Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCIB: mRNA er i vinden

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2869e1d28>

#62

For your information RXI pharmaceutical changed name to Phio Pharmaceuticals Corp

https://phiopharma.com/

Dr. Gerrit Dispersyn, President & COO of Phio Pharmaceuticals, “The name change from RXi Pharmaceuticals to Phio Pharmaceuticals reflects the completion of our Company’s transition from a platform company to one that is fully committed to develop groundbreaking immuno-oncology therapeutics based on our self-delivering RNAi platform.”


#63

Da er Moderna på børs, med den saftigste IPOen i biotek noensinne

Og det er virkelig ikke lite penger som er spyttet inn til tross for at de ikke har kommet særlig langt, og det har vært mye hemlighold.

"This has all been part of a high-stakes strategy by Moderna and its backers. It has built a massive organization of 680 employees and kept its inner workings out of sight. That’s allowed Moderna to tinker with its strategy—for example, a short run forming a group of drugmaking subsidiaries—without having every move scrutinized in the public markets. It’s also allowed the company to place several bets and amass a large pipeline, mitigating the risk of any one potential failure.

Still, Moderna has shared very little clinical data publicly. That, combined with its success at raising cash hand over fist, has made the company the subject of both tremendous envy and skepticism.

The secrecy is over now, however, and the company faces plenty of challenges. It’s unclear if mRNA drugmaking is safe and works, and the FDA has never evaluated these types of medicines before, making the regulatory path uncertain, Moderna noted in its prospectus. Additionally, while Moderna’s most advanced program is for a form of heart disease, many of its other programs are vaccines, a lower-margin business than other types of drugs. The majority of Moderna’s drugs are in either preclinical development or Phase 1 testing"

Verdien til Moderna når de nå går på børs, med den betegnende tickerne MRNA er gode 8 billion dollars, eller nær 70 milliarder kroner.

Og de har ikke kommet lengere enn fase 1, og mye er i pre-klinisk., og brenner av nær 500mill$ i året på dette.

Så kan man jo lure på hvor mye PCIB sitt samarbeid skal kunne bli verdsatt til hvis og når de skulle bli klar for klinisk fase på fimaNAC med sitt top10 BP samarbeid.

MRNA-teknologien er i alle fall skyhøyt verdsatt, og etterspurt i markedet.


#64

Dette er jo bare utrolig spennende. Dersom PCI Biotech sin teknologi skulle vise seg å være den best egnede innenfor mRNA med sin fimaNAC så er det rimelig åpenbart at det kan bli snakk om store summer etterhvert. Forhåpentligvis så kan de faktisk også havne i klinisk samarbeid allerede tidlig i neste år.


#65

Det er ikke sannsynlig at fimaNAC er den beste teknologien innenfor levering mRNA. Det man kan håpe på er at det finnes nisje-situasjoner der fimaNAC er best egnet, for eksempel til steder som er lett tilgjengelig med lys.

Det er et intervju med CEOen av Moderna på podcasten human proof of concept. Dette er fra 2016 og så vidt jeg husker så sier han at de har testet ut godt over 30 forskjellige leveringsteknologier, så vidt vi vet er ikke fimaNAC en av disse.


#66

Det er jo bare din mening, sannsynligheten i det er vanskelig å beregne. Det vi vet er at fimaNACC har ekstremt gode preklinsike forsøk å vite til.

Pipelinen tilsier også at det er mange selskaper som synes dette er spennende.


#67

Poenget er egentlig at konkurransen er ekstremt høy. Har du oversikt over de kanskje 100 forskjellige leveringsteknologiene som er under utvikling? Det har ikke jeg i hvert fall og da er det umulig å evaluere. I tillegg er det helt naturlig at denne typen teknologier har styrker og svakheter, sånn sett kan man jo si at det at man må inn å lyse kan være en svakhet i forhold til enklere teknologier der det ikke er nødvendig. Jeg er uansett optimistisk til potensialet i fimaNAC, jeg er bare kritisk til vill synsing uten at man egentlig vet hvordan dette markedet ser ut.

Dette er selskaper som sannsynligvis ser på store mengder leveringsteknologier samtidig. Jeg håper uansett at det viser seg at fimaNAC er den beste for noen av dem.


#68

Ett åpenbart poeng er at PCIB har leveringsteknologi i ovennevnte hot spot!
Og vitterlig samarbeid med flere biotekselskap.
PCIB Markedsverdien er en milliard. IPO her viser verdi på 70 milliarder. Tenk om PCIB faktisk har kommet lenger!!!

Analytikere synser og IPO har secrecy står det. Optimister såvel som kritikere synser. Slik er det alltid💪. Men utlede noe utfra IPOen og verdsettelse innen leveringsteknologi der PCIB har teknologi og biotek samarbeid er interessant og absolutt innafor!

Mener faktisk at å se til peers er noe av det mer interessante i biotek for å kunne utlede markedsverdi potensial.


