Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Småprat


#12172

Hva skal man bruke pengene på om ikke å sørge for at nasjonen består? Hva annet er bedre å bruke penger på?

Dette burde være første, andre og tredje prioritet.

Å finansiere innvandring fra fremmede kulturer burde ikke være på listen engang.


#12173

Det er ikke et svar på det jeg spør om, jeg lurer på hvordan man helt konkret kan få mer effekt hva angår befolkningsvekst ved å reallokere penger som i dag brukes på immigrasjon, og hvorfor det ene eller andre er dyrere eller billigere enn det andre.

Dine idealer hva angår kulturell renhet er irrelevant for det spørsmålet.


#12174

Hvis du lager støtteordninger vil det også gå til første og andre generasjons innvandrere


#12175

Støtteordningene som er i dag belønner faktisk de som ikke jobber for å få barn, og straffer dem som gjør det.

For et foreldrepar (enten de er norske eller ei) som går på trygd så er det svært lønnsomt å få så mange barn som mulig. Mer i trygd. Og tid har man nok av.

For et foreldrepar som jobber så er det svært kostbart i både tid og penger.

Så løsningen er å lage støtteordninger som gi insentiver til dem som jobber og bidrar til statskassen for å få barn. Enten de er innvandrere eller ikke så klart.


#12176

Litt skuffende når innlegg om at man må jobbe for å få innvandrere i arbeid får 3 tommeltotter ned? Hva handler det om, er det ikke bra om innvandrere integreres i samfunnet?


#12177

Absolutt. Men hvor mange penger skal man pøse ned i det sorte hullet som kalles “integrering”?


#12178

Det kan være man kan bruke de samme pengene på en smartere måte


#12180

Vi vet jo allerede nå at innvandring fra Midtøsten og Afrika koster langt mer enn de bidrar med.
Dvs etter mer flere vi tar inn jo mer taper vi.
Selvsagt kan man argumentere for at vi trenger arbeidskraft, noe som rr vanskelig beregne nå som vi ikke hvet hva teknologi vil gjøre med mange arbeidsplasser. Sannsynligvis vil hundretusener i Norge i arbeid i dag bli overflødig. Desse vil da kunne gå over til å begynne å jobbe innen helse og omsorg og innen utdanning, eller andre områder vi har mangel.
Innvandrere fra Midtøsten og Afrika i dag bidrar svært lite som arbeidskraft. For det meste innen jobber unge og andre som vil være arbeidsledige heller bør ha. (de få butikk jobbene som vil være igjen om 10 år osv).

Samtidig må en huske på at vi per idag har råd til å betale andre europeere til å jobbe for oss. Og selv mennesker fra Midtøsten og Afrika kunne i teorien komt hit på arbeidsvisum.
Men i fremtiden vil vi ikke ha råd til å betale andre for å komme hit å jobbe, da vi plutselig er fattige vi også. Dermed forsvinner den unge arbeidskraften vi har i fra utlandet. Kanskje blir vi til og med som de øst europeiske landene er nå der de unge reiser ut, og vi sitter igjen med gamlingene!

Vi vet ikke hva behovet for befolkning er i fremtiden, da teknologi kan effektivisere helse og omsorg bransjen og innen utdanning. Og som sagt frigjøre hender fra andre yrker. Plutselig har vi masse arbeidsledige både nordmenn og flyktninger.


#12181

Teknologi er naturligvis en x-faktor her, ingen tvil om det.

Jeg har basert hele min argumentasjonsrekke på den forutsetning at regjeringens påstand om at befolkningen vokser for sakte er rett. Det trenger den naturligvis ikke være, men om den er det, og gitt at personlige idealer knyttet til kultur holdes utenfor slik at man kun ser på kostnader opp mot effekt:

Jeg har inntrykk av at vi er enige i at alternativene for øke befolkningsveksten er å tune på balansen av finanser som allokeres til integrering av flyktninger og arbeidsimmigranter og det å lage insentivsordninger som sørger for at en det skal bli lettere å få flere barn ved siden av å arbeide. Det må utredes hvilken fordeling mellom de to og på hvilke tiltak i hver kategori som er et optimum av effekt per krone. Det må til for å kunne ta objektive beslutninger på et empirisk grunnlag.

Om jeg har rett i at vi har klart å bli enige om at det er en god metodisk tilnærming til kostnadene så er det en liten seier for hele tråden :stuck_out_tongue_winking_eye:


#12183

Du kan være trygg på at regjeringen ikke har peiling. Alt de sier er gjennom brillene av at de vil ha flere skattebetalere for å fortsette velferdsstaten som er et klart pyramidespill. Jeg betaler pensjon til de som er eldre osv. Tror du Ahmed kommer til å betale min pensjon? Teknologisk utvikling (vokser eksponentielt) vil sørge for at mange jobber blir effektivisert bort. Vi har ikke bruk for majoriteten av de som kommer til Norge. De vil heller ikke integreres (helt annen kultur/ religion) og har ingen kompetanse vi trenger. De utgjør også en stor sikkerhetsrisiko som vi daglig for påminnelse om. Etniske nordmenn har ingen plikt til å brødfø folk fra andre kulturer. Jeg har ikke lyst til å gi et øre, men blir tvunget til det pga statlig legalisert tyveri. Vi vil ha nok med oss selv og være egne.
Dette er en fin video som viser hvor lite forskjell innvandringsprosjektet uansett utgjør:


#12184

Først og fremst vil jeg si at det er skrevet på en måte som kun vil appellere til de som alt er enige; retorikken er for hard til å nå frem til de som eventuelt er uenige eller som meg ikke kjenner til det som det er snakk om. De konkrete problemstillingene blir for meg litt borte i de bombastiske utsagnene.


#12185

Det er jo ikke grenser hva staten skal legge seg opp i. At bønder skal måtte ta sertifikat for å legge ut rottegift er jo bare helt på tryne. Alle reglene og dokumentasjonskrav som bedrifter må forholde seg er så omfattende at få orker å starte opp i bransjer som allerede har multinasjonale selskaper som håndterer markedet. Ergo får de ingen konkurranse og kan skru opp prisene. Norge har ikke mye fritt marked. Plan og bygningsloven er et håndjern for kreativiteten og for å kunne gjøre som man ønsker og har behov for. Helt på tryne.

Snart blir vi vel pålagt å ta sertifikat for å levere selvangivelsen eller hva med sertifikat for å fiske?


#12186

Jeg tipper disse direktivene kommer direkte fra Brüssel.

EU handler stort sett om å tilrettelegge for multinasjonale korporasjoner og gjøre det vanskelig for småbedrifter.


#12187

Jeg er av den mening at vi burde distansere oss fra Brussel og EU, og heller forsøke å oppjustere samhandelen med våre venner på andre siden av Atlanteren.

EU viser stadig sterkere tegn til at de har som mål å opprette “Die Vereinte Länder in Europa”, men uten at innbyggerene skal ha så fryktelig mye å si.

Sterkere samhandel med USA vil gi EU valget mellom å handle med oss eller ikke å gjøre det. Det er ikke så fryktelig mye vi MÅ kjøpe fra EU. Har vi samtidig tatt tilbake overherredømmet over norske havområder, så kan det være veldig hyggelig å ha en venn som er villig til å støtte oss.


#12188

Hyggelig i Oslo om dagen…


#12189

Ikke sant…
Men ikke si at det kan ha noe som helst med innvandring og -politikken å gjøre, da reagerer skummelt naive folk som @holmes og andre.
Helt utrolig hvor blinde folk kan være.


#12190

Synes vi kan diskutere på sak og ikke personkarakteristikker?


#12191

Er det feil å påpeke naivitet?

Send heller en tanke til oss som lever i denne elendigheten. Etter at jeg at jeg måtte flytte til Oslo har jeg virkelig fått opp øynene for hvilke utfordringer innvandring medfører.


#12192

Selv om jeg ikke er enig med @holmes så er hans syn særs viktig i det store bildet for å forstå utfordringene vi har


#12193

10-15 kids bevæpnet med kniver går løs på en mann i 40-åra. Selvfølgelig utløp for sosioøkonomiske forhold.

Hater mot slutten av måneden når jeg blakk. Må ned i kjøkkenskuffen, gange opp med et dusin venner og banke og true folk på butikksenteret.

Har heldigvis ikke vært så blakk at jeg har voldtatt eller kastet håndgranat. Men nære på noen ganger!