Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Photocure småprat (PHO) 🔦 2

Asieris står for dette i Kina.

Helt utrolig at ingen ser potensialet, utenom oss geniale. Er det ingen som har kalkulator?

Kursen på lavmål i Pho med 42,10, mens den for noen dager siden var oppe i over 47 etter meldingen fra Asieris om de gode Hexvix fase III resultatene.

Dette er egentlig nesten uforståelig. Men så lenge selskapet fortsatt taper penger på kjernevirksomheten, noe som virker helt utrolig, og enkelt å snu, har Photocure et vesentlig kortsiktig problem. Lav produktivitet. Mens samtidig verdien av Asierisavtalen antatt alene er ca. det dobbelte av dagens aksjekurs. Slik det ser ut nå er Pho så billig at de blir kjøpt opp av Asieris, siden det vil spare Asieris royalties og milestones på det dobbelte av det de må betale for Photocure.

Noen triggere fremover:

Ceviranyheter - når kan vi vente fase III resultatene? Burde egentlig ha kommet for lengst.

Ny styreleder. Håper de klarer å velge en som setter søkelyset på de alt for høye kostnadene.

Nedklassifisering skop. Dette kan gi en turnaroundsituasjon for Hevix/Cysview økonomisk. Billige skop med utskiftbar frontdel, som gjør sterilisering unødvendig og øker effektiviteten er løsningen. Cysview bør da bli SOC i i USA, og ta en mye større markedsandel.

Jeg håper vi snart får flere gode nyheter i Pho slik DS forespeilet på siste presentasjon. En har vi jo fått allerede med Hexvixs glimrende Kina-resultater, som igjen viser at BLC er helt overlegen WLC .

2 Likes

Enig, men det er en ting som DS må få skryt for å ha behold hele salgs og oppfølgings staben under covid og helt til nå. Kommer nedklassifisering trenger han alle man til å takle et mange 100% større marked. Vi må nå slutte å snakke om lav produktivitet og store salgs og markedsførings kostnader.

2 Likes

Vel , det er da en trøst å vite at jeg er genial, selv om papirtapet svir… :grinning:

1 Like

Tja… alle som har hatt gruppearbeid på skolen vet at 4 personer ikke alltid presterer bedre enn 3.
Jeg tipper ny styreleder vil gjøre en vurdering.

1 Like

Det kunne vært interessant å vite om salgsform og opplegg for markedsføring er annerledes hos Photocure enn det som er normalt i bransjen i USA? Bruker de større salgskorps enn vanlig for tilsvarende selskaper?

1 Like

Kan du tenke deg hva som skal til for å overbevise skeptiske leger og som helst vil gjøre det på samme måte som tidligere WLC. I tillegg antikvariske scope og økonomien til sykehusene imot. Det kreves dyktige folk som vet hva de snakker om.

Kurs 41,6 og ingen kjøpsinteresse. Fortsetter dette, ser vi 30-tallet før uka er omme. Du tror det ikke før du får se det.

@Merlin, du har da vært med lenge nok til å forstå at PHO har gjort et strategisk valg om å satse på vekst og ikke positiv bunnlinje? Har sett at det er mange på TI som klager over det høye kostnadsnivået. Så lenge strategien er vekst kommer kostnadene til å være høye.

Skrur man igjen krana kommer PHO forbli en pølsebod og bli det internasjonale konsern som det har potensiale for å bli. For å kunne vokse og bli store internasjonalt må man investere og øke kundebasen steg for steg. I dag har PHO et sted mellom 3 og 5 % av markedet i USA. Er vi fornøyde med det kan vi skru igjen krana. Vil vi nå 50 - 70 % av markedet som i de beste markedene i Europa må det satses. Da snakker vi helt andre nivåer på omsetning og resultat på bunnlinja.

At det tar lengre tid enn mange av oss har regnet med er jo trist og påvirker sikkert kursen, men det er mange faktorer som PHO ikke har hatt mulighet til å påvirke (pandemi, EOL for flexi-scope, forsinkelser i leveransen av HD scope, tiden det tar å nedklassifisere i USA).

Jeg håper en ny styreleder er offensiv slik at hen støtter opp under gjeldende strategi for PHO. Om hen har noen triks for å få det til å gå fortere er jo det bra… :slight_smile:

Jeg tror vi snart ser en ketchup-effekt for PHO og at vi får fart på veksten i USA og de deler av Europa som underpresterer. Så kommer Kina som en bonus med både Cevira og Hexvix/Cysview.

(Og, ja, jeg sitter med en del aksjer her. Har vært med siden IPO, men har også økt beholdningen i det siste. Ingen planer om å selge.)

