Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

NattoPharma (NATTO)

natto_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2946073e8>

#548

Noen som har en formening og når vi får høre om emisjonen i Kaydence har blitt fulltegnet?
Hører at tegningsperioden slutter i morgen, torsdag. Men har også hørt 2. november. Vanskelig å finne ut av både Natto og Kaydence syns jeg.


#549

Planen var vel å avslutte den i morgen 16.30, men kan også forlenges. Blir spennende å se om det kommer noen informasjon de neste dagene.


#550

Husk at det er begrenset hvor bredt man får gå ut i en slik type rettet emisjon mot en mindre gruppe. Går man ut for bredt vil man ikke unngå prospektplikten.


#551

19/11-2018 07:00:13: (NATTO.OAX) NattoPharma Market Update


#552

Q2 revene var på 27,2, så et fall derfra, men ser ut til å være normalt med et slikt fall.


#553

Jepp. Er vel nesten mer vanlig enn uvanlig at Q2 er bedre enn Q3. God økning fra forrige Q3 syns jeg. Så får vi bare se hvordan det går med emisjonen og Kaydence. 50% inn. Veit ikke hva det vil føre til fremover.


#554

Jeg sjekket for 2016 og 2017, og begge de to hadde fall fra Q2 til Q3, så at det var det her og er bare en sesongvariasjon. Bra med økende margin da. Er rimelig nære nullresultat nå, så hvis de kan være i nærheten av samme vekst til neste år burde man jo se gode resultater i 2019.


#555

Vet vi hvor mye gjeld Kaydence skal tilbakebetale?


#556

19/11-2018 16:51:01: (NATTO.OAX) NATTO: MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE


#557

Det var da en voldsom økning :sweat_smile:


#558

Ser ut som om det først og fremst var innsidere som tegnet seg i Kaydence emisjonen, positivt at de ser verdien, og synd at de ikke klarer å overbevise markedet om det samme. Uansett ser jeg på det som positivt for både Natto og Kaydence at de nå hentet 20 mnok på 17.50. Vi betalte jo tross alt 5nok, og NP fikk både aksjer og lån og beholde rettigheter innen kostholdsmarkedet.


#559

Og markedet bare gjeeesp :smiley: Reprising her er virkelig på overtid.


#560

Noen som har tilgang på denne?


#561

Skal vi endelig få litt objektiv og relevant dekning av aksjen…flott!


#562

Del gjerne om noen har tilgang :ok_hand:


#563

Artikkelen er lagt ut på Hegnar-forumet:

Nattopharma-aksjen kan stå foran en vitamininnsprøytning

Sukiyaki

NATTOI dag kl 18:1715

Et selskap med mer enn 60 prosent vekst i omsetningen vil ofte være skyhøyt priset i aksjemarkedet. Det går det an å hevde at ikke er tilfelle for Nattopharma.

Nattopharma-aksjen er en av de kjedelige på Oslo Børs. Faktisk har kursen ligget omtrent flatt rundt 10 kroner siden sommeren 2016. Mandag får den seg imidlertid et solid løft og er knappe tre kvarter etter at handelen startet på Oslo Børs opp hele 12,8 prosent.

Det er kanskje ikke så rart. Selskapet, som produserer vitaminet MenaQ7 som brukes i kosttilskudd, rapporterte på morgenen om nøkkeltallene for tredje kvartal. De viser en vekst i omsetningen på over 60 prosent fra tredje kvartal i fjor til 23,6 millioner kroner. For årets tre første kvartaler samlet er veksten på 57 prosent. Ser man helt tilbake til 2015 veksten over 200 prosent. Og i 2015 lå aksjen til tider betydelig høyere enn den gjør i dag.

Selskapet skriver i mandagens børsmelding at de er trygge på at utviklingen i fjerde kvartal vil føre til at målsettingen om en omsetningsvekst for året på mellom 40 og 50 prosent blir nådd.

En sterkt medvirkende forklaring til at omsetningsveksten ikke har ført til en tilsvarende kursfest for aksjen er selvfølgelig at selskapet så langt ikke har tjent noe særlig med penger. I tredje kvartal er imidlertid justert brutto driftsresultat (EBITDA) positiv med 1,1 millioner kroner. Men nettoresultatet før skatt er negativt med 0,1 million.

Det er nærliggende å tenke seg at Nattopharma vil begynne å kunne vise til pene overskudd om veksten i omsetningen fortsetter. Da kan tidspunktet være inne for å se litt nærmere på aksjekursen.

Etter mandagens opptur verdsettes selskapet til 168 millioner kroner. Det virker i utgangspunktet ikke spesielt mye for et selskap med så høy vekst. I siste regnskap er den bokførte egenkapitalen i selskapet, som er uten gjeld, på vel 100 millioner kroner. Man kan trygt mene veksten ikke har slått ut i urealistiske forventninger i aksjemarkedet.

Klarer Nattopharma å fortsette veksten, er det ganske tenkelig at de også vil kunne prestere løpende overskudd på et nivå som gjør at dagens aksjekurs vil fremstå som rørende billig.

Men det var det, da. Vi har jo selvsagt ingen garanti for at veksten vil fortsette. Men på den andre siden. Et par år til med samme vekst kan gi store utslag i aksjekursen.

Detter ar artikkel som er publisert i E24.no


#564

21/11-2018 16:32:00: (NATTO.OAX) MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE


#565

Så, 90% av aksjene omsatt i NattoPharma i dag var et kjøp fra et styremedlem :stuck_out_tongue:


#566

Blir spennende å se om han fortsetter å kjøpe litt hver dag nå så lenge det er selgere på 8-tallet


#567

Nå skal det ikke mye til før trenden snur opp

:chart_with_upwards_trend: