Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3672de51c0>

#653

Slik jeg ser det så er Photocure investorer og interesserte i ferd må få ferdigbygget et kaleidoskop av informasjon det siste året som vil bli fullført ved Q1 2019, som vil gi all den informasjon som trengs for å kunne avgjøre om selskapet er verd å investere i eller ikke.

Bellete begeistret stort på Q2 2018, og kunne slå i bordet med et fantastisk kvartal:

Så kom Q3 presentasjonen som ble en rimelig flau affære i sammenligning, og i tillegg måtte aksjonærene selv tråle gamle tall for å finne at Q2-Q3 har vært en svak periode i de foregående år. Mange selskaper jeg følger er flinke med på påpeke hvilke kvartaler som pleier å være sterke.

Så på DNB Healthcare får vi møte en Dan som virker mye mer varm i trøya, og kan love at han ikke ser salgsveksten i US “changing anytime soon”

Q4 presentasjonen er todelt. Igjen er Dan ikke til å kjenne igjen fra DNB Healthcare presentasjonen, og radium podcast senere på dagen. Virker underlig ukomfortabel med kvartalspresentasjoner, igjen kanskje hemmet av hele den kjipe dynamikken investorene har klart å skape rundt US revenue guidingen?

Teknisk er ikke aksen til å kjenne igjen i når det gjelder omsetningsvolum de to siste årene kontra de to foregående år. En ser også nå at 200 dagers og 400 dagers kurs har gitt et bullish kryss, som da er den langsiktige underliggende trenden.


#656

Det er nok riktig. Rundt 14-15 min ut i podcasten sier Daniel at flexi først begynner nå vil begynne å slå inn. Guiding 2020 primært er basert på rigide, men fra 2020 vil flexi bli en større andel av salget.


#657

Spot on!
Det er nesten så man ikke tror det er den samme personen.


#658

Vanskelig å si hva dette skyldes, men Dahl framstår hvertfall for meg som en festbrems.
Begriper ikke hvorfor de må være to som presenterer kvartalsresultatene.
Helt unødvendig og håper vi slipper å se dette framover.


#659

«The opportunities are tremendous!»:smile:
-Dan Schneider, DnB Healthcare-conference.


#660

Spørsmål til Schneider;

Many would argue that PhotoCure has had a long history full of disappointments and unfulfilled potential.
A great number of investors has seen no return on their investments, or even suffered great losses, after more than a decade as shareholders.

Patience is now wearing very thin amongst many, and I strongly believe this fact plays a significant part on how the PhotoCure stock-price nosedives every time the company presents any news that is viewed as even slightly negative.
There is a feeling of «doom and gloom», and an air of uncertainty on whether the company will ever be able to deliver success.

Is this something the PhotoCure management would agree with and in this regard, do you feel a sense of urgency in producing a profit and bring and end to «red numbers»?


#661

Veldig bra formulert men kanskje litt mye historie og litt lite spørsmål til en som tross alt ikke er ansvarlig for hva som har skjedd i flere år og tiår tilbake? Jeg ville nøyet meg med en kortversjon ala “Do you feel a sense of urgency in delivering positive quarterly results given the long history of poor return on investments to the shareholders of the company?”. Forøvrig håper jeg mesteparten av spørsmålene som kommer inn går på hva han forventer i form av markedspenetrasjon og brukerfrekvens i USA og hva som tenkes i forhold til f.eks Asia. Jeg håper også at det blir pirket litt i forholdet til de forskjellige leverandørene av scope.


#662

At guidingen fra Q4 2017 er ex flexi har vel vært fremholdt lenge før Q4 18 ble presentert. De første flexiscope ble ikke levert før mai 2018 og som vi har fått høre så har KS høsten 2018 slitt med at ny underleverandør ikke leverte den kvalitet som var forutsatt, samt at de ikke hadde fått grønt lys fra FDA vedrørende desinfisering av flexiscopene. Dette er problemer som var løst da Q4 18 ble presentert. Det er vel ennå for tidlig å si hvordan dette vil slå ut på utplasseringstakten av scope i USA, men at det har hatt en negativ effekt på introduksjonen og bruken av flexiscope bør være rimelig sikkert.

Jeg mener det bør være grunnlag for at vi får betydelig sterkere tall utover i 2019 nå når disse problemene er tilbakelagt. Trolig overraskende sterke tall. Og som vi vet så er det jo antall scope og brukerfrekvensen av hvert enkelt scope som driver forbruket av Cysview. Og såfremt guidingen for 2020 er basert på ex flexiscope, samtidig som vi vet at flexiscope vil ha anslagsvis fire ganger høyere kapasitet enn et regid scope, så sier det litt om hvilke vei kurvene vil gå utover i 2019 og 2020.


#663

Takk.
Ja, jeg er enig i at det nok ble litt for langt, sjog.
Kan med fordel omformuleres. :blush:
Men, jeg tror kanskje ikke Schneider kjenner godt nok til historikken i PhotoCure og dermed ikke forstår den store frustrasjonen og utålmodigheten som eksisterer blant en god del av aksjonærmassen, og jeg ønsker å på en eller annen måte gjøre ham oppmerksom på dette.


