Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector teknisk analyse (NANO) (TA)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28d545f88>

#4861

Selskapet er aldri verdt mer enn hva vi vil betale for det, og når jeg ser den tekniske utviklingen siste ukene så må jeg si meg helt enig med Jcp om at 38 er veldig sansynlig. Blir det noen rufsete uker i index så ser jeg absolutt ikke 30 som en umulighet eller. Så det Jcp sier gir totalt mening


#4862

Jeg har ingen mening om hvorvidt det er lurt å kjøpe aksjen på dette nivået basert på fundamentale forhold. Investerer man i dag for å beholde aksjene til resultater leses av neste år så har jeg ingen mening om det er lurt eller ikke. Det er avhengig av alt for mange faktorer som jeg ikke er kompetent på, og tidshorisonten er for lang til at jeg har interesse av å vurdere det.

Investerer man i ett firma basert på langsiktige fundamentale forhold så bør en teknisk analyse basert på utviklingen av kursen fra dag til dag være av minimal interesse.

Når jeg sier at markedet mister tillit til selskapet, så er det i mine øyne en faktabasert konklusjon basert på kursutviklingen. Kursen har falt mer enn 50% siden toppen for 2 måneder siden, noe som jeg vil påstå viser at markedet har konkludert med at de ikke har tillit til at selskapet vil lykkes på kort sikt.

Hvorfor spekulerer jeg ikke i. Om markedet totalt sett består av idiotiske aktører eller smarte spekulanter mener jeg heller ikke noe om. Jeg ser ett drastisk kursfall, og basert på historiske kursnivåer så er det litt mer rom på nedsiden før jeg forventer en rekyl.

At jeg personlig velger å holde meg utenfor er ikke noe råd om at andre bør gjøre det samme. Jeg har bare for kort tidshorisont til å sitte 15-18 måneder stille i båten basert på fundamentale forhold. Og i det tekniske bildet så ser jeg generelt en negativ trend, og usikkerhet angående hvilket nivå kursen vil ligge på framover. Det frister ikke meg når jeg tross alt har kort tidshorisont. Men hva vet jeg? Svært lite. Alle får være ansvarlige for egne valg.

Angående tekniske indikatorer så er volum og trend det jeg ser mest på. Jeg har ikke ekstremt god erfaring med andre indikatorer eller formasjoner, så ser ikke så mye på det.


#4863

Litt bollinger bonds:
Hele perioden siden NANO ble børsnotert, for å vise det at kurser under nedre bollinger er sjelden:
image
Den tøffeste dagen i NANO sin historie før nå var når LC måtte gå for ett år siden:


Dette er hvor vi er nå etter en fundamental styrking har skjedd av selskapet økonomisk:

Sluttkurs har aldri vært så lavt under nedre bollinger, emisjonen er såklart delvis årsak. Men prisingen om dagen er ekstrem.


#4864

Jeg er 100% enig med din TA @Jcp, men dette har ikke noe med at markedet ikke har tillit til Nano å gjøre. Lykkes på kort sikt? Lykkes med hva? Fallet skyldes i stor grad (mine påstander):

  • Ruglete makro
  • Forventet ørkenvandring i 2019
  • Emisjon

Først fikk vi veldig stygg børs mot slutten av året i fjor. Så presterer CEO å si at 2019 blir et kjedelig år for aksjonærer da det ikke er forventet store nyheter. Som et plaster på såret eller en prikk over en i, så presterer de å kjøre en emi på 45 kr.

Jeg har 100% tro på at de vil lykkes med Betalutin og er derfor langsiktig innvestert, men hadde jeg ikke hatt noen formening om det fundamentale i Nano, hadde jeg kastet kortene for lengst for som nevnt, jeg er 100% enig i at det teknisk ikke innbyr til kjøp, annet enn at vi teknisk nærmer oss støttenivå + oversolgt.


#4865

Synes overhodet ikke det er noen følelse av at markedet ikke har tillit til NANO, gitt at de kjørte en emisjon som må kalles vellykket, i et ruglete børsklima.

Men at det kommer en skikkelig washout nå tyder alt det tekniske på.


