Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

XP Chemistries

Først. Dette er ikke en kjøpsanbefaling, kun personlige betraktninger rundt et selskap med spennende potensiale.

Kort om XP Chemistries:

Min motivasjon for å sette meg inn i selskapet var forretningspotensialet, patenter, latterlig mcap kontra potensiale og kontantbeholdning, men mest av alt det solide markedet for hovedproduktet som i dag utvinnes dyrt og i små mengder. XP har ett forsprang på konkurrenter, men også patenterte løsninger, og en allerede gjennomført emisjon med tegningsretter som ligger ute.

Prisingen er som sagt hyggelig med en mcap på 4 mill SEK, nærmeste konkurrent er til sammenligning priset til 58 MSEK (se nedenfor).

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/

Hva er muligheten:

Markedet de retter seg mot er på ca 400 milliarder SEK per år bare innenfor produktområdet dyrefor med patentbeskyttet ekstrahering av produktet Kapsaicin. Selskapet sitter altså alene med en patentert løsning som henter ut 98% av skogsråvarer. Dette er da ett rent produkt uten miljøgifter og tungmetaller.
Selskapet har i tillegg produkter innen andre områder i datterselskapet Xylocap. Her leverer de alternativ til Tigerbalsam med Kapsaicin inn i ett marked med størrelse på 100 milliarder SEK per år.

Selskapet har levert søknad til EU med delsvar i mai for dyreforsegmentet, og forventet godkjenning i slutten av 2024. Salg kan etableres i 2025 / mars. En slik godkjenning vil påvirke kursen.

Aksjen omsettes for 0,037 i dag, hvor tegningsretter omsettes for ca 0,0025. Vilkår for tegningsretter knyttet til siste emisjon finner en her:

Vurdering:

Selskskapet har kommet langt på vei mot en godkjenning, og prises til 4 MSEK. Sammenlignbart selskap Axichem (AXIC A) har kommet kortere uten samme patentbeskyttede teknologi til en pris på 58 MSEK.

Det virker som at selskapet har en prising som åpner for en spennende utvikling om de mottar positiv respons fra EFSA i mai. Endelig godkjenning som åpner for fritt salg av Kapsaicin forventes i mars 2025.
Selskapets ressurser og ansatte virker solide. Kontantbeholdning er større enn markedsverdi.

Spent på hva andre tenker om dette selskapet, så kom gjerne med tanker rundt hva dere tenker.

1 Like

Litt info på ansatte:

https://sv.xpchemistries.com/team

Litt info på aksjen:

Nå er aksjen priset til 0,038
Ser det er en analytiker som følger aksjen, og denne har kursmå på 0,11
Det er 300% opp, men fortsatt kun en prising på 12 MSEK vs konkurrentbildet

Tegningsretter knyttet til emisjonen ligger priset som:

T02: 0,035 med maks innløsing 13 øre eller snitt av periodekurs før innløsing

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande
70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North
Growth Market under perioden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 10 september
2024, dock högst 0,13 SEK och lägst aktiens kvotvärde (f.n. 0,0334)

T03: 0,005 med maks innløsing kurs 0,16

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 70
procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth
Market under perioden från och med den 8 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, dock
högst 0,16 SEK och lägst aktiens kvotvärde (f.n. 0,0334 SEK).

Ser en på aksjekursen så har den i 2024 beveget seg fra nettopp 0,114 til 0,038. Det er for tiden en bevegelse i aksjen oppover, antagelig i påvente av respons fra EFSA innen mai -24.
Høyeste kurs i aksjen er kanskje ikke relevant all den tid en kjenner selskapets status, men kursen lå på ca. 1,- SEK siste kvartal 2023, og 2,- SEK siste kvartal 2022. Høyeste kurs er ca. 8,- SEK siste kvartal 2021.

Skulle selskapet få en positiv respons fra EFSA på bruk av Kapsaicin i dyrefor så vil jo det kunne slå positivt ut i kursen gitt dagens kursnivåer. Perioden mai-februar blir slik sett meget interessant, med mai 2024 som første delmål.

