Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Småprat 2 2020 - 2021 (NANOV) 1

Får vel fortsette her da de som vil.

4 Likes

Fk You and Ill See You Tomorrow 28092020192055

10 Likes

De burde enkelt og greit hentet penger etter interim iom det tydeligvis ikke var noe annet helt konkret på trappene.
Den psykologiske effekten av å sette en emisjon ca. 30% høyere en forrige emisjon samt bruke momentument fra interim hadde vært uvurderlig.
Isteden sitter sitter man igjen med inntrykk av pengehenting i siste liten, til dårlig kurs og med småtegning fra insidere som gjør gode penger. Slett håndverk!

Ja… ingen kan vite hvor kursen går, men om ikke noe substansiellt er på trappene så må man være opportunistisk. Costa hentet på 112,- det var like stor villighet til å være med da. Så kjøper ikke det at interesse ikke hadde vært tilstede.

Er mildt sagt skuffet. Sitter fortsatt men begynner å bli litt lunken til hvor mye jeg sitter igjen med etter å ha vært med i lang tid samt økt beholdning mye mer enn emisjoner. Ligger på ca 3x antall fra opprinnelig investering.

Edit: …og pengebruken går jo ikke merkverdig ned så dette er jo i så måte gearing deluxe.

4 Likes

Nano hadde 246mill igjen ved q2 rapport, og hentet nylig inn 231mill brutto, usikker på hva meglerhus tar for tilrettelegging av emisjon, men mellom 5-10%? Så nano hentet inn netto 208mill nå nylig. Slår man det sammen med cash fra q2 får man 454mill. Man legger snart bak seg q3, hvor selskapet sannsynligvis har brukt ca 100mill, som vil si at selskapet per dags dato har 354mill igjen på bok.

Selskapet har per 26. August innrullert 56 pasienter i Paradigmestudien, som skal benyttes som grunnlag for å få såkalt betinget markedsgodkjenning fra de regulatoriske myndighetene. De skal totalt innrullere 130 pasienter, og mangler dermed 74 pasienter. Innrulleringen har sålangt gått tregt, men selskapet jobber nå med å endre innrulleringskriteriene, slik at man forhåpentligvis får en større «pasientpool» å inkludere fra. Dette er guidet fullført ila oktober. Top-line data fra Paradigme guides til 2H2021, altså ca 12 mnd fram i tid.

Foruten Betalutin og dens mulighet til å benyttes i mange ulike indikasjoner både som mono og kombobehandling, utvikler selskapet også et produkt kalt Alpha37, hvor det er planlagt klinisk oppstart i 2021. De prekliniske dataene her er enormt sterke, og vår CSO mener det er de beste prekliniske dataene han har sett.

Nano er pr idag verdsatt til ish 1.1 mrd. Trekker man fra 350mill som de har i cash, er selskapets pipeline verdsatt til 750mill.

Denne pipelinen inneholder:
Betalutin mono i 3FL - registreringsstudie
Archer-1 (Bet+Rit kombo)
Dlbcl
Mulig MZL arm i Paradigmestudien
Alpha37
Humalutin

Noe jeg har glemt? Er Nano billig? Eller hva er det jeg ikke ser?

11 Likes

Begriper det ikke jeg heller??
Legger du til fremførbart underskudd så er det ikke mye verdi i IP for ny kreftmedisin.

:tired_face:

1 Like

@JHF2 Har ikke du beregnet verdien av det fremførbare underskuddet i NANO?

1 Like

2 x FDA Fast track + PIM…nøff said :pig_nose:

22% av ca 2 mrd = 440mill. Så det er jo litt å ta av de neste åra :slight_smile:

Det er fortsatt slik at de kortsiktige ofte “overfører” verdier til de langsiktige. Ser i hvert fall sånn ut i Nano nå om dagen!

