Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure Småprat (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff296faa1a0>

#515

Er relativt tungt investert selv i selskapet, men kan ikke se hvor selskapet har ment at dette “må ta helt av”. Tvertimot pinlig beskjeden guiding fra selskapet, og heller ingen aksjekjøp som direkte signaliserer tro på at “det må ta av”. Men har ihvertfall god tro på at kursen skal løfte seg fra dagens nivå hvor den bør finne betraktelig støtte.


#516

Er nok investorene jeg tenker mest på. Einarsson ser ikke hvordan det kan feile. Sønnen til rederen sa omtrent det samme i dag, altså hvem vil ikke ha moderne behandling osv. Mitt spørsmål er om dette ikke blir for enkelt. Hva med noe mer info fra de som jobber med denne krefttypen i USA. Innspill fra flere som kan gi sine vurderinger. Er det gitt at det bare wr et tidsspørsmål før det tar av fordi alt annet er gammeldags, eller er det forhold og interesser vi ikke kjenner til?


#517

70% markedsandel i Danmark
30% markedsandel i Tyskland

kun 2% i usa ?

0 i resten av verden ?

Potensiale er langt på tre-siffret om de klarer Europa andel i usa+canada og resten av verden.


#518

Jeg vet ikke. Kjenner ikke markedet i USA.


#519

Det er TURBT-markedet, surveilance kommer i tillegg.


#520

ja, det er røyte gale.


#521

Ligger jo i sakens natur at det vil være vanskeligere å erobre et stort marked når de skal gjøre det selv enn når andre distribuerer produktet gjennom sitt eget distribusjonsapparat. Blir derfor for enkelt med en direkte sammenligning av gjennomslaget i markedet.


#522

Må nesten korrigere litt, jeg personlig tenker at Surveillance skal guides og prises inn. Det er det ikke gjort. Jeg forsvarer ikke at 20% av total-marked skal dekkes i nær fremtid, og finner slik lek med tall urealistisk.
Men selskapet selv påpekte(var det Q1 rapporten i år?) at det skal taes med, det er ikke tatt med, og det er høyt potensial. At selskapet på Q3 var moderat i forhold til surveilance dreier seg vel først og fremst om at Dan Schneider knapt hadde tid til å finne ut hvor kontoret hans var.

Det er årsak til å være optimistisk på endring i guiding som vil være betydelig. Årsak som stammer av informasjon fra selskapet selv, noe som Jonas Einarsson plukket opp den gang da, og har husket på videre.


#523

De som jobber med kreften er faktisk svært positive og vi har mange eksempler på hvor fornøyde de er.
Det er jo et supert produkt og legene/sykehusene skryter ofte over at de har det.

Men det er andre ting som vanskeliggjør det enn at legene liker det. Pasientene vil selvsagt ha beste behandlingen. Så det gjenstår jo å opplyse om det. Flere hinder er fjernet nå som alt er godkjent, refundering er på plass osv.

@studenten86
Selvsagt er ikke ALLE investorene enige. Men når det kommer til hvem som sitter med skyhøye forventninger så er det investorene ikke selskapet.
Jeg tror de skal få en høy markedsandel, men hvor lang tid det tar er umulig å si!
For meg er ikke egentlig Photocure noe 1-2 års perspektiv aksje.
Jeg håper å kjøpe meg inn ganske tungt billig når aksjemarkedet krakker.
For de virkelig store inntektene kommer ikke før utover 20 tallet og da snakker vi nok skikkelig utbytte sålenge de ikke finner på å bruke opp pengene på ny forskning :scream:

Men aksjen kan fort rase opp før pengene strømmer inn, man priser jo aksjer på forventninger. Så om mange er positive nok ot kanskje selskapet øker guidingen så vil nok aksjen rase oppover.
Jeg håper jo på at den skal fortsette sidelengs en stund til :joy:


#524

Blir spennende å se om vurderingene her og i andre forum gjenspeiler sånn nogenlunde faktiske forhold, ikke minst i forhold til marked og sannsynlighet for å lykkes fremover. Høres jo lovende ut:)


#525

Der er eg ikke enig.

Den aller største marked andelen har de i Europa, og der gjør de alt selv.

Men eg tror de klarer en solid markedsandel, det er ihvertfall derfor eg har aksjer.


#526

ja, no er det så gale likevel at den kan ligge her mens en leter etter ekstra penger :wink:


#527

Der de har størst markedsandeler(Tyskland og Danmark) så har de vel også full refusjon.

Det har de også fått i surveillance markedet i usa fra nyttår nå…


#528

Studenten
Focuss har fått mye pepper for å andkueliggjøre hvilke kurspotensiale PHO har ved 20% markedsandel i USA. Men den pepperen e4 hovedsakelig kommet fordi alt for mange oppfatter kurspotensial til å være et kursmål. Det var aldri focuss sin mening. Heller ikke jeg har fremsatt dette som kursmål. Ei heller noen tidsramme for når PHO kan klare å oppnå 20% markedsandel.

