Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Småprat '22 (NANOV) 3

Continuing the discussion from Nordic Nanovector - Småprat '22 (NANOV) - #7787 av Eve88.

Previous discussions:

1 Like

Rep emi pengene vil kanskje være di kr som skal til for å få oss over tidslinjen for å avlese data . Et par mnd til finansIert her kan være avgjørende

1 Like

Enig, verdt det selv om kursen vil ligge brakk noen uker lenger.

Interessant kommentar rundt ca 37:30 når man spør hva man kan forvente rundt tidslinjen for å få AA.

De sier at de må samle opp over 10 000 datapunkter som skal sammentstilles og oversendes FDA. Så legger Skullerud til at forresten så har de allerede påbegynt dette arbeidet for lenge siden.

Betyr det at de har tilgang til Paradigme-data siden de allerede har startet analysene, eller er det med tanke på Lymrit 37-01?

Prøver å se dette i kontektst med den selvsikkerheten de utviser med tanke om at dataene kommer til å bli gode nok til å søke og få AA. Ref Egberts blant annet, men også Skullerud og Renoldi.

Jeg klarer aldri å lese mellom linjene at de tviler på effekten av Betalutin og at de er gode nok til å få markedsgodkjennelse. Hadde vært fint å forstått hvilke data de ser og ikke ser.

5 Likes

Hvor mange nye indrulleringer burde man forvente til Q4, hvis man tager udgangspunkt i podcasten i går.

1 Like

Fikk bekreftet at det forstatt er utfordrende tider, så jeg forventer 0-3 nye innrullerte.

7 Likes

Enig med deg. Om det skulle rapporteres 0-1 tror jeg markedet reagerer negativt. Da har de innrullert 0-1 på 52 dager. 0-0,5 pr. mnd. Jeg håper virkelig de drar 3-4 opp av hatten om de skal rekke avlesning i år.

Ingen forandring etter omikron sier de i podkasten, og de har fortsatt innrullert “ok”. De innrullerte 8 stk fra Q2 til Q3, og 4 stk fra Q3 til halveis inn i neste Q. Jeg tipper på 111-112 innrullerte ved Q4, da de har fått noen ekstra dager pga emisjon og vinterferien :+1:

2 Likes

Jeg støtter deg på den. Jeg tipper vi lander et sted rundt 4-5 innrullerte. Med ¨Best pipe ever¨, et par uker lengre tid + fortsatt ikke full stopp burde de ha noe mer å vise til enn 0-3.

1 Like

Kliniske studier er en kompleks sak.

Man skal
-finne de pasientene som tilfredsstiller inklusjonskriteriene.
-legge inn alle bakgrunnsdata, som alder, kjønn, tidligere relevant sykehistorie, medikamenter osv
-registrere alle data fra de ulike studiebesøkene i hht protokoll, slike som effektparametere, endringer i medikamenter, klinisk status/undersøkelser
-registrere bivirkninger/uønskede hendelser og beskrive dem nøye.
Dette er data studieledelsen “ser”,
For å nevne noe.

Alle data må være konsistente, ingen data skal mangle, og feilinntastinger må rettes.
Dette blir gjennomgått av studiemonitor og deres dataavdeling.
Det skjer underveis i studien, og er forutsetningen for at statistisk behandling kan “gå på skinner” straks tilstrekkelig antall pasienter er inkludert og studien er lukket.
Så mye som mulig av dette bør derfor være ferdig før studieavslutning.

Men den statistiske bearbeidingen av effektdata kan (naturlig nok) ikke starte før alle pasientene er inkludert, og er ikke noe man “ser”. Den blir ikke gjort før alle pasienter er inkludert.
Slik er statistikk - man må vente til alle terningene er kastet i Yatsy også, før man kan se om man har “Hus” eller “to par”.
(I sammenlignende studier/randomiserte studier vil nok Safety Committy kunne se interimsanalyser av effektdata, men det vet jeg ikke om de kan i Paradigme.)

Så - ja, datapunkter samles opp, verifiseres og godkjennes underveis.
Det er en arbeidskrevende prosess.
Men sammenstillingen og tolkningen av dataene gjøres når databasen er “vasket” og lukket og er ikke noe de “ser”.

5 Likes

Jeg foreslår litt edruelige forventninger til rekrutteringen denne gangen.

3 Likes

Da har jeg også hørt igjennom podden. Ser at vi skal informere om dette. :rocket:

4 Likes

Skal man rekke avlesning i år, i tillegg til at de ikke har meldt om at det har stoppet helt opp er jo 4 rekrutterte et edruelig nivå å legge seg på.

Da skal man være veldig fornøyd.

De snakket jo også om at pasientene var for syke når de endelig kom seg til sykehus. Burde vært grunnlag for å saksøke helsevesenet som ikke stiller opp for slike pasienter. Tragisk.

Ikek tvil om ett stort potensial men veldig leit å høre se snakke om dette på denne måten. Nå tror jeg skullerud er smart nok til å ikke hause og heller overaske positivt. Men han har ihvertfall ikke gitt oss forhåpninger…

1 Like

can there be rep emi announcement + POSSITIVE MESSAGE on Monday? in order for the rep emi to take place.

Tvilsomt, da ville de nok kjørt den før emisjonen. Kan ikke forstå at de i det hele tatt skal vurdere en rep.emi nå…

2 Likes

cancellation of the rep emi can in itself be a trigger for the share price to rise!

1 Like

Insentivet vil jo uansett være der så lenge det ikke medfører noen ekstra utgifter og de får dratt inn kapital til å drifte dem videre. Selv om det kun er snakk om et par mnd ekstra drift. Jeg er ikke uenig i at grunnlaget for å avlyse rep.emi er tilstede. Men man kan heller ikke se vekk i fra hvorfor bedriften sånn sett ønsker å gjennomføre den - hvis “mulig/lovlig”.

2 Likes

Er vel utgifter med rep.emi også. Og ser ikke for meg at interessen er så stor all den tid den ligger rundt emikurs. De fleste som ønsker å øke på dette nivået har vel gjort det under 14 allerede.

1 Like

Sist gang var rep.emi med i prisen fra tilrettelegger. hvis det er samme betingelser nå så er det faen bare å få inn det de kan:) DNB har lov å jobbe litt for pengene de også :smiling_face_with_three_hearts:

6 Likes