2 Likes

Kursfallet i forbindelse emisjon (17.5 % rabatt til sluttkurs + påfølgende 11 % dropp) kan være så enkelt, og banalt, som at markedet kun leser at det kommer en ny runde innen utgangen av H1 2021. Med ny runde leser de fleste ordet «emisjon» som beskrevet i børsmeldingen. Partneravtale eller lån tror jeg de fleste overså greit eller vurderte som mindre sannsynlig; biotek fundes på emisjoner, ikke dealer eller lån.

All historikk har vist at for hver emisjon NANO setter (med ett unntak), så blir den neste lavere. Hvorfor gidde å sitte i heisen når man kan vente til en ny om 6 - 8 måneder til 10 eller 12 kroner?

Jeg skriver at dette er en banal teori, men etter å ha jobbet med både IPOs, rettede emisjoner og dialog med hundrevis av ulike investorer, så er dette en tanke som fint kan ha etablert seg hos flere. Det er mange tradere blant de største og mest ivrigste investorene på Oslo Børs, og tro meg når jeg påstår følgende; disse forstår next to nothing hva interim, derisk og anbefalinger fra FDA betyr. De er opptatt av timing i 99 % av tilfellene, enten det er NANO, Hydro eller DNB. De er ute etter 10 - 20 % klippene, ikke å sitte inne når budet eller partnerdealen kommer på bordet.
(Noen blir selvsagt forbanna på megleren fordi de ikke satt med lommene fulle når budet eller positive meldinger kommer, det skal veldig gjerne være i både pose og sekk :wink:)

Fordelen med tesen om at mange er tradere, er at nå begynner chartet å lyse foran de og de tenker at bunnen er nær. Jeg fikk en sms fra en good size investor i dag som hadde registrert at NANO var ned 30 % på kort tid, nå var det vel bare å kjøpe med begge hendene? Jeg tror ikke han er alene om å tenke det, og chartet sier nok kjøp for flere. Det kan være med å danne en støtte på 15, men det blir nok ganske crowded når «alle» skal ut igjen på 18 - 20 kroner.

Listen over hendelser som har skjedd siden april i år og hva dette betyr for fundamentalverdien er det nok få «forunt» å skjønne verdien av, så personlig kjøper jeg aksjer på 16 kroner nå med langt større komfort enn når jeg gjorde det samme i april. Jeg mener de har levert betydelige positive avklaringer siden da, selv om rekrutteringen fortsatt er et like stort problem så lenge pasientantallet er det samme. Dette kan fort snu som kjent, både i redusert antall som kreves og ikke minst farten.

En vesentlig ting som er endret fra i mars / april er at sykehusene har et annet take og knowhow om Covid nå. De stenger ikke ned sykehus og stopper alle kliniske studier, de vet bedre. Det bør føre til at økte smittetall ikke påvirker studier nevneverdig, og at vi vil få se akselerasjon gjennom Q4 og Q1 av rekrutterte Paradigme-pasienter, ikke en ny set-back.

Frem til det, og evt til andre avklaringer meldes, får man bare innse at Mr Market mener at NANO er verdt 50 % mindre enn for tre uker siden, lite å gjøre med det, annet enn å lade børsa og klinke til (hvis man tåler det…)

22 Likes

Ikke helt med på dette resonnementet. Alle som gadd følge med litt, vil kunne regne hjem at det er behov for mer enn én emisjon i Nano. Dermed skulle aksjen ha falt på forhånd. Emisjonsfrykten har vært til å ta og føle på i lang tid. Også fra over 30 til ca. 21. Så fallet hadde allerede skjedd før emisjon. Men i emisjonsøyeblikket og etterpå får vi et nytt sterkt fall til evig langt under beregnet fundamentalverdi. Her er det tydeligvis flere krefter i bildet, kortsiktig TA synes å veie sterkere enn fornuften. Det er ikke gitt at neste emisjon blir satt rimeligere. Dels kan det komme partner inn, dels tikker det en klokke frem mot fullførelse av Betalutin frem til markedsgodkjennelse. Nano skaffer seg den finansiering de trenger. Investorene vil sørge for emisjonsdeltagelse så lenge Nano viser positiv fremdrift. At emisjonen har styrket Nanos finansiering og posisjon ser selgerne ut til å ha fullstendig glemt, mens kjøperne ser sitt snitt til å skaffe seg råbillige aksjer.

