Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure Småprat (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2929e7cf8>

#535

Det er vel ingen urologer som har uttalt seg om dette som har vært referert på dette forumet, såvidt jeg vet. Det kan jo være at det simpelthen ikke er nødvendig å bruke Cysview/Hexvix ved 100% av alle prosedyrer som inngår i statistikken.


#536

Focuss har gjort dette som et tanke-eksperiment. Han har også svært mange svært positive poster i en periode kursen var meget høy. Merlin gjorde noe lignende i NANO. Og kursmålet 4000 dukket opp, det har også blitt kopiert mange ganger. Og kan også kalkuleres høyere for den del. Slike beregninger, spesielt når de blir gjentatt ti-talls ganger, blir haussing. Det blir noe som lokker investorer uten bedre innsikt til kjøp uten forståelse. De fleste innlegg med multiplikatorer i bruk som P/E og EV/S er slik beklageligvis. Ikke fordi P/E og EV/S ikke gir god informasjon, men det brukes gjerne for å skape et positivt inntrykk, med trykk på fordelen, uten å nevne tidsperspektiv, sannsynelighet, risiko-momenter, diskontering og så videre.
Utrullering av scopes tar tid, kjøpsprossessen tar tid. En multiplikator burde brukes som noe du ser tilbake på, ikke kalkulerer i fremtid, om du skal ha tidsperspektiv for de på plass. Om det er mulig PHO kan ha 20% av markedet en gang i 2030, kanskje, hvor mange hindre kan komme til den tid? Hvor mange har en slik investeringshorisont? Siden det ikke er hyllevare, som selges fordi kjøper oppsøker og initierer handelen, og handelen gjøres øyeblikkelig, men kjøp gjerne må godkjennes via en komite, etter at selger har fått et møte for potensielle kjøpere til å by på sitt produkt…

Skribenten focuss har lang historikk med å hausse og baisse ut fra posisjon, skarp nok til å kunne komme med saklige innlegg, men alvorlig talt. Få har vel gjentatt det samme like mange ganger selv om det har vært saklig motbevist mange ganger, som han. Et av de største trollene på hele HO om du roter i gammel NANO historikk, og en person jeg velger å ikke lese innlegg til for PHO heller.

Ditt argument her tilsier at du kan like gjerne gjøre beregninger for 40% og 100% av markedet også. Det betyr ikke at tallene har noen saklig verdi for caset PHO i løpet av de neste 2 år. Men kan absolutt lage tall som kan gi stjerne i øynene til noen, og tenne trader-pluggene hos andre.

Anbefaler å se på aksellerering i forhold til utrullering, mistenker stigningstakten heller ikke vil være lineær, og tenke grafisk fremstilling hvor stor markedsandel representert i per kvartal fremover. Gjerne til du når 20% for den del. Tanker om når aksellerering vil nå topp er interessant. Da har du plutselig en informativ oversikt som tilbyr mer substans, som fremdeles er bare lek med tall(meget usikkert). Dette kan du sammenstille det mot guiding som kommer, for å vurdere deres tanker i forhold til egne.


#537

Vel, om du gjør en beregning på 5% av markedet i turb-t og surveilens som mål de neste to år. (ut2020) så tenker eg du blir matt da å. Eg lander på en ti-dobbling fra i dag. Og ja du kan mene eg hausser , men potensiale er der.


#538

Dr.s
Før vi nedgraderer pasienters innflytelse, så tror jeg vi må erkjenne at Internett har bidratt til at pasienter i dag er langt mer opplest og forberedt på sin potensielle sykdom når de kommer til legen. Og dette kombinert med at det faktisk er en konkurranse mellom amerikanske sykehus om pasientene , gjør at sykehus/kreftklinikker ønsker holde seg på toppen hva angår tilbud om undersøkelser/behandling. Og såvidt jeg kan bedømme er BLCC teknologien suveren når det kommer til muligheten for å påvise blærekreft. Det er sett i lys av dette jeg mener at det bør være gode muligheter for PHo å få sitt gjennombrudd i USA. Og det sier seg selv at dersom de klarer å få et skikkelig gjennombrudd i USA er mye gjort mhp resten av verden.

