Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Politikk 3

Continuing the discussion from Politikk 2 1 - #7724 av Andre10k.

Previous discussions:

1 Like

Google og andre internasjonale selskaper med lav skattevilje burde jo kunne pålegges en slags forsterket momsordning.

Kjøper man en annonse fra Google, så ilegges det f.eks. 40% moms for å kompensere for manglende bidrag til spleiselaget.

Bare et eksempel, men det burde være mulig å beskatte disse søkkrike selskapene som alle andre og det bør kanskje gjøres ved selve transaksjonen, så blir det vanskeligere å administrere bort skatten/avgiftene.

Savner initiativ fra de folkevalgte her.

4 Likes

Hadde vært drepen for alt av internasjonal konkurranse, men sure - vi jobber jo hardt mot globaliseringen uansett for tiden.

Jeg tror løsningen er som folk allerede har forsøkt å få gjennomført - en global minimumsskatt som fjerner mye av incentivene til å flytte overskuddet til skatteparadiser.

Det burde være mulig å gjennomføre, men - viljen er ikke helt der til å faktisk ta tak i det.

3 Likes

Jo men selv om Google er et globalt selskap, så er ikke markedet for f.eks. reklame mot norske kunder globalt.

Googles konkurrenter er alt fra TV-reklame til annonser i norske lokalaviser.

Poenget er her å pålegge Google den samme skattebyrden som deres konkurrenter når de konkurrerer om norske reklamekunder.

De aller fleste mener nok at dette er 100% fair. Det gjelder bare å finne riktig innretning.

En global skatt er nok langt vanskeligere å få til. Fristelsen for fattige land å være freeridere og lokke til seg selskaper med å underby de andre på skatt, blir erfaringsmessig for stor. Bare å se på skipsfarten eller skatteparadisene.

Alle er enige i at skatteparadiser er en uting og at en må finne en bedre overnasjonal ordning, men ingenting blir gjort.

Det er nok en lang og tung vei å gå.

5 Likes

Altså, løsningen er å lage en avtale med land om at hvis man skal ha “vesentlig forretningsvirksomhet” i landet (stor markedsandel? inntekter over X millioner?), så må morselskapet betale en skatteprosent enten til det landet der du er (Norge), eller betale en minimum skattesats der moderselskapet er etablert på minst 15% - 20% - whatever % av profitten. Ellers driver selskapet ulovlig og får straffeskatt.

Dette vil gjøre at man tvinger alle selskaper som har forretningsvirksomhet i Norge (eller England, whatever) til å betale en skattesats som er minst X prosent.

Da blir incentivet til å flytte overskuddet til andre land mye mindre, kanskje borte.

I dag har vel Irland en skattesats på 12.5%, mens Norge har en skattesats på 22%. Det er da 9.5% som bortfaller når man betaler overskuddsskatt til Irland kontra Norge.

https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate

Lavest:
image

USA, EU og Norge:
image

Høyest:
image

Man ble i teorien enige om 15% som minimum. Den burde nok vært 20%. Ja, det fjerner noe nasjonal selvråderett, men altså - det ville også fjernet det meste av incentiver til å trikse med overskuddet.

I utgangspunktet hvis man mener internasjonal konkurranse er bra så burde norske bedrifter kunne konkurrere og tjene penger på å selge ting til hele EU og USA, og betale skatt til Norge, mens svenske bedrifter gjør det samme og betaler skatt til Sverige, mens amerikanske bedrifter betaler skatt til USA.

Problemet oppstår når man har bedrifter i USA som etablerer datterselskaper i Irland for å konkurrere i hele EU og overskuddet flyttes fra alle lokale land til Irland. Det er urettferdig konkurransemessig for de bedriftene som konkurrerer mot dem, men betaler spanske tyske norske whatever skatteprosenter.

En alternativ løsning kunne jo vært å ilegge dem høyere MVA som du er inne på, men det blir da fort konkurransevridende/proteksjonistisk og ville nok ødelagt for internasjonal konkurranse. Er man mot globalisering er jo det positivt og ikke negativt, så det kommer jo helt an på hvordan man står i forhold til globalisering (lavere kostnader, flytter produksjon og arbeidsplasser til lavkostland).

Man har jo fikset opp i noen av disse tingene som gjorde det enda verre før. Men man kunne gjort enda mer syntes jeg. Det ville vært i de fleste lands interesser - men selvsagt ikke alle land. Ikke de landene som ønsker å ha ett skattemessig konkurransefortrinn.

3 Likes

5 Likes

image

Det går da riktige veien får vi håpe :slight_smile:

8 Likes

Heldigvis lenge nok igjen av stortingsperioden til at AP kommer under sperregrensen til neste valg :partying_face:

6 Likes
6 Likes

Fy skam, tenk å dele sånn propaganda :slight_smile:

3 Likes

Appropos det vi snakket om i går @Morti :slight_smile: Får håpe de har fått gode råd på det tekniske.

2 Likes

At deler av politistyrken var med på opplegget, gjør jo hele saken bare enda mer kriminell og skremmende! Man kan virkelig undre seg over USA…

3 Likes

“var med på opplegget” er jo litt mye å dra ut av en sånn video. Det mest interessante ville vært kommunikasjonen de som var på jobb fikk + opplæringen de har for store folkemengder. Om det var “De er for mange, vi må slippe dem inn”, så gir det vi ser mer mening. Om det var “Hold dem unna med alle midler”, så er jo dette ordrenekt. Men selv amerikanere er jo ikke dumme nok til å sette seg opp mot folket med våpen når de er i en sånn situasjon, hvor folkemengden er for stor til å styres uten gass og store styrker.
Vil tro de fikk “Grip bare inn mot de som er voldelige/ødelegger/truende, la resten av mobben få gjøre det de skal, vi har ikke mulighet til å stoppe alle og vil unngå å eskalere unødig.”

Men uansett er dette bare politisk vrøvl fram og tilbake. Hadde en folkemengde som kom fra Rødt-møte eller FRP-møte tatt seg inn i Stortinget i Norge når ny statsminister fra motsatt side skulle velges formelt ville vi ikke hatt samme tonen. Da ville det vært forsøk på revolusjon og fengsling på hele gjengen. Men i USA er folk så innbitt på sin side at man finner unnskyldninger og distraksjoner for alt som gjøres av de man heier på. Spesielt i sosiale medier, hvor påvirkningskraften av skjev politisk vinkling er enorm. Og ingen bryr seg om fakta.

7 Likes

Er det mulig å peke på årsaker og realistiske løsninger uten å bli politisk ukorrekt her?

Utfordring gitt

3 Likes

Mange født i 2021, etter at folk ble låst inne sammen med kjæresten i 2020.

2017 56 633
2018 55 120
2019 54 495
2020 52 979
2021 56 060
2022 51 480

Antallet fødte er sterkt synkende som trend.

så midlertidig høy aktivitet som senker aktiviteten påfølgende år? Tja. mulig. Ihvertfall innenfor PK-messig.

Men det forklarer ikke det større bildet:

Nei, det var jo heller ikke det du spurte etter? Det større bildet er jo at man får barn senere og senere og de som får barn får færre barn enn tidligere. Har to stebarn og ett eget og det koster ca 10.000 kr i måneden i barnehage og SFO. Barnetrygden vi får er på 3889. I tillegg så må du ha hus med plass til barna og kjøpe mat og klær. Når det kommer til bil, så koster en bil med plass til tre barneseter på en grei måte ca 200k mer enn en med grei plass til to barneseter. Personlig endte vi på et kompromiss hvor 6-åringen endte på pute fra 6-års alder i stedet for fullt sete og minsten endte bakovervendt i passasjersetet foran.

Barnetrygden for de over 6 år er på 1.083 kroner i måneden for barn. For barn under 6 år er barnetrygden på 1.723 kroner per måned

2 Likes

Får barn senere, og får færre barn - er det årsak, eller er det bare det samme tallet sagt på en annen måte?
Økonomi er en årsak, den er jeg med på.

I det store bildet er det komplisert og sammensatt, og jeg har ikke oversikt på alle variablene og faktorene som skal inn i “regnestykket”.

Igjen var jeg nok litt for rask med egen konklusjon - og gikk rett i skyttergraven med mitt politisk ukorrekte narrativ.

1 Like

Jeg må si at Torbjørn Røe Isaksen er en av de jeg helst leser kommentarene til. Jeg vil si de er rimelig nøytrale og kommer med mange gode poenger.

Regjeringspartiene kan ikke leve med en oppfatning om at de er i dyp konflikt med næringslivet. De vil ikke være «næringsfiendtlige». Så skattebudskapet er også et signal til norsk næringsliv – og til rike eiere som ennå ikke har bestilt flybillett til Sveits.

… hvordan endte egentlig lakseskatten? Eller er det ikke avgjort enda?

EDIT: Enighet til venstre eller forlik til høyre? – dette står på spill om lakseskatt – E24 så enda ikke avgjort. Her må jeg si jeg håper det blir et bredt politisk forlik, så ballen kan legges død i stedet for at vi får en tilsvarende sak som med sammenslåingen av fylkene.

6 Likes

Umulig for dem å holde det løftet uansett, fordi de er forpliktet til å søke forlik om statsbudsjettet med SV.

Så hvor mye kan du stole på dem? 0% ? 0.1% ? 1% ? Ikke særlig mer i hvert fall … alt kommer jo an på hvordan du definerer “store” skatteøkninger…

2 Likes