2 Likes

Føler selv jeg har kontroll på tall; safety, efficacy, markedsandeler, utsikter.
Kursen er som den er og jeg har kommet til en enkel konklusjon som koker ned til dette:

Hvis medisinen er så bra, hvorfor er rekrutteringen så rævva dårlig?

Ikke bare påvirker dette finansieringen, studier og tid til legemiddel, men indikerer også fremtidige salgsutsikter for evt. partner.

Dette spørsmålet har mange løsninger men åpenbart få svar og ikke minst ukjent fasit.

Det er dette ledelsen i NANO jobber på spreng med! (håper jeg)

1. Markedsføring: Hvordan markedsføres studien? - (ukjent med tiltak rundt dette)

2. Etterpørsel: Hvor mange pasienter har søkt seg/vist interesse for så å delta studien ifht til inklusjonkriterer. (tiltak er igangsatt)

3. Konvertering: Hvor mange siter anbefaler sine pasienter å delta i studien og har interesse av at pasientene får innovativ “skånsom” behandling. (ukjent med tiltak rundt dette)

5 Likes

Inklusjonskriteriene var satt så stramt at det begrenset deltagelsen, til tross for at safetykomiteen forklarte at Betalutins safety var så god at de kriteriene kunne vært mye mindre strenge!. Derfor måtte leder og CMO gå. De gjorde en stor feilvurdering. Det er nå rettet opp. Det vil vi snart se resultater av.

6 Likes

Ønsker av hele mitt hjerte at du har rett og vi får nok aldri vite hvor mange som har fått avslag.
Men tror løsningen som ved stort sett alle andre kompliserte problemer ikke er ett entydig enkelt svar. Det må jobbes på flere fronter samtidig og 1 av 3 holder ikke.

3 Likes

@Merlin, jeg sier at dette er noe markedet kan legge til grunn når de kaster kortene og kjører aksjen ned. Alt er ikke like gjennomtenkt som vi «oppegående» tenker at det bør være, det er derfor jeg sier at tesen er banal / enkel, men samtidig sannsynlig og et «godt» argument for tradere.

Det ligger vel i kortene at jeg mener det er helt hinsides å kaste kortene nå, dette er kjøp for hva det er verdt, i sterk tro om at newsflow frem til neste runde gjør at vi ser betydelig høyere kurser når selskapet har fått landet og begynt å materialisere på planene de satte ut i live 1.april i år. De er neppe kommet lengre enn 30 % i dette løpet nå gjennom type C-møtet; det er fremover effektene kommer.

3 Likes

Ikke ofte jeg har bidratt i Nano-trådene. Folk kjenner meg vel fra PCIB primært.

Men nå synes jeg Nano har blitt alt for hardt straffet og har tatt en posisjon.

For hva er det egentlig markedet priser pipelinen (da primært Betalutin som kjent er i pivotal fase ca et år unda top line data).

Nedenfor er graf som dekomponerer verdien i selskapet ( alle tall i millioner norske kroner).

Forklaring til de enkelte punktene

Market cap
Etter emisjonen er det ca 79,3 millioner aksjer i selskapet. Vi multipliserer med dagens sluttkurs 15,50, som gir market cap på 1229 mNOK

Cash 30.06.2020

Fra Q2 regnskapet finner vi at cash posisjonen var 246 mNOK.

Cash burn Q3

En del av dette er brukt i Q3, så legger vi til kvartalets cash burn, estimert til 130 mNOK

Net proceeds share issue

Selskapet hentet 231 mNOK brutto, vi anslår 20 mNOK i kostnader og de sitter igjenmed 210 MNOK netto.