Men her kan jeg ta feil. Grovt feil. Så jeg må insistere på at leseren gjør sine egen undersøkelser i andre kilder for å danne seg sitt eget bilde av grunnlaget for PHO skal gjøre suksess. Ikke kjøp aksjer på min euforiske tilnærming ovenfor PHO, for da kan du komme til å tape hele eller deler av din formue. Bare så det er sagt. ;-))


#539

Tror selv en slik(5%) utrullering på 2 år er lite tid å nå ut til mange på, pga salgsprossessen. Men nå er jeg inne i aksjen fordi jeg deler tanken om at markedet ikke har begrep om hva som kommer til å synes i kommende guiding. Jeg oppfatter PHO som kjøpsgunstig nå med horisont 6mnd+(mistenker 3 mnd kan være bra det og). Meglerhus har heller ikke basert analyser rundt hva som ligger til grunn tydeligvis.


#540

Mulig, men flere plasser på mest prioriterte område har de allerede 20-30%


#541

Med all respekt, men der blir ikke bedre av at du og andre synes konsekvent å endre «kurspotensiale» til «kursmål». Ved å endre dette begrepet så bidrar dere til å føre nye, uerfarne investorer vak lyset.
Det kan da ikke bli slik at vi ikke kan diskutere hvilke potensiale et selskap har dersom visse forutsetninger innfris, fordi enkelte ikke evner å skille mellom et «teoretisk» kurspotensiale, beheftet med en rekke forutsetninger, og et kursmål som man i tillegg tidsfastsetter. Det er når denne begrepsforvirringen bringes inn i diskusjonen at den store faren for å villede investorer blir reell.
For når man plutselig begynner å diskutere kursmål så virker det som om selskapet selv har satt kursmålet og at dette skal nås innen urealistisk kort tid.

Men enhver som har vært i dette markedet vet så inderlig vel at fremtiden har såpass mange ukjente faktorer at ingen ting kan fastslås med sikkerhet hva angår potensielle kursmål. Derfor er også analytikere fra meglerhus svært forsiktige med sine kursmål. Et kursmål der delta mellom dagens kurs og analytikernes kursmål blir for stort vil virke useriøst. Følgelig gir de et kursmål som er passelig høyt, selv om de i sine analyser ser et kurspotensiale som kan ligge milevis over det de kommer ut med.

Men poenget mitt er at vi må være bevisst på hvilke begrep vi bruker når vi diskuterer fremtiden til et selskap . Har man begrepenes betydning klart for seg burde ikke en diskusjon verken skape urealistiske forventinger eller euforiske tilstander.


#542

Hva mener du her?

Ser NORNE Securities har kursmål 50kr. (opp fra 48 etter 3Q Rap) Kursmål har eg alltid oppfatta som innen 12 mnd så lenge ein ikkje skriv noe ant.


#543

Og det er langt opp dit faktisk😉


#544

Noen synspunkter i forbindelse med markedstilgang for BLCC teknologien.

Siden jeg jobber på et av landets største sykehus, møter jeg daglig eksempler på hva pasienter forventer av sykehuset, i flere forskjellige settinger. Min erfaring er at den gjennomsnittlige pasient fortsatt bare legger seg i sykehusets hender. Ingen krever hverken det ene eller det andre, og de er lite oppdatert på hva som skjer. “Jeg stoler på dere” og “dere veit hva dere gjør” går igjen ofte. Merkelig nok, når man tenker på Internett og all tilgjengelig informasjon, at flere ikke er mer oppdatert. Jeg må bare gå utifra at det er slik i store deler av verden også.

Det betyr at pasienter ikke kommer inn og krever den undersøkelsen eller det utstyret. Det skjer så og si aldri. De har generelt lite peiling på hva som skjer i det hele tatt dessverre. Ting får fort, mye info, mange er aleine om infoen de får og derfor sliter med å holde seg oppdatert, for ikke å snakke om selvstudier rundt sykdommen de har. Dette krever etter min mening unge nok pasienter eller engasjerte pårørende.