Dette er ikke en kjøpsanbefaling, kun mine vurderinger av aksjen opp mot marked og konkurrentbildet.

Noen som har noen tanker rundt selskapet, eller kjenner til historikk mer i dybden? Del gjerne.

Jeg tok en rask titt på regnskapet. De taper 8-10 millioner i året (hvorav 1.5m går til styre og ledelse), og har kontanter nok til ca et år med samme negative cashflow som i fjor. De er avhengige av godkjenninger for å klare å tjene penger.

De er priset som tilnærmet gratis fordi de i mine øyne har betydelig risiko for å måtte ha ny emisjon før de får tjent penger. Når bestillinger i størrelsesorden noen hundre tusen får omtale i årsrapporten vet man at de er langt unna å dekke opp for det årlige tapet.

Jeg hadde ikke rørt denne, men jeg jo lenger den faller dess mer lotterilignende blir et binært case som denne, og noen slike firma klarer jo å snu opp.

1 Like

Hei,

har sett på tallene selv, og de har nylig gjennomført en emisjon som ga selskapet noe “hvilepuls” i påvente positive data fra EFSA. Kommer dette vil tegningsrettene antageligvis bli leettsolgte, men hvem vet…? :slight_smile:

Uansett, hyggelig at du tar en titt. For min del har jeg kun puttet inn så mye jeg tenker det er gøy å satse i noe som ser ut til å ha en god sjanse til å lykkes i et marked der det er stort rom for innovasjon rundt sunne kosteffektive additives til bla. dyreformarkedet.

Vi får se i mai hva EFSA lander på som preliminær uttalelse:

1 Like

Har prøvd meg på en avklarende mail til ledelsen i selskapet med noen enkle spørsmål som burde gå å besvare. Spørsmålene går på finansiering, kundetilgang, men også søkeprosessen mot EFSA.

Skal oppdatere når mailen er besvart.

2 Likes

Om noen måtte lure så har jeg ikke mottatt svar på spørsmålene enn så lenge. Noe kan nok skyldes at jeg fritter ut mer info enn de kanskje kan / vil gi :slight_smile:

Uansett, deler når jeg vet.

1 Like

Tegningsopsjonene TO2 og TO3 er helt feilpriset i forhold til aksjekursen

Tok et lite lodd i TO2 bare på gøy til 0,38 øre per TO. Prisen burde ligge rundt 1,5 øre

Ja, det kommer noe an på kursbildet i aksjen da den kan selges for maks 13 øre.

Teckningsoptioner av serie TO2

Teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 10 september 2024, dock högst 0,13 SEK per aktie och lägst Bolagets kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Totalt kan högst 52 179 456 teckningsoptioner av serie TO2 emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare högst cirka 1 743 001,53 SEK, baserat på ett kvotvärde om cirka 0,0334 SEK, genom utgivande av högst 52 179 456 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO3

Teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, dock högst 0,16 SEK per aktie och lägst Bolagets kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kommentar:

Som det står er pris 70% av volumveid kurs i gitt periode, eller maks 13 øre. Skulle kursen bli liggende der den er nå blir pris slik jeeg leser det per aksje 70% av 0,05

Skulle kursen derimot øke til SEK 3,- så betaler du 13 øre per aksje.

Det morsomme med aksje er jo produktet og potensialet kombinert med at de allerede nå i mai får første signal fra EFSA på godkjenning av deres produkt for EU / globalt. Endelig produktgodkjenning og salg kan påbegynnes etter sluttrapport fra EFSA (EU-organ) i februar 2025.

MCAP og nærmeste konkurrent:

MCAP på selskapet er 5 MSEK, nærmeste konkurrent Axichem (AXIC A) er priset til 53 MSEK, men har fått avslag på sin søknad om lignende produkt, og må nå starte prosessen på nytt.

