Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Targovax - Småprat 2020 (TRVX)

Investeringer: #<Tag:0x00007f877df40248>

…vi går gjennom den sterke nyhetsstrømmen fra selskapet.

1 Like

3 Likes

5.00 Adopting a Polyvalent Approach to Aid
Development of Vaccines Against Mutant RAS
Update on phase I/II clinical response data in pancreatic
cancer

• Use of mutant RAS cfDNA tracking as a predictive tool
• Next steps in combination treatment and new mutant
RAS vaccination strategies
Erik Digman Wicklund, Chief Business Officer, Targovax

Official_Event_Guide___2nd_RAS_Targeted_Drug_Development_Summit_2020.pdf (4,2 MB)

9 Likes

2 Likes

Virtual Global Healthcare Conference Series

webcast 26 mai

https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/solebury/mediaframe/38244/indexl.html

2 Likes

Ja, mykje å se fram til nå på kort sikt.
Ikke bare i BB og Pcib ting kan skje på kort sikt, rimelig spennende tider også i Targo!

John Wang
Founder and CEO at IOVaxis Therapeutics
https://www.linkedin.com/in/john-wang-b250377/?originalSubdomain=cn

IOVaxis is a spin-off of ImmuOn and is focused an research and development of therapeutic cancer vaccines. Currently the company has two IND applications pending for approval.

Ikke mye info å finne om IoVaxis på normalt vis, og om selskapet kan være satt opp som spin-off kun av hensyn til opsjonen/avtalen med Targovax. Men i så fall, er det da grunnlag for at selskapet kan ha to søknader inne for godkjenning hos NMPA ?

Our team includes achieved scientists in vaccine research who had worked before for major international pharmaceutical companies such as AstraZeneca, Chiron、Merck, Novartis, Genezyme。

We believe that immunotherapy will enter a fruitful new era with broad international collaboration and effort.

http://www.immuon.com/en/about/

Finner du info om Tg og Zelluna da? :wink:

Siden du spør. Har ikke gjort noe forsøk på det, men den avtalen fremstår foreløpig som en hype i forbindelse med gjennomføringen av emisjonen i 2019. Antar at det er i den retningen du peker.

Ja synes det er veldig merkelig at 2 knøttsmå selskap som skal ta over der hvor Targovax ser at det stopper opp for dem.

Men det er jo klart milliardsummer ser pent ut da.

1 Like

I motsetning til avtalen med Celluna (og Parker), så har IoVaxis en opsjon som gir dem en eksklusiv territorial rettighet. Selskapet har 2 søknader inne. Det må være grunn til å anta at 1 av disse omfatter TG. Det er etter boka slik innholdet i opsjonen/avtalen ble presentert. Jeg lurer imidlertid på om begge kan omfatte TG.

Som aksjonær i Targovax så skulle jeg gjerne hatt mye mer informasjon om IoVaxis. Det hadde vært mer betryggende om avtalen var satt opp mellom 2 «likeverdige» parter. I dette tilfellet er motparten dessverre et blankt ark. Det må være mye her som vi enda ikke har fått vite noe om.

God morgen! Snart presentasjon på ASCO (fredag) :clap:t2: Hvilke forventninger har allmennheten til denne? Personlig tror jeg ikke det vil påvirke kursen i særlig stor grad hverken den ene eller andre veien, men caset og studien(e) har jeg tro på over tid. Ha en god børsdag!

1 Like

Jeg tror de viktigste dataene for trvx er melanomdata, og avhengig av hva dataene på asco viser kan dette bli en non-event, eller påvirke forhåpningene til melanomdata.

Blir interessant å se.

1 Like

Er der ikke også en præsentation i dag? Erik Wirklund?

2 Likes

ØS presenterer kl16 i dag på 2nd Solebury Trout Virtual Global Healthcare Conference.

https://troutaccess.com/investor.php/conference/presentation_schedule/hash/c02d8a48ddcde2d82b7b0921e29b9c63

9954421e9659e0f53559fc0bf649a8cc.pdf (1,5 MB)

3 Likes

Så må vi håbe, at han har fået opgraderet sin netforbindelse😳

2 Likes

Presentasjonen er lagt ut

2 Likes

Ved ikke med Jer andre, men jeg følger særligt melanoma 2. cohorte med stor spænding; derfor er følgende slide virkelig interessant set gennem min optik …

4 Likes