Tax asset as of 31.12.2019

Så kommer vi til det interessante. Nordic Nanovector har et gigantisk framførbart underskudd på hele 1,68 mrd NOK! Kilde Årsrapport 2019

I rapporten leser vi at dette utgjør en tax asset på hele 369 mNOK! Dette skal selvsagt regnes inn som en verdi i selskapet. Enten selskapet lykkes med å få et produkt på markedet eller ikke.

Estimated tax asset 2020

Vi er i slutten av 2020, så det er korrekt å også regne inn tax asset for inneværende år. Har her bare brukt samme tall for 2019, differansen mellom 2018 og 2019 i årsrapporten er på 140 mNOK.

EV less tax asset (pipeline value)

Så kommer vi til det oppsiktsvekkende. Med cash og tax asset trukket fra market cap, sitter vi igjen med ren verdi av Nanos pipeline. Denne får du i dag nesten gratis! Under 400 mNOK!
Jeg vil iallfall si det er så godt som gratis til å være et produkt med så lovende resultater og være så nærme markedet.

49 Likes

Enig - det er latterlig. Selskapet er gjemt og glemt pga for mye rot med rekrutteringen, REK-fadesen osv.

Har man tro på at de klarer å innrullere 10+ pasienter/kvartal med ny protokoll, og de klarer å justere ned antallet pasienter i Paradigme til 90-105, så er det lett å regne hjem en voldsom forventet avkastning her.

Jeg mener at vi mest sannsynlig også burde få en ketchup-effekt når ny protokoll er godkjent. Klinikkene som har etterspurt denne endringen har hatt lang tid på å screene markedet for SCT-pasienter med tilbakefall.

6 Likes

Hvis de greier 5 i kvartalet på de kriteriene de har idag, så burde de klare 10+ uten tvil. Gjerne mer også! 94 sites…

Leser forøvrig at endring av protokoll hos FDA skal ta mellom 30-60 dager, sistnevnte ved safety concerns. dog revidert sist i 2017.
https://www.fda.gov/media/85790/download

21CFR312.30 - Protocol amendments
e) When submitted. A sponsor shall submit a protocol amendment for a new protocol or a change in protocol before its implementation. Protocol amendments to add a new investigator or to provide additional information about investigators may be grouped and submitted at 30-day intervals. When several submissions of new protocols or protocol changes are anticipated during a short period, the sponsor is encouraged, to the extent feasible, to include these all in a single submission.

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=312.30

Så kan man da spekulere rundt søknadstidspunkt. Fast-Track har jo og en del å si her.

3 Likes

Ved konsentrasjon om 15/40 må vi huske at safety er enda sterkere enn for 20/100. Det betyr at de aller fleste pasienter kan inkluderes. Vi bør se resultater av det etter hvert som protokollen nå blir godkjent av sites.

3 Likes

Takk for at du setter fokus på det vesentlige. Det forekommer meg at alt for mange småinvestorer er ensidig opptatt av at selskapet må tilføres kapital for å komme i mål. De sliter med å skjønne at uten inntekter så er tilførsel av kapital helt nødvendig. Alternativet er at selskapet sin fremdrift stanser opp og aktverdig tapt.

På dagens kursnivå er selskapet, slik du viser, latterlig priset. Og det er markedsaktørene som fastsetter prisen. Aksjonærer som er villige til å selge NANO aksjer til denne latterlig lave kursen. Så kan man jo spørre hvorfor? Det må bero på at for mange aksjonærer i NANO mangler innsikt og forståelse for hva de er investert i. Hva vil disse aksjonærene si når Betalutin er godkjent av regulatoriske myndigheter?

Jeg handlet mer i dag og fortsetter denne latterligste prisingen må jeg ta noen grep så jeg får tak i flere aksjer.

5 Likes