#4866

Kursoppgang :slight_smile:

Jeg kunne vært tydeligere på det. Jeg mener at kursoppgang mest sannsynlig vil komme ved partneravtale, oppkjøp, godkjennelse, framleggelse av forskningsresultater, og at markedet ikke har tro på at dette skjer på kort sikt.

Det kan selvfølgelig godt skje at markedet tar helt feil.


#4867

Ja, du kunne det :slight_smile: Hvis du mener at markedet ikke har tiltro til at Nano skal opp på kort sikt er det jo vanskelig å være uenig. Alt tilsier det ikke vil skje stort her før tidligst Q2. Jeg sier ikke folk bør kjøpe Nano nå, med mindre de er villig til å gi det en 12-18 mnd. horisont. Tror ikke man må vente så lenge på gevinst på disse nivåene, men vil man ha 4-5x så må man ha tålmodighet.


#4868

Kan du forklare hvilke punkter du bruker når du setter opp den pitchforken?


#4869
  1. og 9. april samt 28. mai, på logaritmisk skala.

Jeg så på det første gang i september (Nordic Nanovector teknisk analyse (NANO) (TA)) og så viste den seg å være en grei indikator i ettertid.


#4870

Den hadde to tidligere brudd som man ikke skulle solgt. Dette ble veldig etterpåklokt.


#4871

Eller forhåndsklokt, ettersom jeg så den i september, og har postet jevnlige oppdateringer av den underveis, og solgte meg ut på vei opp fordi vi nærmet oss toppen av trendkanalen.

Men jeg sier ikke at det er noen fasit, det er bare sånn jeg ser det. Og i mine øyne er brudd på trendkanal definert som helt candle utenfor.


#4872

Å selge nå, der aksjen er oversolgt har i tilsvarende situasjon tidligere visst seg lite lønnsomt. Men det tar tid før neste nyhet kommer. Timing er viktig i Nano. Caset er uendret og godt. I min forståelsesverden vil Nano stige etter hvert som resultatene kommer. Sjansen for at det hele mislyktes anser jeg som nærmest null. Strategien er å akkumulere på dager som denne og deretter vente til trøkket er tilbake i aksjen før jeg vurderer å gjøre noe mer. Jeg vil hevde at fallet nå ikke skyldes fundamentale forhold. Hva er så årsaken til fallet? Jeg tror det kommer av markedets kortsiktighet, og det at mange tror man kan være utenfor til det kommer nyheter. Slik situasjonen er nå har det vist seg riktig, men tror det kan lønne seg å begynne å akkumulere på dette nivået. Nano er nå etter min forstand svært billig. Jeg ser mer på det enn det rent tekniske.


#4873


#4874

beste responsen jeg noen gang har fått! :smiley:
Håper du forsto poenget


#4875

Mistet litt tålmodighet og kjøpte rett over 41 istedet for rett over 40 pga at rsi(14) nå er på et skikkelig utbombet nivå som den typisk snur ved.

Om en ser mer spekulativt noen uker og måneder fremover kan dette ligne en årelang dobbeltbunn med et solid omsetningsvolum helt i bunn begge ganger. Kjipere enn det higher highs, higher lows mønsteret som tegnet seg, men bedre enn ingenting.

image


#4876

Hiver meg på!


#4877

Snur den nå? Bounce?


#4878

Lurte på det samme… Snudde under eggkoking🦆


#4879

Personlig avventer jeg kjøp til vi får den ned mot den sorte stiplede linjen jeg har tegnet her.

Med det sagt så tror jeg ikke det er helt idioti å kjøpe nå, som @Savepig er inne på er vi ganske oversolgt og en midlertidig bounce for å lage en lower high er å forvente på kort sikt.

Det interessante blir om det klarer å ta ut støtten (nå motstand) på 45 kr.
En test og bekreftelse av 38-nivået vil styrke teorien om en langsiktig dobbelbunn.

Får vi dette kan vi se for oss en ny pennant med brudd tidligst i begynnelsen av mars?


#4880

Forholder ikke ta seg til at vi har fått 10% flere aksjer? Tenker at det nye 38 da vil være 34ish…?