Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36622c0660>

#633

40-50-60-70 i kvartalene 2020 så er man godt innenfor. Faktisk rett over 25 med dagens kurs.
Personlig tror jeg vi starter høyere i Q1-20.

22-27-33-38 tipper jeg for 2019.

Og jeg tipper et vendepunkt i kursen ved Q2-19 når folk skjønner hvor det bærer. Da vil US gå forbi resten til sammen. Samt blå tall.


#634

Skjønner at haussekoret har gode forhold her, men å påstå at guidingen til Photocure faktisk er “veldig ambisiøs”, det klarer jeg nesten ikke ta seriøst. Veksten er høy nettopp fordi man øker fra katastrofalt dårlige tall. Selv med refusjon og oppfølgingsmarkedet så svikter salget. Guidingen er også nedjustert og sier ikke lenger at man kan forvente noen oppside i 2020.

Q2-2018:
These investments will enable the company to drive the U.S. revenues in 2020 to a range of USD 20-25 million, however with upside potential driven by added reimbursement and penetration of the surveillance segment.

Q3-2018:
These investments will enable the company to drive the U.S. revenues in 2020 to a range of USD 20-25 million and towards profitability, with potential driven by favorable reimbursement and penetration of the surveillance segment.

Q4-2018:
The company maintains its 2020 forecasted revenue range of USD 20-25 million in the U.S

Uansett. Utplasseringstakten av nye skop har vært bra, så noe godt gjør tross alt selskapet. Man skulle imidlertid tro at når sykehusene endelig har fått på plass skopene at de faktisk skulle begynne bruke disse. Fasit viser imidlertid at snittbruken fortsatt er skuffende lav.

Tilbake til poenget. Når man vet at et prosedyre ikke tar veldig lang tid, så er det langt fra “veldig ambisiøs” at selskapet bare tror de kan klare opp mot 200 millioner i omsetning i USA i 2020. Gitt at skopene som nå er utplassert kun brukes en gang pr dag så snakker vi over 450 millioner kroner. Det vil selvsagt bli utplassert flere skop også, men den skuffende guidingen viser med all tydelighet at ledelsen ikke har tro på at selgerne skal kunne klare snu den svake veksten med det første…

Edit: Og ja, for å ikke såre moderatoren så får jeg slenge på at overnevnte sikter til den svake guidingen for 2020. Ingen hadde vel trodd at dette skulle være året hvor salget peaker.


#635

Dette er helt ukorrekt:

The company maintains its 2020 forecasted revenue
range of USD 20-25 million in the U.S., up from USD
7.8 million in 2018, and sees significant continued
revenue growth and profit opportunities in the U.S.
market beyond 2020.

Dan utvidet også dette med å spesifisere at han ikke så peak sales før om 5-6 år på radium podcastet. Så du får enten revidere posten din, eller så slettes den som misinformasjon.


#636

Og dersom tall for 2020 er imponerende så bør man holde seg fast når fremskredet tall for 21, 22 og 23 kommer til syne.
Men det er da ikke noe hokus pokus. Ved utgangen av 2019 vil man sannsynligvis ha 250+ scope utplassert. Det utgjør ca 66% flere scope enn ved inngangen til 2019. Øker man antall scope ned 66% gjennom 2020 så har vi ikke mindre enn 415 scope utplassert ved utgangen av 2020.
Dette utgjør et enormt inntjeningspotensiale for PHO.
I løpet av denne perioden over knappe to år fra nå, så vil også andelen flexiscope øke kraftig og i tillegg til dette vil vi se en stadig økende brukerfrekvens på hvert scope. Summen av disse faktorene vil nødvendigvis gi PHO en enorm inntektsvekst. For dem som er bekymret for kostnadsveksten i selskapet, så kan det jo nevnes at fra 2017 til 2018 så vokste inntektene 5 ganger mer enn kostnadene. Slikt gir penger som kan pløyes tilbake til å øke veksten ytterligere.

Ja, mulig jeg til tider kan være irriterende positiv. Men det er faktisk vanskelig å bli negativ når man står med en slik mulighet som det PHO nå representerer. Sorry.


#637

Jeg snakker om 2020 i posten min. Du snakker om 2026. Stor forskjell og vi er ikke uenige om at man selvsagt bør kunne forvente at det svake salget bør kunne forbli bedre om man ser enda noen år frem i tid.

Men greit, jeg får vel bare notere meg at man her skal anse det som veldig ambisiøst at skopene i 2020 skal stå uvirksomme i flere dager enn hvor de faktisk er i bruk.


#638

Hvordan kan du påstå det Inkognito666, faktisk har den eneste analytikeren som har fulgt PHO jevnlig siste året skrevet akkurat det :

https://www.edisongroup.com/publication/strong-revenue-growth-2/22761/

“That said, we continue to model a sales decline starting in 2020”

Edison har forøvrig et peak sale på Hexvix + Cysview (Norden+Ipsen Australia+Canada+ US) på 295 millNOK i 2020.

Denne analysen er helt i tråd med dagens prissetting av Photocure, så din påstand hadde nok vært mer logisk om du byttet ut “ingen” med “alle” .

Bare en detalj.


#639

Tja, Edison er eneste jeg har sett som mener peak er i 2020. Dersom man skulle mene at peak kom ved 25.000 av 1.500.000 prosedyrer i USA så utgjør det godt under 2% av operasjons- og oppfølgingsmarkedet.