4 Likes

Det har vært mange skjær i sjøen for photocure, og de har truffet de fleste. Nå er det vel begrenset hvor mye mer som kan gå galt? Nedklassifiseringen virker jo trygg, cevira er selvsagt usikkert, tross gode fase 2 data. Det er interesse i usa, de selger skop og mange skoprodusenter satser og utvikler nye skop som er blc kompatible, så veksten blir forhåpentligvis bedre! :slight_smile:

1 Like

Vel…

Tross mange skjær har de f.eks i USA evnet å levere en ganske tydelig omsetningsvekst hele veien.

Ja, men jeg synes det går sakte.
Eksempelvis for rigide skop:
de sier på Q2 at veksten i unit for rigid er estimert til low dobbel digit. Samtidig er veksten i utplasserte rigide skop 21%
Det betyr i praksis at brukerfrekvensen for rigide skop har gått ned. Og det samtidig med at nye Saphira utgjør 28% av alle rigide skop.
Dette eksempel var USA alene. Der så vi ikke samme lagerhamstring i Q2-22 som vi gjorde i Europa.
Før eller siden må unitveksten følge utplasseringsveksten

1 Like

Helt klart. Så er spørsmålene:

  • Hvor lang tid tar det å få lært opp personell på nytt utstyr?
  • Må gjeldende rutiner endres med nytt scope, og at økt brukerfrekvens derfor tar tid?
  • Må “gamle vaner” endres?
    Osv

…men over tid må veksten i salg være på eller overgå veksten i scope. Det er holdepunkter for å påstå at tidligere vekst i scope har kommet ca 1 år før vekst i omsetning.

3 Likes

Takker! Dette var veldig beroligende informasjon, som jeg ikke var klar over.
Hvis det fortsatt stemmer så lover det jo svært godt fremover. Men… et helt år!?

Det er nyttig å analysere produktivitet over tid i relasjon til egen strategi. Produktivitet definert som nytte i forhold til innsats. Og da må begge disse analyseres. Dersom innsatsen over lang tid overstiger nytten, vil det som regel lønne seg å justere. Problemet til Photocure er at strategien nok har vært basert på delvis uvitenhet. Man har dermed fått en satsning som ikke har gitt langsiktig effekt. Det ser vi nå på Storz/flexiskop, der bortfallet ser ut til kom som lyn fra klar himmel for Photocure og har spent ben under strategien og veksmuligheten nå i 2023.

Et annet forhold er stykkprisen, som ikke forsvarer bruk at et så stort og kostbart salgskorps. En slanking av dette, der man i stedet spisser innsatsen der produktiviteten er størst , ser ikke ut til å ha blitt foretatt. Kritikken mot styre/ledelse er derfor nok relevant på flere punkter. Håpet er at reklassifisering av skop kan gi helt andre muligheter fremover, men det tar tid tydeligvis. Kommer reklassifisering fort, vil naturlig nok en erfaren salgsstyrke med god kapasitet være viktig. Tar det lang tid, vil det derimot ikke være like smart. Det ser ut til å trekke ut. Lønnsomhet i mellomperioden bør nok dermed prioriteres, sett fra et aksjonærsynspunkt.

1 Like

Er det en riktig strategi å fortsette etter så mange år?
Omsetning er snart på høyde med MEDI.
Men der stopper likheten. MEDI leverer overskudd og dividende.
PHO har fallt 61% i år, mens MEDI er i pluss (+3%) tiltross for elendig sektorklima.
PHO er ned 52% siste 3 år, mens MEDI er opp 190%.
PHO er ned siste 20 år, mens MEDI er opp over 2000%.

Vekst var selvfølgelig viktig for at PHO skulle bli en leverandør å regne med.
Men for aksjonærene er det siste halvåret blitt et mareritt.
Dersom PHO hadde redusert ambisjonene med hensyn til vekst til fordel for å levere overskudd ville kursen ikke vært en katastrofe idag. Aksjonærflukt over så lang tid har en årsak.
Selvom selskapet er blitt dramatisk mye billigere synes det ikke som at kjøps-villigheten er i bedring.
Guidingen om 1 mrd er lagt på is. Hvorfor ikke heller konsolidere, redusere utgifter og levere overskudd når nå omsetningen er en halv mrd.?
Å trette ut aksjonærene til å realisere rekordtap på sin investering burde ikke være strategien etter så mange år, stadig med “gullkisten bak neste blåne”.

2 Likes

Likevel er Photocure i en heldig situasjon, siden aksjekursen nok er kommet langt under NAV, og kanskje ligger så lavt som 25-20% av der den bør ligge over tid. Vi kan oppleve en sterk stigning i kursen etter hvert som triggerne kommer.

Da var enda en ræva børsdag over og vi er 61% ned siden nyttår, er der ingen ende på dette elendet?

Nå er vi nede å kaver på samme nivå som i 2002-2019.

Rentefond fremstår jo som formidable raketter i forhold til dette tullet :rofl:

3 Likes

Ja hvis ikke det dukker opp noe på nyhetsfronten så er det vel ganske klart at vi styrer mot 30 tallet og at det fort kan bli en realitet denne uka. Trenden er ned…