Interessant selskap, men ikke les dette som kjøpsanbefaling. Hver og en må selv gjøre eegne investeringsbeslutninger :slight_smile:

1 Like

Sier kanskje ikke så mye, men gir et visst bilde av aksjen:

https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=46110572

Her en oversikt fra Tradingview. 1 analytiker følger selskapet:

Oppsummert ligger eneste kursmål på 0,110 mens kursen i dag er 0,05
Motstand i aksjen er på 1,37 ved oppgang.

Relevant punkt for avklaring av videre utvikling for selskapet er:

## XP Chemistries meddelar att första valideringssteget nu är avklarat och att bolagets ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder går vidare till nästa steg

Bioteknikföretaget XP Chemistries (“Bolaget”) meddelar att bolagets ansökan till EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder nu nått nästa steg i valideringsprocessen, i och med att den första formella granskningen har klarats av utan anmärkning. EFSA har meddelat bolaget att de nu har påbörjat det mer djupgående valideringssteget som de kallar completeness check , vilket de beräknar ska vara klart i slutet av maj 2024. Ansökningsprocessen ligger där med i fas med den förhoppning Bolaget tidigare kommunicerat, att EFSA ska kunna lämna ett vetenskapligt utlåtande, en Scientific Opinion , i slutet av 2024. Efter att ett godkännande vunnit laga kraft får XP Chemistries kapsaicin användas i djurfoder vid uppfödning av alla djur inom EU. Ett godkännande ger också bolaget möjligheten att få ett Certificate of Free Sale vilket möjliggör export av produkten till ett flertal länder utan för EU.

Under 2023 nådde XP Chemistries en avgörande milstolpe genom att slutföra de omfattande studier som krävs för regulatoriskt godkännande av Bolagets kapsaicin för djurfodermarknaden. Dessa studier tillsammans med en omfattande sammanställning av litteraturen i ämnet utgör Bolagets ansökan, även kallad dossier. Dossiern besvarar på ett formaliserat vis alla frågor som EFSA kräver svar på för att godkänna en ansökan.

Bolaget skickade in ansökan 29 februari 2024 och EFSA har nu meddelat att den första formella granskningen har klarats av utan anmärkning och att de påbörjat det mer djupgående valideringssteget som de kallar “completeness check”, vilket de beräknar ska vara klart i slutet av maj 2024. Ansökningsprocessen ligger där med i fas med den förhoppning Bolaget tidigare kommunicerat, att EFSA ska kunna lämna ett vetenskapligt utlåtande, en Scientific Opinion, i slutet av 2024. EFSA:s vetenskapliga utlåtande är den mest kritiska punkten vid behandling av en ansökan och ger råd till EC (Europeiska kommissionen) att godkänna eller avslå ansökan. Ett beslut från EC ska sedan komma inom 90 dagar efter att EFSA:s vetenskapliga utlåtande publiceras, därefter vinner godkännandet laga kraft. Efter att ett godkännande vunnit laga kraft får XP Chemistries kapsaicin användas i djurfoder vid uppfödning av alla djur inom EU. Ett godkännande ger också bolaget möjligheten att få ett Certificate of Free Sale vilket möjliggör export av produkten till ett flertal länder utan för EU.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

"Det är betryggande att se att ansökningsprocessen nu rör sig framåt i den takt vi hoppats på och vi ser fram emot en fortsatt smidig process med EFSA för godkännandet av vårt Kapsaicin i djurfoder på den europeiska marknaden."

Det inte är möjligt att ge en exakt tidslinje för EFSA:s behandling av Bolagets ansökan. Trots att alla nödvändiga studier genomförts enligt EFSA:s regelverk är det möjligt att EFSA ändå ber om kompletterande information. I ett sådant fall skulle EFSA:s handläggningstid pausas under den tid som Bolaget behöver för att inkomma med dessa kompletteringar.

Oppsummert så ser det ut til at EFSA har Completeness Check ferdig i slutten av mai -24, og det er jo rimelig å anta at en positiv respons fra EFSA vil være første skritt på veien mot endelig godkjenning som åpner adgangen til det globale markedet.

1 Like

Er det noen av dere som har sett på aksjen som har noen tanker? Del gjerne dine tanker rundt aksjen og selskapet. Alltid moro å høre hva andre tenker, både negativt og positivt.