#69

“vi må komme til med lys”
Tror ikke dette er noe problem.
Tror ikke de bruker rød laser her “høyenergi” men blå laser “lavenergi” og en trenger ikke belyse problemområdet.
De fikk vel nylig patent på dette utstyret (ser ut som en pc-mus)
FimaCHEM rød energirik laser direkte på svulst
FimaVACC blå lavenergi laser som kan utføres uavhengig av problemområdet. Utføres rundt der sprøyten ble satt.
FimaNAC Stort sett likt fimaVAC, tror jeg?


#70

Dette må vel ses i sammenheng med Merck og Moderna sin avtale på mRNA biten. Det var heller ikke ubetydelig summer Merck spyttet inn i Moderna. De to BP selskapene har et kjempestort samarbeid og spleiset teknologiene sine, og det er ikke umulig at Pcib er en del av det.

Moderna har holdt til i det skjulte og top-tier til Pcib er skjult, hmm(var kanskje å ta den litt langt)

Tar også med denne som jeg postet for tre dager siden, for sammenhengens skyld:

Moderna sine sider gir en fin innføring i mRNA. At dette tar tid er kanskje ikke så rart. Det satses hardt og lykkes de blir det stort. De har også gjort stor fremskritt med levering. Pcib?

https://www.modernatx.com/mrna-technology/our-mrna-platform

We built Moderna on the guiding premise that if using mRNA as a medicine works for one disease, it should work for many diseases. And, if this is possible – given the right approach and infrastructure – it could meaningfully improve how medicines are discovered, developed and manufactured.

Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the "program” or “app” is our mRNA drug - the unique mRNA sequence that codes for a protein.

We have a dedicated team of several hundred scientists and engineers solely focused on advancing Moderna’s platform technology. They are organized around key disciplines and work in an integrated fashion to advance knowledge surrounding mRNA science and solve for challenges that are unique to mRNA drug development. Some of these disciplines include mRNA biology, chemistry, formulation & delivery, bioinformatics and protein engineering.
Using mRNA to create medicines is a complex undertaking and requires overcoming novel scientific and technical challenges. We need to get the mRNA into the targeted tissue and cells while evading the immune system. If the immune system is triggered, the resultant response may limit protein production and, thus, limit the therapeutic benefit of mRNA medicines. We also need ribosomes to think the mRNA was produced naturally, so they can accurately read the instructions to produce the right protein. And we need to ensure the cells express enough of the protein to have the desired therapeutic effect.

Our multidisciplinary platform teams work together closely to address these scientific and technical challenges. This intensive cross-functional collaboration has enabled us to advance key aspects of our platform and make significant strides to deliver mRNA medicines for patients.


#71

Har litt vanskelig å se at lys skal være et problem med leveringen da vi har samarbeid med BioNtec og top-tier. Hvorfor skal de ha samarbeid om lys skulle være et problem?


#72

Det som også kan spille inn er abscopal effekt dersom slikt opstår innen fimaNAC.
Der er jo lagt et løp for å prøve å indentifisere denne mulige effekten i kommende pivotal fase 2 i IGGK studien , altså fimaCHEM.
spennende uansett :star:


#73

Tror ikke det er noe abscopal effekt ved nac. Blir mer som vacc.


#74

Det er selskapet selv som opplyser om mulig abscopal effekt.
Første steg er vel kanskje å få en ide om hva som frembringer dette “fenomenet” før vi begir oss inn på mulighetene.
Jeg tror personlig at det PCIB observerer og måler er reelt.
Problemet er kanskje å bevise at effekten de observerer kommer fra abscopal effekt og ikke noe annet.
Dette emnet har selskapet tatt opp ved flere kvartalsrapporter og siste vending kom vel fra q3? der de opplyser at de vil gjøre et forsøk på å få verifisiert dette.

Min teori er at det kan ha noe med laser/stråling å gjøre.


#75

Ja, men det er vel på fimachem.


#76

Helt enig , men det er jo et spørsmål om VACC og NAc kan ha det samme?


#77

Jeg sier ikke lys er et problem, men det er situasjoner der det ikke nødvendigvis er egnet, for eksempel hvis du skal levere til hjerne eller hjerte. Jeg snakker kun om å ta i bruk den mest egnede teknologien til problemet man skal løse. Store selskaper foretrekker sånn sett plattformer som er lett modifiserbare til å dekke alle deres behov. Hvis du ser på siden til BioNTech så ser du at de har 6 forskjellige studier med mRNA i mennesker uten at det benyttes fimaNAC ved noen av disse. Det tyder på at de mener at de allerede har gode løsninger for levering. Samtidig er de tydeligvis interessert i fimaNAC teknologien, så de ser kanskje et potensielt bruksområde som ikke dekkes like bra av deres eksisterende teknologi.


#78

Er det som ved vacc du lyser på huden og så transporteres det? eller som for chem. lokalt ?


#79

Det frigis lokalt der det lyses.


#80

Det kan være både en styrke og en ulempe.


#81

Tror nok det fort er snakk om mRNA vaksinasjon.