Diskusjon Triggere Porteføljer

Politikk


#709

Sant det vivo. Og etter implosjonen av sentrum ser jeg ikke helt hva som skal sørge for en nyanse blått ved neste valg. Som forøvrig like gjerne kan komme snarere enn antatt.

Frp ser jo i tillegg ut til å elske å skade seg selv. Skandaler som perler på ei snor. Inkompetanse. Etterspør politikk.


#710

Ja, det har jeg også lagt merke til. Apropos:

Forstår oppslutning rundt MDG i disse klimatider men SV? Den ser jeg ikke. Kan bli en merkelig sammensetning ved neste korsvei.


#712

MdG har alltid livets rett i mine øyne så lenge de andre partiene ikke setter miljøspørsmål høyt på agendaen.

Men Rødt, SV, SP? Nææææh


#715

Fikk slettet noen innlegg - er ikke så farlig hvorfor. Det jeg egentlig ville si er at det er mye skit der ute. Etter å ha jobbet i miljøer hvor denslags har blitt kjent (og ikke), har jeg sonet ut både aviser og TV.

Synes lite om medielandskapet, det den fjerde statsmakt har blitt (som en uunngåelig konsekvens av markedsinsentiver i journalistikken) og hvordan folk flest uttaler seg om saker de strengt tatt har null innsikt i. Men slik har det blitt. Og tro meg, det du leser i Aftenposten og/eller ser på NRK er gjerne renspikka tøv.

Det utgjør et reelt demokratisk problem. Tilliten til politikere og forvaltningen forvitrer, samtidig som valgdeltakelsen synker. Noe som utgjør den eneste jernloven i statsvitenskap siden annen verdenskrig.

Ingen passer på den såkalte fjerde statsmakt, og jeg ser strengt tatt ingen happy ending på dynamikken. Konkurransendemokratiene i vesten er i (dyp) krise.

God aften :v:


#716

MDG gjør nok det beste valget siden partiet startet opp. Hører mye hype om dem på jobb og privat og vurderer å stemme dem selv også, for første gang, men må lese meg litt mer opp på partipolitikken deres. Klimaspørsmål er vel og bra det men må jo se hva annet de står for.


#717

Bare ikke stem på Rødt, da blir du stilt opp foran en firing squad hvis du gjør det stort på aksjer!
Kjøper du i tillegg kåk i Frankrike så blir vel hele slekta di bannlyst :stuck_out_tongue_winking_eye:


#718

Mitt store problem med politikken, som gjør at jeg er pro direkte demokrati, er at alle partiene har noen ting jeg er veldig enig med dem i. MDG-god på klima, FRP-god på innvandringsspørsmål, Høyre-god på økonomi, KRF-god på familiespørsmål og etikk, osv.

Dette klimaspørsmålet har fått en noe religiøs tilnærming i mine øyne. Jeg er mer opptatt av det brede miljøaspektet. Gjenbruk, resirkulering, økologi, bevaring av urørt natur og regnskog, biologisk mangfold etc. Hvis MDG klarer å tone ned klimasaken i tillegg til å føre en fornuftig innvandringspolitikk, så har de kanskje meg.


#719

Jepp, veldig enig med deg. Jeg kommer ikke til å stemme MDG om de andre spørsmålene du skriver om innledningsvis skrives i 1 setning eller paragraf mens klimaspørsmålet får 1 side. Det eneste jeg vet om MDG som sagt, er at det handler om klima (viktig) og legalisering av weed (mindre viktig), men jeg regner med de har en helhetlig politikk som jeg kan lese meg opp på :slight_smile:


#720

Jeg vurderte å stemme på MDG for omkring ti år siden. Kikket på partiprogrammet deres før valget i 2009. Og det jeg så spesielt på var innvandringspolitikken. Etter å ha lest hva som stod der har det vært like utelukket for meg å stemme på dem som på SV, Rødt, Krf og Venstre. Når jeg har sett hva “miljøpartiet” har stått for i Sverige gjennom de årene som har gått så har jeg blitt desto mer sikker. På toppen av en innvandringspolitikk som ikke er stort mindre ekstrem enn hos disse andre nevnte så kommer de massive naturødeleggelsene med vindmøller som i seg selv også ville vært nok til å gjøre det umulig for meg å stemme på et slikt parti.

