slik gigantisk stat som vi har. Uansett er det den monetære politikken jeg har det største problemet med. Det er hvor makten ligger.

Det er meget enkelt å se hvordan de rike/bedriftene har fått utrolig mye rimelig kapital som har ført til høyere priser på eiendom, aksjer o.l. Dette har ført til en enorm økning i forskjeller.
Bedrifter får sine obligasjoner og aksjer direkt kjøpt opp av sentralbankene (“stimuli”) som må sies å være en direkte overføring av kapital fra stat til private.
Helst skulle jeg sett at staten holdt seg unna og ikke hadde noe med dette å gjøre. Bruke skattepenger på å subsidiere og gi fordeler til enkeltbedrifter er helt idiotisk.
Egentlig burde pengepolitikken blitt forandret totalt, burde ikke være lov å trykke penger i vilden sky uten noe særlig kontroll. Kunne tenkt meg at vi hadde f eks gullbacket valuta eller en valuta som trykkes veldig begrenset. Dvs vi må endre på hva sentralbankere har lov til og eventuelt la Stortinget ha mer innflytelse. Helst skulle jeg sett at folket fikk bestemme svært mye og da spesielt det viktige gjennom folkeavstemninger. Direkte demokrati er enkelt gjennomførbart nå med BankId. Vi bør forsøke å gjøre som Sveits. Norske politikere er inkompetente og korrupte, gjør absolutt ikke det som de stemmes inn for å gjøre og tar helt egne bestemmelser utfra eget beste(eller pgr partipisken). Representativt demokrati er gammeldags og når en ser at representantene uansett ikke gjør det de skal så gir det ingen mening å opprettholde så mye makt hos noen få. Dessverre er det bred enighet blant politikere om å ikke la folket få mer innflytelse og vi hører derfor sånn ca 0 om folkeavstemninger.

Liker ikke fractional reserve opplegget hvor banker kan låne ut mer penger enn de har i innskudd, nå det er som å trykke penger når det lånes ut.
Penger burde være spart opp av produktive handlinger og lånt ut til produktive hensikter.
Da må blir det ikke sløst med penger og skapt unødvendige bobler.

Slik det er nå får vi store bobler som sørger for at forskjellene økes betraktelig hver gang. Samtidig som vi rykker stadig nærmere en fremtid hvor den generelle befolkningen må leve i fattigdom som følge av en kvelense stat. Inflasjon eller høye skatter er fremtiden.
Selv Norge som er rikt nå vil møte akkurat samme skjebne, det tar bare mer tid ettersom vi har spart penger. Samt spilt spillet slik de rike gjør det (aksjer/eiendom).
Likevel vil aldri vi kunne klare tjene nok til å bære vekten på den esense velferdsstaten.
Vi har frem til nå hatt fantastiske tider og har dermed lovd gull og grønne skoger til pensjonister, arbeidsløse, syke og uføretrygdede.
Men sannheten er at vi nå har kommet til et punkt hvor veksten ikke kommer gratis lenger.
Se på vestlige land og Japan. Tragisk vekst…
Nå som vi er mot slutten av 0 rente spillet og gjeldsoppbyggingen, har vi nesten ingen vei å gå.
Tenk på USA feks, underskuddet vil bare fortsette og vokse år etter år. Gjelden det samme.
Etterhvert blir renter og avdrag en utrolig stor andel av budsjettet selv med 0 renter. Da stagnerer økonomien.
I tillegg har vi da altså allerede en hel hau med utgifter vi ikke kan gjøre noe med. Befolkningen er loppet for penger og ressurser og er dermed avhengig av staten. Hvordan er fremtiden da?
Grusomt spør du meg.
Det er synd at nesten ingen ser at pengepolitikken er den største faktoreren i økonomien. Uten en slik pengepolitikk ville vi ikke kunne hatt idiotiske politikere som kjøper stemmer med å love vekk stadig mer gratis ting. Samtidig som de utsetter konsekvensene til neste regjering eller generasjon.
Nå har verden holdt på med synkronisert “kick the can” pengetrykking og gjeldsoppbygging.
Nå skal vi synkronisert lide i lag.