Når det gjelder sykehusenes tilbud av utstyr og undersøkelser, så gjelder det i Norge at det ikke bare kjøpes inn nye scoop/annet utstyr bare fordi de virker bedre. Uansett om bedringen er markant. Hindringen her, som mange andre steder: Det koster PENGER! Vi har et scoop og en undersøkelse som fungerer, slik har vi alltid gjort det! Systemer er tunggrodde og byråkratiene er snegler. Så kan man argumentere at de pengene sparer man inn med nytt utstyr på kvalitet, hyppighet av bruk osv. Det hjelper lite. Det er pengene som rår i helsevesenet, også i Norge (ikke tro noe annet!) Det er brutalt.

Poenget her er at vi må passe oss for å tro at den gjennomsnittlige pasienten stormer inn til legen og krever BLCC. De som er oppegående nok/har pårørende og har penger/forsikring i orden, kommer forhåpentligvis til å ordne seg BLCC. Ellers er man i sykehusets/medical senter sin nåde og får den undersøkelsen de har prioritert penger til.

Jeg er selv aksjonær og har nylig økt. Selv om jeg kommer med “negative” meninger, så tror jeg at Photocure er en god investering flere år frem i tid og at Q4 er noe å se frem til.


#545

Mener de ser ikke ut til å ha hensyntatt Surveillance markedet. Og guidingen som kommer om det.


#546

Takker for godt svar Rahl.

Det burde jo vært på et slikt stort kompleks som et sykehus/helsevesen en egen gruppe som står for optimalisering og prioritering av innkjøp av ny teknologi.

Det er der sikkert også men med denne blålys-historien til PHO så må en kunne stille spørsmål om hvor effektivt det hele er??


#547

Godt å lese et “edruelig” innlegg fra en som vet hva han snakker om, for en gangs skyld.
Det du skriver forklarer jo langt på vei hvorfor det går så tregt og krever så store markedsførings kostnader. Jeg kommer nettopp fra det lokale sykehuset der et familiemedlem er innlagt. Det man legger merke til er det store fokuset på innsparinger. Bildet av et system der man bare kan kreve det beste, som enkelte på forumet har forsøkt å tegne, er vanskelig å få øye på i det norske helsevesenet.


#548

Jeg kan jo poengtere at det jeg har skrevet er MIN mening om hvordan det henger sammen, med erfaring fra to store norske sykehus


#549

Veldig bra innlegg!
Det opplagte oppfølgingsspørsmålet er om man oppfører seg anneledes når man er “kunde” i et kommersiellt system, enn når man er borger i et offentlig helsevesen.


#550

Det er forsåvidt grupper som jobber med dette. Hver enkelt avdeling/klinikk/seksjon har budsjetter å forholde seg til. Budsjetter som aldri strekker til dessverre. Når det da gjelder innkjøp av utstyr til en viss sum, så skal det diskuteres opp mot budsjett og alt annet utstyr som trengs. Det meldes gjerne inn ønsker for hva behovet er, så prioriteres det av denne gruppen hva som er mest prekært.

Dette kan ofte føre til at ny innkjøp av viktig utstyr ikke prioriteres fordi pengene det aktuelle året går til noe annet. Neste år igjen gjøres prioriteringen på nytt, da kan fort noe annet ha blitt viktigere, slik at


#551

#552

Takker for avklarende svar Rahl.
Nå forstår jeg litt av totalen.

Der er nok mange alternativer en kan sette opp mot hverandre , noen med dødelig utgang så da blir det kanskje å sette sammen et puslespill hvor flest mulige overlever innenfor budsjettet?

Da drukner kanskje tilfellene hvor en kan spare stor fremtidige utlegg med å investere nå (på bekostning av pasienter som er i faresonen nå…)

Nei , dette må jo være en håpløs affære uten kapital til å investere med for fremtidig avkastning og bedre forhold for pasienten…brannslukking?

Er det lignende forhold i kapitalistiske US?


#553

Det viser også hvor viktig det er med en god permanent refusjon🙂


#554

Greit nok. Kjøper den beskrevne budsjettprosessen.
Men her snakker man jo faktisk om bedre kvalitet på behandlingen til en lavere kostnad? Poliklinisk kontra innleggelse. Dette må jo bli et vesentlig moment under budsjetteringsrundene??