Jeg sitter ikke med noen fasit for min del, kun ett inntrykk av at selskapet har et spennende produkt med potensiale globalt holdt opp mot kostnad og tilgang på alternativet til Kapsaicin.

Blie en smule enetale inne på denne strengen, men ville bare nevne at det nå er 15 børsdager eller mindre til svaret fra EFSA skal ha blitt børsmeldt av selskapet.

Krysser det som krysses kan :slight_smile:

1 Like

Jeg tviler på at EFSA alene vil gi rally av betydning og kommer ikke til å røre denne før de er nærmere å tjene penger. Om prisingen fremdeles ser spennende ut mot høsten vil jeg vurdere inngang.

Jeg følger “bloggen” din imens, du snakker ikke for et helt tomt rom.

1 Like

Det svaret de får i løpet av mai er vel bare om søknaden er komplett, slik jeg har forstått det.

En eventuell godkjenning kommer ikke før årsskiftet 24 / 25

1 Like

Det stemmer, men konkurrenten Axichem feilet på denne og måtte starte på nytt. Dette da med en ikke ubetydelig nedgang i aksjekursen og kursmål fra analytikere som følger det selskapet.

  1. mai kommer Q1-24, og da er det jo mulig at vi får noen kommentarer på generell utvikling / søkeprosess m.m.

Skal passe på å få hentet ut essens fra rapporten så snart den foreligger.

Rapporten legges forøvrig ut her:

Rapport 1. kvartal samt litt “forward looking”

EFSA fase 2 completeness forventes avklart slutten av mai. Endelig godkjenning vil avklares før årsskiftet forutsatt at de passerer completeness.

Kort om aksjen:

Aksjen har snudd opp fra 0,0315 opp til 0,0675 siste 2,5 mnd. Kursen var til sammenligning 0,949 senest 12.10.23. Rett nok har det vært en emisjon i selskapet siden da, men samlet aksjemengde er ca. 93 mill med en mcap i dag på på 6 MSEK opp fra 3 MSEK den 1.3.24

Skulle aksjen nå kurs ved emisjonstidspunkt (0,949) betyr dette en endring opp i mcap fra 6 MSEK til 84 MSEK. Til sammenligning ligger sammenlignbart selskap Axichem nå på 49 MSEK uten EFSA-godkjenning (og heller ikke tilsvarende patentert teknologi). Selskapet har noe høyere omsetning, men underskuddet er 2X av XP.

Høyeste registrerte kurs i aksjen var 8 SEK i oktober 2021. 8 SEK ville gitt en mcap på selskapet lik 747 MSEK.

Gøy når teorier slår til :slight_smile:

Edit1
Fin oppgang i dag, akkurat nå ca 130%

Edit2

Som nevnt i forrige mail har intet negativt skjedd siden oktober da kursen var ca. NOK 1,-, kun en emisjon med tegningsretter som har tilført selskapet likviditet mens søknadsprosessen mot EU går sin gang.

Edit3
Godt mulig noen tar gevinster i dag, men fundamentalt virker aksjen å være underpriset både historisk og substansielt.

Ikke oppfatt dette som investeringsråd, prøver kun å tolke aksjen. Investeringer må gjøres basert på egne vurderinger.

5 Likes

Takk for tipset! Leste gjennom tråden en gang 17. mai, så fort ut i fra presentasjonen din og presentasjon fra selskapet at selskapet har en spennende forretningsmodell, samt veldig lav MC (knallcase). Hadde nok kjøpt enda mer om jeg hadde vist om caset mer en noen timer, men litt aksjer og T03 ble det. Fint eksempel på hva en god tråd skal inneholde. Takk:)

Det var nå en hyggelig melding :slight_smile:

Ja, jeg kan ikke forstå annet enn at selskapet er feilpriset ut fra hva selskapet selv melder å sitte på av substans / likvider. Markedspotensialet gitt godkjenning fra EFSA er jo en helt annen historie på toppen av nåværende substans.