#1924

Jeg er enig i den fundamentale situasjonen, men teknisk ser det ganske bullish ut nå


#1925

Frykter at s&p 500 ikke er ferdig ennå ja. Den kortsiktige stimulansen av tax reform har frigjort enormt mye kapital som fører til buybacks. Samtidig så er det kapital flukt fra Emerging Markets som vil kunne havne i amerikanske aksjemarkeder, før de selvfølgelig drar med seg resten av økonomien.
Derfor har jeg sagt at dersom S&P500 går tilbake til ATH og eventuelt forbi så vil jeg stenge shorten, ettersom da blir det kanskje ikke dobbel topp og vi vil knuse forbi en liten stund til.
Langsiktig er det triste utsikter for vestlige økonomier, men dersom vi når vi går tilbake til 0 renter etter krakket begynner som Japan og kjøpe opp masse aksjer/etf osv i tillegg til obligasjoner så vil nok aksjemarkedet kunne fortsette opp.
De rike har tross alt rigget gamet til egen fordel.


#1926

@holmes Blir vel like bullish som i Venezuela snart…

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2017-12-29/world-s-best-stock-market-this-year-comes-with-a-huge-asterisk


#1927

Hvis det blir brudd opp her kan jeg tenke meg å kjøpe meg opp i OMXS30, og shorte ved brudd ned.

image

@babyrage hva er dine tanker om indeks nå? Jeg heller mot at det kan bli brudd opp så mulig jeg begynner å kjøpe litt allerede.


#1928

Jag har vært bull en god stund, og ikke noe som sier meg ennå att vi skal ned. Har sikte på $3000 i SP500 og 700ish i OMXSPI


#1929

Rimelig bull på OMXSPI om du ser for deg 15%+ økning der og kun 3,5% prosent på s&p 500.
Har sett grafene du har lagt ut og kan skjønne at det ser ut som det skal videre opp. Men det har vel mistet litt momentum nå og lite som driver markedet opp generelt i Europa om dagen? OMXSPI har bedre moment og presterer bedre enn OMXS30 ser jeg. Bruker ikke se på OMXSPI).
Men toppen i mai 2017 var på 588 og 597 i oktober 2017 og nylig var den 613 og er nå ned på 603. Poenget er bare at det ikke virker som den er i en sterk trend, selv om den har hentet seg inn igjen etter korreksjonen?

Forskjellen mellom OMXS30 og de andre har jeg vel kommenter før uten at jeg nå kan huske om du har sakt noe om det. Men er ganske stor forskjell på desse, jeg vurderer som sakt å shorte OMXS30. Men da mest av praktiske årsaker pgr er enklere gjennomføre gjennom Nordnet. Pluss finanskrise/krakk går hardt utover alle så det har ikke så mye å si hvilken indeks man velger, så lenge de er på topp. Nen det ville vært synd om jeg kjøpte salgsopsjoner nå og så rallyet det langt videre opp. Jeg ser jo muligheten ettersom markedet har omtrent stagnert siden februar 2015. Er fremdeles under den toppen. Samtidig så er momentumet som var etter korreksjon etter 2015 toppen borte nå. Gått sidelengs omtrent i ett års tid.
Jeg er ikke noen tekniske analyse ekspert. Baserer meg egentlig på makro faktorer, men du er veldig dyktig på teknisk analyse. Er derfor interessert i at du ser en såpass oppside i Sverige. Selv om du da snakker om OMXSPI.

S&P 500 kan fort gå til 3000 om lettelserallyet fortsetter og de har mer buy backs osv… Mer som driver markedet i USS enn her i Europa om dagen. Det er også ikke så mange % som skal til.


#1930

Vet ikke hundre prosent om dette er riktig tråd, men det er ganske makro tross alt:

Kina kommer til å eie dette århundret om de ikke kuker det til for seg selv. Noe av den siste ekte rasismen jeg hører her i landet er tanken om at vi skal kunne utkonkurrere Kina fordi “vi er en kunnskapsnasjon”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-12/chinese-researchers-are-outperforming-americans-in-science


#1931


#1932

Synes jeg har hørt disse “dette er toppen”-ropene noen år nå ja :rofl:


#1933

Vi har ikke nådd toppen før @RedEnergy blir bull :slight_smile:


#1934

giphy


#1935


#1936

Vi har nok sannsynligvis slått rekord i antall falske topper siden finanskrisen. Jeg har faktisk sett på bearmarket porn siden vertfall rundt 2014 tror jeg😍
Noen pessimister feiger ut på toppen.
Denne kraknissen kommer dessverre aldri til å bli bull før etter et vanvittig kræsj. Venter på en historisk bra inngang.
Er ikke typen til å ville ha 10-20% gevinst med høy risiko. Ønsker halvpris og lavere risiko! :grin:
Jeg har tidenes tålmodighet så ikke vent på meg :joy: