Diskusjon Triggere Porteføljer

Politikk


#627

Her er sitat fra Wikipedia/SSB:
" Innvandrerbefolkningen» defineres derimot som bestående av «personer med to utenlandskfødte foreldre, både de som selv har innvandret til Norge (innvandrere) og de som er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre (etterkommere)». Statistisk sentralbyrås definisjon omfatter «personer med to utenlandsfødte foreldre: førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet».

Disse definisjonene er jo mildt sagt mangelfulle @holmes , der du har 17% fra.
Men det er både folk med innvandrerbakgrunn som har besteforeldre og oldeforeldre som innvandret til Norge, tipper det reelle tallet nok er rundt det @InVivo kom med.
Begynner å se hva noen mener når de sier at du cherrypicker statistikker og deler av de for å fremme poenger :wink:

Edit: etter litt googling ser jeg at i 2012 var det 1.1 millioner mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge, men definisjonen må være endret etter det. Wonder why?..


#628

Det reelle tallet av hva? Hvordan definerer du hvem som er norske?


#629

Gruppen uten innslag av innvandring, hverken hos foreldre eller besteforeldre, er gått ned siden 2004, sier forsker Minja Dzamarija i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Der går det frem at antallet etniske nordmenn har gått ned med 4400 personer de siste ni årene. På samme tid har befolkningen vokst fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere.

Hele denne veksten har altså kommet blant innvandrerbefolkningen. 23 prosent av innbyggerne i Norge har nå en form for innvandrerbakgrunn, og andelen etniske nordmenn har dermed gått ned fra 85 tiil 77 prosent mellom 2004 og 2013, ifølge Dzamarija.


#630

Noe nytt å melde? (kan ikke se videoen nå og har ikke hørt noe på en stund)
Det er en stygg uunngåelig eksplosjon som venter på å smelle.
Stakkars de hvite da :sleepy:

Var vel Russland som var i dialog om relokalisering av omtrent alle sammen.


#631

Så i følge dere er man ikke norsk om man har en bestemor som immigrerte ?


#632

Ja den berømte «flytte eiendom fra hvite til svarte» loven trer ikraft veldig snart


#633

Ikke i følge meg, men i følge SSB.


#634

Min enkle vurdering er at man et norsk dersom man ville vært på norsk side av en evt. krig.


#635

Enig. Det og min definisjon. Våpenbror: yes/no.


#636

Har en norsk statsborgerskap så er en jo norsk.
Men som du kanskje leste over her så var det nevnt etnisk norske, og min og mange andres mening er at det ikke må vannes ut for mye, for å bevare det Norge vi vokste opp i, det handler om nasjonalfølelse og historie.
Som jeg også nevnte så er det bra for alle samfunn med en viss tilførsel av ny kultur og impulser, men man kan ikke desimere den originale kulturen i et land, Norge i dette tilfellet, i navnet til en feilslått flyktningpolitikk.


#637

Du skrev jo faktisk “ikke er norske”, derav misforståelsen.

Uansett positivt at vi er enige om at man får kalle seg norsk om man er norsk statsborger :slight_smile:


#638

Det er flere definisjoner på dette da. At man juridisk sett er norsk er det jo ingen tvil om.

Men man er jo ikke etnisk norsk, og i mange tilfeller stikker nok ikke nasjonalfølelsen dypere enn neste utbetaling fra NAV.

Jeg (som norsk) vil jo heller ikke bli japaner selv om jeg får japansk statsborgerskap. Jeg vil være en nordmann som er japansk statsborger.


#639

Det er jo avhengig av hvilken definisjon man bruker. Du vil ikke være norsk statsborger eller bosatt i Norge (om ikke du får oppholdstillatelse), så noe ala norskamerikaner i såfall. Norskjapaner?

En anekdote her fra wikipedia som viser hvor vanskelig dette spørsmålet er

for eksempel Kong Olav, sønn av danskfødte Kong Haakon og kåret til Århundrets Nordmann [18], er etter Statistisk sentralbyrås tidligere definisjoner en førstegenerasjons innvandrer , ikke en nordmann , da hverken han eller hans foreldre er født i Norge. Heller ikke hans sønn Kong Harald vil være en nordmann i tråd med SSBs tidligere ordbruk, siden han er en andregenerasjonsinnvandrer .


#640

Enig i at det er komplisert.

Men det er illustrerende at innvandrere etter min erfaring ofte omtaler seg selv som den etnisiten de innehar, selv om de er både født og oppvokst i Norge (eks. norsk-pakistanere kaller seg selv pakistanere, norsk-vietnamesere kaller seg selv vietnamesere etc.). Og så kaller de nordmenn for norske.


#641

Litt morsomt angående Elon Musk. Er han “african american” ?

Han er jo født i afrika :grin:


#642

Synes dette TED-foredraget av Hans Rosling er veldig bra. Viser befolkningsutviklingen på kloden, og hvordan vestens str. utvikles i samme periode. Med enkle hjelpemidler setter han fingeren på hva som er nøkkelpunkt for å få kontroll på befolkningsveksten.
Litt på siden av det som er diskutert her, men likevel veldig interessant.


#643

Jeg vil tro at de fleste her på forumet er enige i at viskal bevare vår historie, tradisjoner og nasjonalfølelse.

Det vi i bunn og grunn er uenige om er vel om norge skal ta på seg en del av ansvaret for den nøden som finnes ute i verden ved å la folk slippe unna nøden og inn i landet vårt, eller om vi skal holde Norge for Nordmenn (etniske norske vel å merke, bortsett fra evt kongefamilie), og heller finansiere teltleire eller annen hjelp i landet der nøden er.


#644

Ja, to ulike syn der, vinn-vinn eller tap-tap…


#645

Kandidat jeg ikke har hørt om før, men han sier at faktisk han skal få være med på debattene og at DNC er mye greiere nå enn sist. De går vist inn for å være mer rettferdige! Veldig bra!

Edit:
Han skal ha vært på Rogans podcast, har ikke hørt enda.
Men tenker å gjøre det. For de som er interessert:


#646

Jeg er jo sånn som tenker at økonomien vim garantert sikre demokratene seier.
Men slike ting hjelper ikke akkurat på!
Helt absurd hvor langt demokratene er villige til å gå når det kommer til abort. Tror ikke støtten er stor nok i befolkningen til å gjøre det. Så det kan fort straffe seg.

Saken ovenfor handler om at de ikke vil gi medisinsk hjelp til babyer som skulle blitt abortert, men som blir født og egentlig ville overlevd med normal hjelp.


Om tredje trimester abort.
Hele diskusjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=NfdRmnT0Weora forrige valgkamp.

Nylig i fra New York

Nå blir man ikke tatt for mord om man dreper et barn i magen til mor. Nå er det bare vold mot moren. Så for å forsvare drap av uønskede babyer. Så tar de fra ønskede babyer rettigheter også.
Så det hjelper ikke at kvinnene ønsker barnet som de mister av volden. Det er uten rettigheter.
Tidligere har man blitt dømt for dobbeldrap f. Eks om man dreper en gravid dame.
Bare snakk om tid før dette havner i retten og man ser hva som faktisk skjer når noen tar livet av et ufødt barn, men kun får en liten straff pgr vold.