Diskusjon Triggere Porteføljer

Politikk


#607

Du skjønnte ikke regnestykket ser jeg…

Og du fant heller ikke kravet om etnisk delte sykehjem som et noe absurd krav. Da antar jeg du synes segregering er en bra ting også.


#608

Hvis 80% av befolkningen er av norsk avstamning, og nesten 90% av pleierne på sykehjem er norske, så er det vel ikke annet enn logistikk som trengs?
Men hvis innvandrere kun skal ha etnisk ikkenorske som pleiere så må vi kanskje gjøre som det kan virke som @VargVemund vil, å ta inn flere migranter?
Men det må jo bli ganske mange nye inn da, siden statistikken sier at svært få fra afrikanske land og Midtøsten kommer seg i jobb her.


#609

Laget du et regnestykke? Ser du har endret på innlegget et par ganger siden sist. Nei jeg svarte ikke på om noe var absurd i mine øyne, bare på spørsmålet ditt.

Forklar.


#610

Saken er at det ikke bare er logistikk rundt ansatte som blir en utfordring, det er allerede for få ansatte ved sykehjemmene (i hvert fall mange som klager på dette).

Hvis det er slik at vi i Norge mangler x antall kvalifiserte arbeidere innen en bransje, feks helsesektoren, så synes jeg det er bra om vi får hjelp fra utlandet til å dekke behovet, absolutt.


#611

Jeg er helt for å ta inn gjestearbeidere for å dekke behov, da med begrensede trygderettigheter og da mindre skatt og trygdeavgift som gulrot, og ingen barnetrygd til barn i et land som ikke har satt foten i Norge en gang.
Da får vi en sunnere økonomi, folk kommer og jobber og betaler skatt, utfører arbeid landet behøver, og vi importerer ikke Nav-klienter.
Oljefondet er ikke utømmelig, det er på høy tid å tenke generasjoner framover.


#612

76% av Norges befolking er etnisk norsk. 12-13% av alle sykepleiere og hjelpepleiere i Norge er utenlandske. Din påstand var at det ikke er nok etnisk norske sykepleier og hjelpepleiere til å opprette etnisk norske sykehjem. Det er altså feil. Mindre teskje har jeg dessverre ikke.

Forøvrig synes jeg kravet egen eldreomsorg for muslimer er absurd. Og du mener det motsatte tilfelle er umulig, etnisk norske sykehjem, pga av en ide du hadde om at det ikke var nok etnisk norsk arbeiskraft.

Jeg synes det var rart at det som fikk deg til å stoppe opp og tenke, var at du feilaktig problematisere saken til å dreie seg om mangel på arbeidskraft, og ikke det saken handlet om, at muslimer krevde segregert eldreomsorg.

Selv synes jeg dette kravet vitner om en trist samfunnsutvikling.


#613

Stor og sleivete teskje skjønner jeg :slight_smile:

Har du tall på hvor mange eldre innvandrere som er brukere av sykehjem i forhold til etnisk norske?


#614

Edit: feil sitat

Hvor mange ganger skal du lime inn den 14 år gamle artikkelen? Er mange interessegrupper som har kommet med urimelige krav i ulike sammenhenger.


#615

Legaliser delvis privatisering i eldreomsorgen og la markedet ordne det folk trenger. Som et supplement til det offentlige. Gamlemor på anbud - er en dinosaurholdning til hvordan markedet fungerer. Man kan opprettholde minimumsstandarder. Det er nok i den andre enden av standardskalaen man vil få flest nye tilbud…Bra for alle. Innvandrere og nordmenn.


#616

Finnes allerede luksusgamlishjem for de formuede :wink:


#617

Ja, men da er de ikke innlagt. Det er frivillige gamlinger som nyter luksusen. Det kan komme mange slike tilbud rundtom, hvis de tillater det. Også for middelklassen.


#618

Vi gir oss der, Vargen tok poenget til slutt tror jeg;)


#619

Slikt er dårlig for integreringen.


#620

Er det bare meg som reagerer på at 1/4-del av befolkningen i Norge ikke er norske? Hvis dette stemmer, så har det gått ALTFOR langt, på tide å tenke nytt mtp flyktningpolitikk!


#621

Nei jeg stilte deg et spørsmål:

At tallet vil bli høyere etterhvert som vår befolkning med innvandrerbakgrunn blir eldre er selvsagt.

Edit:
Sysselsatte innvandrere innen omsorg har visst økt med ca 50% de siste 8 årene til 17%


#622

Tenkte å slenge inn selv en liten diskusjon her rundt en sak som har gått meg litt hus forbi. I seieren til KRF i å stoppe selvbestemt foster reduksjon, så har de også fått seier i forbindelse med at regjeringen skal ha egen vetorett i forhold til saker relatert til bioteknologi.

En av tingene KRF også har satt stopper for er blant annet genmodifisering av befruktede egg. Nedenfor et utkast fra artikkelen fra forskning.no:

Ikke genmodifisering på befruktede egg

KrF setter også en stopper for at det skal bli tillatt å endre på genene i befruktede egg i forskning.

Det var stortingsflertall for å tillate mitokondrie-donasjon. Dette setter KrF nå en stopper for.

– Dette er en teknikk hvor par der kvinnen har en mitokondriesykdom kan få et friskt barn ved at en annen kvinne donerer mitokondrier, forklarer direktør Ole Johan Borge i Bioteknologirådet. Barnet får dermed arvestoff fra tre foreldre.

Mitokondriesykdom kan gi svelgvansker, pustevansker, ustøhet, muskelsvekkelse og synstap.

Teknikken er aktuell der mitokondriesykdom ellers vil føre til at kvinnens sykdom går i arv til barna.Dette er i dag tillatt i England, og det første mitokondriebarnet ventes snart født.

Nå skal det sies at dette er bare en av mange komplikasjoner rundt dette regelverket. Men hva tenker folk om dette? Dersom vi har forsket frem metoder hvor en kan forhindre altså sykdommer som medfører svelgvansker, pustevansker, ustøhet, muskelsvekkelse og synstap. Skal vi da ikke ha mulighet til å benytte oss av dette?

Helt personlig så synes jeg dette er utrolig trist.


#623

Tror at i stedet for å være i front kommer Norge til å være en sinke på dette som alt annet. Og legge frivillige tvangstrøyer på denne næringen også.


#624

Hvor har dere disse tallene fra, innvandrere utgjorde 14% av befolkingen i 2018 og hvis du tar med norskfødt med innvandrerforeldre 17%. Halvparten kommer fra Europa.


#625

For å skifte tema, så følger jeg Sør Afrika ganske tett, litt fordi de kommer til å ta en Zimbawbe.

Fant en bra video som forklarer det rimelig greit. Men de skal prøve seg på en landreform. Ta landet fra de slemme hvite gi til de fattige svarte. ( som i Zimbabve).


#626

Jeg siterte Invivo, med forbehold om at tallene stemte.
Nå tar jeg heller ikke dine påstander som god fisk da.
Vet det var statistikk på at det kom 500.000 innvandrere til Norge på ti år, mener det var mellom 2000 og 2010.
For ordens skyld så tenker jeg på antall/ prosentandel etnisk norske og etnisk ikke norske.
Om det totale tallet er 15 eller 25 % av et lands befolkning, og stadig stigende, så vanner det ut landets egen kultur og særegenheter.
Tilførsel av nye impulser og signaler er alltid bra, men alt med måte.