Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3662ea3bd0>

#675

Ja, enig i at det er for tidlig å avsi noen dom over Schneider. Men jeg er likevel kritisk til starten, og innlegget var et motsvar til Londonmannen som mente at en CEO naturlig ville legge listen lavt for seg selv. Mulig det er Londonmannens erfaring, men ikke en slik CEO jeg ønsker.


#676

Ja, det har nok sammenheng med at han har tillyst en Q&A sesjon :slight_smile:


#677

Nå tror jeg ikke at Schneider sine resultater vil skuffe verken deg eller markedet forøvrig. Men når det gjelder guidingen, så mener jeg det ble feil av ledelsen i 2017 å etablere en slik guiding og love den oppdatert i 2018. Greit nok at ledelsen den gang syntes det var et greit grep ovenfor aksjonærene. Men slik ting utviklet seg i 2018 kom dette fullstendig skjevt ut fra hoppkanten, om jeg skal bruke en slik analogi i disse tider. For det var nok ingen som høsten 2017 så for seg at CEO skulle skiftes ut i andre halvår 2018, ei heller at flexiscope skulle få en slik betydning som det vil få. Men når flexiscopene er kommet så sier det seg selv at en ny ledelsen nesten må ha noe grunnlagsdata for å kunne oppdatere en guiding til et bedre anslag enn det som ble gitt i Q4 17. Når KS ender opp med å få problemer med en underleverandør, samt utfordringer med å få godkjent desinfeksjonsprodsedyrer for flexiscopene, så fikk ikke ledelsen det nødvendige grunnlagsmaterialet til å kunne oppdatere guidingen, verken for presentasjon i Q3 18 eller til presentasjon av Q4 18. Når da ledelsen har lovet markedet en oppdatering og markedet ikke får det de er lovet, da begynner det å versere en rekke teorier om hvorfor det har skjedd og det oppstår alternative guidinger av personer som har mer eller mindre godt innsyn i selskapet. Dette skaper usikkerhet og kursfall.

Derfor var det en gedigen feil av ledelsen i 2017 å komme opp med den guidingen de kom med og de lovnadene de kom med. Dette har skapt unødig mye støy og usikkerhet og resultatet er at aksjekursen ligger der den ligger. Og det vil trolig ikke skje noe før markedet gjennom presentasjon av resultater har vist at såvel grunnlaget for inntjening som inntjeningen vokser kraftig utover i 2019.

Det er ihvertfall noe jeg har sterk tro på vil skje.


#678

Hva kan gå galt med PHO sin ferd mot markedet i US?
Klart at uansett hvilke produkt en skal ha ut på markedet så kan det feile men jeg har store problemer med å se noe som kan gå galt i det lange løp med PHO.

 1. Ingen safety bekymringer
 2. Vært på markedet i mange år
 3. Clinical trial fase3 bekrefter uten tvil det beste produktet til sitt bruk på markedet
 4. Akselererende utvikling startet i følge PHO
 5. Gjeldsfritt
 6. Inntekter som er tilstrekkelige til å finansiere US lanseringen
 7. Ikke lån
 8. Alle nødvendige refunderinger på plass
 9. Foretrukket behandling av pasientene
 10. Går for “overtakelse” av verdens største marked for blærekreft i US som igjen er fjerde største kreftmarked i US
 11. Vellprøvd produkt som ikke vil feile på safety eller ytelse
 12. Foretrukket behandling av US myndigheter og forsikringsselskap
 13. Ingen konkurrenter og lang tid og store kostnader og usikkerhet om en klarer å lage tilsvarende produkt for eventuelle fremtidige konkurrenter.
 14. Guiding: I startfase nå og akselererende inntekter guidet i 7 år fremover til peak sale.
 15. Muligheter for utbytte dersom guiding slår til
 16. Svært liten sansynlighet for emisjon

osv , osv

Så hva mangler?

PHO må da være et av de beste og enkleste valgene en kan gjøre som langsiktig investor i biotek.
Får en ikke sove etter å ha handlet her så er det et spørsmål om en er på “rette hylle” som aksjonær.

Noen fartsdumper og store kurssvingninger ligger nok fortsatt forran oss men klarer en ikke å få god fortjeneste oppi dette,ja , det vil jo være en prestasjon.

En innfører jo selvsagt ikke prisøkning på produktet i den fasen en er i nå.
Den kommer eventuelt når cysview har overtatt store deler av markedet.


#679

Utfordringen er stort sett konkurrenter.

som f.eks


#680

Gode marginer. Det koster såpass å få solgt produktet at å øke omsetning ikke hjelperstort på overskuddet. Hvis man bare ser på forskjellen på 2017 og 2018, så er økningen i Revenue på 30,6 MNOK og økningen i utgifter på 27,5 MNOK. Da inkluderer inntektene engangsmilepæler og IFRS justeringer. Uten disse, så hadde inntektene vært 8,4 MNOK lavere og den økte omsetningen har da bare kostet penger.
image


#681

Marginer kommer med volum, så det er ikke noen bekymring. Hvis de faktisk får solgt skiten så kommer de til å tjene penger


#682

En fugl i hånden


#683

Morgan Stanley styrer mer av investeringene vekk fra sykliske aksjer over på såkalte defensive aksjer, som farmasi.

Det hadde jo vært en god ting å se skje mer av fra store institusjoner her hjemme : )


#684

Skal ikkje undervurdere utfordringen med at Cysview kun godkjent med KARL STORZ.

Sykehus/leger som liker/bruker eks Olympus vi bli ein utfordring å få over på KARL STORZ.


#685

Det er en utfordring at pasienter dessverre ikke har noen garanti for å få den beste behandlingen. Det er også en utfordring knyttet til å få sykehus til å endre leverandør av utstyr. Dersom et sykehus har brukt Olympus i alle år, så kan det sikkert sitte langt inne å skulle endre til Karl Storz for dette utstyret.

I Europa der Photocure har høy markedsandel kan sykehusene bruke hvilket utstyr de vil, godkjenning/refusjon er ikke spesifikt knyttet opp mot utstyr fra en eneste leverandør.

Selv med disse utfordringene så burde det være mulig å vokse mye.


#686

Jeg redigerte innlegget mitt etter du skrev ditt, men hvis man ser på 2017 vs 2018, så setter jeg spørsmålstegn ved konklusjonen din.

Jeg har vært inne i Photocure tidligere og er nok fortsatt litt interessert, men det ser liksom ikke ut som de klarer å levere positive tall og de er jo ikke så mye et biotek-selskap, men et selskap som har et ferdigutviklet produkt som de skal selge. Som det ikke ser ut som de klarer å gjøre på en god måte.


#687

Det har med å gjøre at jeg har jobbet med B2B salg siden 2004 og vet hvordan yield/innsats bare blir bedre og bedre på kundekontoer over tid. Photocure i US er enda veldig tidlig ute i det løpet.

Men dette må vi uansett bare vente og se. :slight_smile: jeg har kjøpt aksjer fordi jeg er bull, du er ute fordi du tviler. Helt fair.


#688

Det ser ikke så hot ut i Europa, hvor de har hatt kundekontoer en god stund?


#689

Og hvordan slår det ut på salget av Cysview til flexiskopbruk i 1Q19 ?
Krever prosedyreimplementering mer tid etter godkjennelsen, eller er det kjapt gjennomført?
Kommer brukshyppigheten for flexiskop til å bli 3-4 ganger høyere enn for rigide skop? Det er fortsatt en innkjøringsperiode, det bør være rimelig klart.

Har Photocure si 20 flexiskop på plass fra 2Q19, som brukes 4 ganger hyppigere enn rigide skop, tilsvarer det 80 rigide skop omsatt til Cysview-salg. Da vil det komme en svært kraftig salgsvekst. Men for 1Q19 kan vi vel neppe regne med særlig virkning, kanskje noe for mars.

Får Pho en slik vekst i 2Q19 vil det være avgjørende for kursutviklingen. Jeg ser for meg at vi kan få en kraftig opptrapping av kursen ved presentasjonen av 2Q19. Og da er det ikke bunnlinjen, men salgsutviklingen som er det avgjørende.

Så hva skal man som aksjonær gjøre nå?

Om man tror på et slikt scenarie, kan rolig akkumulering på lave kurser nå gi en god avkastning i løpet av noen få måneder.


#690

Man må bruke penger for å tjene penger. Pengene brukes hvertfall på rett sted ref sales og marketing. Når det økte salgsteamet har blitt varme i trøya så er det lov å håpe at de klarer øke salget slik at de kommer på nivå med selgerne i Norden.

image

Info om salg pr hode fra Q4-2017:
image


#691

Lønna til selgerene i Q4 har vi fått klekkelig betalt for nå i Q1 i form av stadige nye sentere på Cysview dot com.


#692

Utgifter til salg økte med 24,8 MNOK
image

Inntekter fra salg økte med 27,5 MNOK
image

Det er ikke rare marginene her? Årlig vekst i overskudd på 2,7 MNOK monner liksom ikke. Kan det være at det rett og slett er mye vanskeligere å selge effektivt i USA? At du må ha mye flere på jobben?

Ser også at partnersalget har gått ned fra 2017 til 2018. Antar dette er EU, og et modent marked de har vært i flere år. Ikke så lett å selge produktet kanskje?


#693

Nå slår du vel inn rimelig åpne dører her, all den tid alle er superfrustrerte over Ipsen sin performance i Europa.

Europa er også generelt vanskeligere enn US, og det var vært utfordringer med reimbursement.

I mine fremskrivninger som jeg har postet tidligere har jeg omtrent ikke kalkulert med noe særlig vekst i europa i det hele tatt. It is what it is.


#694

Jeg tenker at Ipsen vel også hadde puttet litt mer anstrengelse i å få til salget hvis det var så lett som dere skal ha det til? Jeg er fullt klar over at man ikke kan forvente noen vekst i Europa, men funderer på hva årsaken til Ipsen sin manglende innsatsvilje. Iflg dere, så skal det være lett å selge produktet.