Selv om patentene utløper så synes jeg du skrev det ganske greit her om hvorfor man ikke bør bekymre seg for at peak skulle komme i 2020.

Du leser sikkert selv på forumene rundt om og det er intenting som tyder på at “alle” tror vi ser peak i 2020. Edison er vel en av de få som har vært konservative i sine anslag.


#640

Uansett hva som har vært skrevet og ikke skrevet så har ledelsen uttalt på Q4 at peak sale ligger 6-7 år frem i tid. De forventer også en kraftig vekste utover 2020.

I tillegg skal vi ikke undervurdere at en ny CEO vil sikre seg og sørge for at forventningene i markedet et lavere enn det han ser at han kan levere av resultater. Så jeg blir ikke overrasket om CEO Schneider vil gruse de forventninger markedet i dag har til PHO.


#641

Hva er det egentlig Edison legger til grunn ved peak sale i 2020 når Cysview kun har 2% av operasjons- og oppfølgingsmarkedet?


#642

Liker ikke helt den oppførselen som moderator viser her. Du bør ikke kunne modere i diskusjoner der du selv deltar. Inkognito666 kommer for øvrig inn på det viktige spørsmålet om bruk av skopene (forCysview). Det bør diskuteres mer av «ekspertene» her. Brukes de nye skopene som rene hvittlys -skop. Hva er prisforskjellen mellom nye skop og ordinære hvittlys-skop.


#643

Ber om at du tar moderatordiskusjon enten i tråden som er ment for det, eller direkte med pdx eller meg på pm, så kan vi forhåpentligvis avklare slik uro uten å gå offtopic i tråden.


#644

Inkognito666, vår uenighet består vel i hva som er termometeret på hva “alle tror og handler etter”.

Du har gjort en en kvalifisert synsing av hva du mener reflekterer handlemønsteret til folk er ut fra en vurdering av innlegg på forumet, der du mener haussere er grovt overrepresntert.

Jeg har sett på aksjekursen, og mener at når den er 38 kroner og Edison kursmål er 45 kroner basert på peak sale på 295 millNOK i 2020, så er det det beste termometeret på hva folk egentlig tror. Mao hva Edison skriver ligner mest på hva “alle tror”


#645

Finnes det noen data om hvor mange prosedyrer som blir benyttet per rigid scope. Ligger det et potensiale i at klinikkene i større grad benytter scopene ved sine undersøkelser.


#646

Savepig:
Jeg setter stor pris på dine innlegg og analyser. Disse gir meg god informasjon, men å kalle andre sine innlegg for «ren svada» kunne du godt holde deg for god til.
Slik jeg tolker Rodjer sine innlegg går kritikken ut på hvordan selskapet kommuniserer og presenterer rapporten overfor markedet, og ikke at resultater, rekord YoY vekst i US. Mener selv at det fundamentale og veksttakten i scope er bunnsolid og fremtiden er lys. Det jeg reagerer på er presisjonen på noe av det som blir presentert. Guiding som ble presentert for 2020 tilsier sterk vekst. Men det fremkommer først i podcasten til Radforsk senere på dagen at dette egentlig er «eksklusive flexi». Dette burde definitivt vært forklart under presentasjonen og vært nevnt i rapporten for å unngå missforståelser.


#647

Finnes noen uttalelser fra Ceo på Q4.
Hvor han snakket om hvordan selskapet nå også skal ha salgsteamet til å jobbe for å øke salg på de scopene som allerede er utplassert og jobbe for å få andelen pasienter behandlet cysview opp.
Dette fordi andelen fortsatt er dårlig på de fleste lokasjoner utfra hva ceo sa.
Det gamle teamet hadde ikke forkusert nok på dette. Mulig pga mangel på tid/folk og prioritering av nye siter


#648

Svada var spesifikt rettet mot det evinnelige “det er ikke lov å være bearish på tekinvestor” maset som fremlegges daglig i trådene her. Og det står jeg for…


#649

Nei, dette er dine ord. Jeg har ikke sagt noe om folks handlemønstre eller sagt noe om kursmål. Nærmeste jeg har sagt er at haussekoret har gode forhold her - og jeg synes det var greit å påpeke at jeg ikke synes det stemte at guidingen er veldig ambisiøs og viste derfor til hvorfor. Til og med Einarsson kalte det vel “pinglete guiding” i sin tid, selv om han korrigerte seg i siste podcast.


#650

Da tolker vi dette litt forskjellig, og det er greit. Jeg er personlig Mega Bull på Pho og sikker på at vi får en fantastisk vekst fremover. Jeg håper derimot at selskapet nå evner å bli mer presis i kommunikasjonen. Det hadde heller ikke vært negativt om vi hadde fått på plass noe dekning av selskapet innen Finansmedia.
Kanskje Q/A sesjonen på onsdag kan bidra til litt bredere interesse?


#651

Ja, han snakket en del om det. “Hunting” og “harvesting” var metaforene han brukte. Han mente de har vært for passive med harvesting.


#652

Schneider sa vel aldri at guidingen var eksklusive flexi. Slik jeg husker det så nevnte han at flexi kun utgjorde en liten del av guidingen, men at man etter 2020 ville kunne se at flexi skulle ta en mye større andel av salget.

Korriger meg gjerne dersom jeg tar feil.