# Hubroen ofres for vindkraftindustri
I fjor ga Olje- og energidepartementet (OED) konsesjon til bygging av 32 vindturbiner i Innvordfjellet i Flatanger, midt i et område med stor betydning for hubroen i Trøndelag.

Når de kaller seg “miljøparti” så skyldes det vel også at det absolutt ikke er noe naturvernparti, snarere tvert imot. Derfor står det heller ingenting i programmet om overbefolkning. De kommer kun inn på det som et faktum ifm landbrukspolitikken: " en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden." Men der undergraver jo innvandringspolitikken deres enhver mulighet til å opprettholde selv den relativt lave selvforsyningsgraden vi har. Her nedenfor sitat fra programmet ang. innvandring ved valget i 2017:

Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem […]

De Grønne vil:

•Styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker.

•Grunnlovsfeste retten til å søke asyl.

•At Norge solidarisk skal ta imot en anstendig andel kvoteflyktninger i samsvar med FNs anbefalinger.

•Arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for dem som trenger beskyttelse.

•Bidra til felleseuropeiske løsninger for å ivareta mennesker på flukt.

•Legge større vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker.

•Gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser.

•Verne om retten til familieliv ved å sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge.

•Forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker.

•Styrke rettshjelpen i utlendingssaker og gi bedre informasjon om flyktningers rettigheter.

•Styrke rettssikkerheten til asylsøkere i søknads- og klageprosessen, og gi asylsøkeren rett til personlig fremmøte og juridisk bistand i behandlingen av en ankesak.

•Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBT±spørsmål og sikre mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning mulighet til å søke asyl i Norge.

•Legge til rette og motivere for frivillig retur, og gjennomføre raskere retur etter endelig avslag.

•Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år.

•Styrke arbeidet med å identifisere statsløse, og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling.

•Ikke frata noen statsborgerskap hvis det fører til at de blir statsløse.

•Oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år.

•Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge

https://mdg.no/wp-content/uploads/2017/11/Arbeidsprogram-2018.pdf


#721

Meget bra innlegg olafalo, der traff du spikeren på hodet!

Nettopp disse selvmotsigelsene i MDG sin politikk gjør at jeg ikke klarer å stemme på dem.


#722

“Legge til rette og motivere for frivillig retur, og gjennomføre raskere retur etter endelig avslag.”
Det er det eneste sitatet som kan anses som strengt/ikke direkte innvandringsvennlig. Resten er “welcome refugees” type :joy:

De er dessverre er veldig “snillt” parti.


#723

MDG er som vannmelonen, grønne på utsiden og røde inni. Med mindre en stiller seg selv politisk langt til venstre bør en holde seg unna.

Edit: Og det er også veldig treffende det som sies om klima vs miljø. De burde heller bli kalt Klimapartiet De Røde…


#724

MDG er politiske aktivister forkledd som et parti.

De er religiøst opptatt av «klima», men har ingen helhetlig politikk. Alt handler om å forby CO2, som de er overbevist om er livsfarlig.

Partiprogrammet ser ut som det er skrevet av en gjeng 14-åringer.


#725

Sjokkerernde at vi har hatt denne personene som høyesterettsdommer! En mann med manglene dømmekraft vil jeg påstå.


#726

Dette innlegget ble rapportert av nettsamfunnet og er midlertidig skjult.


#727

Ser ut som Gule vester synger på siste verset. Butikker plyndres og generelt dårlig stemning.


#728

Hva er det som tyder på at de synger på siste verset?


#729

Fordi de har starta å plyndre butikker. Å kaste molotovs på politiet er greit i frankrike, men når man starter å plyndre ting og brenne bygninger da er morroa over.

Litt som occupy wallstreet i NY. Det var greit helt til det begynte å lukte vondt fra den teltleiren. ( det er faktisk ikke kødd). da ble den fjernet.


#731

Istedenfor å stemme MDG kan man gjøre andre ting for miljøet.

Meldte meg akkurat inn i LNL(La Naturen Leve), motivert av alle de planlagte vindmølleprosjektene som kommer til å rasere urørt norsk natur.

Dette er faen meg sykt, all den tid vi leser om at områder vi kaller urørt krymper år for år og man kan lese om at flere og flere arter utryddes.


#732

Men strøm til og lade din iphone og elbil skal du ha.