Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

NattoPharma (NATTO)

natto_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff296d5edb0>

#568

Godt å sitte i trygge aksjer som NattoPharma når OSEBX stuper:


#569

29/12-2018 12:33:23: (NATTO.OAX) Financial calendar


#570

Godt å få det bekreftet at vi får kvartalsvise rapporter igjen.


#571

02/01-2019 08:28:16: (NATTO.OAX) NATTO: MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE AND DISCLOSURE OF LARGE SHAREHOLDING


#572

Kaydence styret oppgraderes (klippet fra Herman og Oxion på hegnar online)


#573

Ikke mange aksjer omsatt på 9 tallet i dag, likevel litt interessant at det plutselig var tomt for selgere på 8. Spennende å se på mandag.


#574

Artikkel i FA om Kaydence


#575

Natto eier vel 45% av Kaydence, så her sitter vi fint :slight_smile:


#576

15/01-2019 09:38:05: (NATTO.OAX) Kaydence Pharma - Successful completion of Pre-IND meeting with FDA


#577

Gikk ikke lang tid før den var tilbake på 8.x …


#578

Folk er nok redd for å bli stuck i denne aksjen med lav likviditet, vi får håpe det bedrer seg og at noen tørr å kjøpe litt volum


#579

Ja den er jo veldig lik slik som Kitron var før den tok av.

EDIT: ser jo litt bedre ut etter at noen tok 100 aksjer i sluttauksjonen :smiley:


#580

Labert volum, men ellers begynner det å ligne et trendbrudd synes jeg. Kan se ut som om kursen er i ferd med å etablere seg over SMA 50 og 200 på første gang på over et år.