#664

Nå har den nye CEO skuffet markedet så kraftig at kursen har rast mer enn 20% etter hver av de to presentasjonene han har vært med på. Også det greier du å vri til noe positivt: Han har skuffet med vilje slik at vi skal bli positivt overrasket. Jeg gir meg over.


#665

Selv med et fall på over 20% etter Q4 så er Photocure 35% opp de siste 12 månedene…


#666

Underliggende trend er ikke ødelagt etter noen av de to fallene.

Og dette er i en periode der topp 20 stort sett har vært begredelig dårlig.

image


#667

Dette er et veldig godt innspill fra Roger som er admin på facebookgruppen.

Alle som er fans av photocure, må virkelig kjenne sin besøkelsestid og like og retweete!

image


#668

Om du ikke er klar over det så er det en kjent taktikk blant mange ledere å bidra til at omgivelsene får redusert sine forventinger til deg som leder. På den måten kan en leder styrke sin egen posisjon, når det viser seg at resultatene blir bedre enn det han hadde forespeilet omgivelsene. For da har jo lederen levert bedre enn man skulle forvente.

Men mulig at i dine kretser der går lederen høyt ut, slår seg på brystet og skaper seg en stor fallhøyde. Jo, jo det blir jo en form for taktikk det også, selv om den normalt ikke akkurat er en fordel for lederen der gjelder. Men nå er vi jo så forskjellige vi mennesker, så jeg vil jo ikke bli overrasket om noen foretrekker å skape seg høyest mulig fallhøyde som leder. Hvor smart det er kan jo diskuteres. ;-))


#669

Du har absolutt et poeng, samtidig mener hvertfall jeg at det er for tidlig å evaluere Schneider sin kompetanse og ledelse.
Han ble ansatt kun dager før Q3 presentasjonen og hadde naturlig nok ingen innvirkning på det som ble presentert da.
Videre mener jeg at han var kun ansatt i PHO gjennom de to siste månedene av Q4 og hadde selvsagt også liten påvirkning ift det kvartalet. Q1 2019 blir i så måte bedre å måle Schneiders egenskaper på.
Etter mine bedømmelser har PHO operert med et relativt tørt presentasjonsmateriale over flere år og det håper jeg Schneider gradvis endrer på. Selskapet må bli flinkere å vektlegge suksesshistoriene som eksempelvis 76% VEKST og NY REKORD i antall utplasserte skop.
I tillegg mener jeg at Schneider alene må kjøre presentasjonen. Helt tullete å bruke så mye tid på å grave seg ned i tall.


#670

Skal vi ha samme vekst ved Q4-19 må vi ha 32.4 mill i US.
Tror neppe det blir noe problem. Tipper vi er der allerede ved Q3.


#671

Det tilsynelatende dårlige salget fra Partners har også en annen forklaring. Regnskapsteknisk sådan.
Vet ikke om det har blitt belyst tidligere.

However, compared to IFRS proforma 2017 the fourth quarter partner revenue increased 9% from 2017 revenue of NOK 13.2 million, and full year revenue increased 4% from 2017 revenue of NOK 59.9 million

Side 4


#672

Jeg forutsetter at en kostbar CEO som hentes inn etter ett halvt års søken må ha noe å bidra med. Hestdal ble faset ut fordi han ikke fikk fart på kommersialiseringen. Ny CEO skal ikke skryte på seg mer enn han kan stå inne for, men har bør ha en klar visjon som skal bringe PHO ut av “skyggenes Dahl”. Da nytter det ikke å være smålåten og deffensiv, for å gi seg selv mulighet til å kunne levere mer enn lovet. Vi kunne fortsatt med Hestdal. Jeg tviler på at Hestdal ville ført til slike negative markedsreaksjoner som vi har sett i det siste.
Jo, en ny CEO skal gå friskt ut og legge lista høyt. Og han skal arbeide hardt for ikke å skuffe aksjonærene.


#673

Vel, du burde kanskje gi Dan iallefall bittelitt av den tålmodigheten du tydeligvis har overfor Hestdal. Dersom Dan ikke har gitt oss et løft i både aksjekurs og standing i markedet i løpet av inneværende år skal jeg være tilbøyelig til å være enig, men det er ennå altfor tidlig til å fylle ut noen kolonne i karakterboken hans.


#674

Aksjekurs er i det hele tatt et utrolig snevert kpi når det gjelder å måle det operative i et selskap, spesielt når det gjelder så lite omsatte aksjer som Photocure.

Da foretrekker jeg å måle på parametre som reflekterer det selskapet selv sier de fokuserer på.
På kvartalsrapporter for hele 2018 sier selskapet at det eneste de har fokus på er å pivotere selskapet fra et forskningsselskap til et salgsselskap, og “growth is the name of the game”

Ja men da blir parametre som revenue, utplasserte skop, revenue per skop, marketing footprint, osv mye viktigere enn aksjekurs.

Eller, kursen er jo opp nesten 4% i dag, så det må jo bety at sjefen er et geni.