Når noen hevder dette er urealistisk lek med tall, så får det stå for deres egen regning. Men man kan like godt snu problemstillingen på hode. For dersom PHO ikke skal kunne ta 20% markedsandel, så må 80% av blærekreftpasientene velge bort BLCC teknologien og foretrekke bruk av undersøkelsesmetoder som er langt mer usikre på å oppdage blærekreft. Det er selvfølgelig akseptabelt å innta en slik holdning, men hvor mye mer realistisk en slik tilnærming er, kan nok diskuteres. Ikke glem at det å velge hvitt lys til surveillance undersøkelse fremfor BLCC teknologien, vil øke risikoen betydelig for å overse tilbakefall av blærekreften. Og slik sett skal altså 80% av pasientene velge å spille russisk rulett med eget liv.

Jeg skjønner at mange mener amerikanere er rimelig gale som valgte Donald Trump til landets president. Mulig at de derfor også er så gale at de velger å spille rissisk rulett. Jeg tror ikke på det. Faktisk finner jeg det vanskelig å tro at PHO skal oppnå mindre markedsandel i USA enn det de gjør i Danmark og Tyskland.

Men ikke ta mitt innspill som et kursmål, da blir jeg snart beskyldt for å lure småsparere til å tape pengene sine. Så sjekk andre kilder og gjør opp din egen menig. Jeg lider av euforisme. ;-))


#529

Mange har de siste måneder tapt mer på kortere tid enn noen gang før. Da er det mennesklig å se seg om etter noe eller noen å skylde på. På samme måte som man er generøs med ros når gode råd har gitt god gevinst. Full uttelling for høstens tristesse har de fått som har satset tungt og ensidig på flere radforsk selskaper som PHO, PCIB og TRVX.
Selv har jeg valgt meg ut fungerende CEO, Erik Dahl, som “syndebukk”. En usedvanlig lite karismatisk og forbeholden leder. Faktisk har han lenge virket som festbrems; også da Hestdal strålte av entusiasme. Han har heller ikke signalisert tro på sin arbeidsplass ved å kjøpe aksjer for egne penger, i motsetning til Hestdal som er/var langt oppe på topp50 lista.
Ikke bryr han seg med å svare på høflige spørsmål heller, også i motsetning til sin tidligere sjef.

Men ansvaret bærer jeg selvfølgelig selv. Jeg har vært utilgivelig lite differensiert og tatt alt for høy risiko. I tillegg brukte jeg alle pengene som var satt på sidelinjen i avvente av børskorreksjon til å delta i den fatale PCIB emisjonen. Det måtte bare gå galt. For alt som KAN gå galt, gjør som regel det. Håper bare at der finnes en vei opp av elendigheta igjen.


#530

Det høres fint ut å kunne velge det beste. Men er det virkelig slik at pasienten kan velge behandlingsform fra øverste hylle? Har ikke erfaring for at man kan det i det rike Norge og USA har, såvidt jeg har forstått, enda dårligere tilbud til sine borgere. De rike er selvfølgelig en annen historie. Både her hjemme og “over there”.


#531

En ting er å trekke den slutning at pasientene vil velge det trygge alternativet, men problemet er at man trekker slutningen på feil premissser. Det er ingen grunn til å tro at særlig mange pasienter blir stilt overfor dette valget. Håpet for aksjen er at det kan endre seg med tiden.


#532

Det er vel sikkert mange pasienter som ikke vil få tilgang til behandlingen, slik er det vel alltid. Pasienter uten forsikring og pasienter som får behandling på sykehus som ikke har utstyret osv… Slik har det vel alltid vært uansett hvilken sykdom man skulle være så uheldig å få.

100% markedspenetrasjon er vel helt urealistisk, men dette rokker jo ikke ved investeringscaset, dagens markedsandel er vel 2% og selv en liten økning her vil gjøre selskapet lønnsomt. På andre forum drømmes det om 20% markedsandel og hvordan dette vil kunne forsvare en aksjekurs på 1900. Det er langt frem dit, men det illustrer jo poenget om hvordan en begrenset økning i markedsandel fører med seg stor oppside i aksjen.


#533

Dersom vi ser på europa , hvorfor har blålys-teknologien “stagnert” i mange herrens år under 100%?

Hva er grunnen til at det brukes hvit lys i europa i mange år?
Jeg er klar over at det bør bli et nytt kapittel etter fase3 studien , dette er eneste grunnen til at der bør komme endringer men en har altså mange års bruk av blålys i europa og norden og det er jo “goddagmanøkseskaft” å legge opp rutiner der en bruker foreldet og lite effektiv behandling som hovedbehandling.

PHO er en merkelig affære , hvem bestemmer hvilken behandling som skal gis?
Er det hele et “korrupt” system hvor det tll syvende og sist er legene som bestemmer som igjen er “kjøpt” av storindustrien som leverer produktene.

Der må jo være en logisk og forklarbar grunn som kan forklare dette paradokset vi observerer.
Dagens tilstand er jo så til de grader ulogisk og en hån til pasientene hvor en stor %-andel får unødvendig forverret sin kreft-situasjon.

Det hele minner mest om nådeløs og hård korrupsjon.

Noen som kan forklare hvorfor helsevesenet ikke bruker (mange år i europa) teknologien som finnes og som vil gjøre helsevesenets arbeidsdag meningsfull og pasientens livssituasjon markert bedre?


#534

Korrupsjon, tvilsomt i denne skalaen du konspirer om her. Det er lett å peke på et stort og tungrodd byråkrati som ikke kan fange opp enhver liten forbedring umiddelbart. Det er slik i de fleste “bransjer” hvor det er andre hensyn enn ren kapitalisme med sin nådeløse effektivitet.