Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Russland/Ukraina, historisk bakgrunn og langsiktige konsekvenser av krigen

Denne tråden er for diskusjon om hvorfor det som skjer i Europa nå skjer. Oppdateringer om krigen tas i den andre tråden.

3 Likes

@Multiple

Jeg mener personlig at «rett» og «rettferdighet» dessverre ikke har så stor plass når det gjelder stormakter (med atomvåpen) og dere ønsker og agenda.

Personlig mener jeg Russland ikke har noen rett til å invadere Ukraina (wtf?! hallo!). Vær så snill og legg den død.

Så la oss også sette «rett» til siden. Selvom dette skulle gå på bekostning av retten til visse land.

Ja, jeg mener at NATO burde ha tatt Russlands gjentagende advarsler om at NATO ikke må ekspandere til Georgia og Ukraina.

Ukraina var i 2010 valget veldig delt på NATO spørsmålet og naturlig nok Tymoshenko vs Yanucovich. Se linken under.

Jeg mener det er mye i Ukraina som ikke er sort/hvit. Under Euromaidan gikk Yanocovich med på å få med de moderate med på laget etter press fra studentopprøret ved å gjøre Klitsjko til statsminister, men Klitsjko ville ikke. Ellers så er min forståelse at dealen Ukraina fikk fra EU var mye dårligere enn den fra Russland og Russland forslo at Ukraina kunne deale med begge (både EU og Russland), men Merkel gikk ikke med på dette. Forlengelse av dette så er det mange som mener at USA har hatt en vesentlig rolle både før og etter revolusjonen for at Ukraina skal bli mer pro-NATO/EU. Har tidligere vist til billions som Pentagon gav i støtte og mye havnet hos nasjonalister.

Jeg føler at NATO har vært med på å få Ukraina til å tro at de kunne bli medlemmer vel vitende om at dette ville være veldig risikofylt pga Russlands klare holdning. Slikt sett så lider Ukraina for noe som NATO/USA også har vært en bidragsyter til.

Og til slutt: jeg mener at Putin har skyld i invasjonen og krigen og Russland har ingen rett til å angripe en suveren stat.

5 Likes

Du mener at NATO ikke skulle sagt at det er opp til Ukraina å søke om medlemskap, og at de kan tenkes å bli medlemmer i fremtiden?
Det vi i alle fall er enige om er at det var uheldig å gi signaler om fremtidig medlemskap uten samtidig å gi en garanti for at (deler av) landet vil være under NATOs beskyttelse mot militære angrep (f.eks. i form av flyforbudssone).

Russland har hatt en “klar holdning” til at de ikke ønsker Sverige og Finland som NATO-medlemmer.
(Russia threatens Sweden and Finland over NATO membership, again – EURACTIV.com)
Du mener vel også at Sverige og Finland ikke bør få innvilget medlemskap, om de skulle søke?
Bør NATO bidra til å forsvare Sverige eller Finland, om de skulle bli angrepet? Det eksisterer jo en form for “partnerskap”.

Jeg antar at Russland også har en “klar holdning” til medlemskapet til de baltiske landene. Bør disse få beholde sitt medlemskap?

Et relevant bakteppe for forståelsen av Russlands invasjon er de to ulike tilnærmingene liberal internasjonalisme og realisme.

Denne har vært posta før, men jeg tillater meg å poste den igjen, sida den gir et godt riss av de to ulike tilnærmingene og argumenterer for at den siste tids utvikling kan tyde på at den liberale internasjonalismen kanskje er et bedre analyseapparat enn realistenes nullsumsspill-linse: Putin trodde han kunne bruke rein makt for å få det som han ville, i stedet har han oppnådd å samle Vesten rundt demokratiske verdier og møtt uventa sterk motstand.

4 Likes

Burde de ikke heller blitt tatt opp som Nato-medlem i 2008 når de søkte? Så hadde Russland latt dem være i fred slik som de baltiske statene?

Jeg er helt enig i at det var idiotisk at NATO sa -“nei, men senere” . Vi ser jo resultatet nå, 14 år senere. Evt, så har det skjedd allikevel, så lenge de ikke var medlem av nato eller EU. Det synes jeg er vanskelig å anslå.

2 Likes

Ja, jeg mener hvordan NATO i 2008 i Bucuresti formulerte og signalene var veldig feil.

Nei, jeg mener Russland ikke ville ha gått gå ape-shit hvis Finland og/el Sverige ble NATO medlemmer. Signalene Russland har konsekvent gitt er at grensen deres er Ukraina og Georgia.

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm

2 Likes

Ville det vært så enkelt? Jeg mener, var det ikke en grunn til at Støre på twitter skrev; “Klokt at flertallet i Nato sto imot Bush i 2008 og ikke tok Ukraina inn i Nato.” ?

Man kunne i hvert fall garantert sikkerheten til Ukraina mens man utredet medlemskapet. Som det ble, så var det som om de satte på en timer som tikket nedover til “so long russia”.

Det står rimelig greit forklart her hvorfor det ikke skjedde…

3 Likes

Bakgrunnen for russisk “storhet” kommer inn som seg hør og bør, med oppdragelsen og skolegangen.

4 Likes

Hva tror dere om denne, har USA noen ugler mtp. biolabber? Er i hvert fall vanskelig å Google seg fram til noe godt svar, masse informasjon både for og imot:

1 Like

Ukraina har ikke tenkt å bruke noe biologiske våpen. Det gir ingen mening all den tid krigen skjer i Ukraina og de aldri har vurdert å kjøpe en angrepskrig.

8 Likes

Får bare ta Nuland for hva hun sier. Hun er redd for at russerne skal få tak i Ukrainas biologiske forskningslabber.

Nuland har spilt en aktiv og langvarig rolle i Ukrainsk innenrikspolitikk ref hennes telefonsamtale med Geoffrey Pyatt fra 2014

Ellers, under en link til en omtale av Nulands ektemann. En godt kjent neocon hauk og en av de fremste forkjemperne for WMD som årsak til å invadere Irak. En som får Paul Wolfowitz til å se ut som en pusekatt (og ikke :wolf:)

Må være spennende samtaler over middagsbordet i den familien :thinking:

3 Likes

Hele problemstillingen med at Ukraina skal være en biologisk trussel mot Russland er noe vrøvl.

Den frie og den ufrie verden for den del har et samarbeid på biologisk forskning over hele verden.

2019:

Hvis USA ville forske hemmelige trusler mot Russland, hvorfor legge den forskningen der Russland aller enklest ville finne ut om den? I følge Russland for 4 uker siden var jo mesteparten av Ukraina egentlig
russere…

12 Likes

Vi stadfester jo bare det Nuland sier under høringen. Har ikke spekulert noe om biologisk våpen eller noe mer enn det som blir sagt. Dama sier hun er bekymret for at russerne skal få tak i ukrainske biologiske labber. Blir det også nå feil å si?

1 Like

Mulig å vise til noen eksempler på troverdige kilder som peker i positiv retning?

1 Like

Du skriver dette. @Klinsj er betraktelig mer konspiratorisk i sin tilnærming, selv om også du gjør et hederlig forsøk på å koke suppe på spiker.

5 Likes

OK, skrev tilbake til grisen fordi jeg trodde han skrev til meg

Hva er det jeg har skrevet eller lenket til i posten min er «suppe på spiker»?

Ved å skrive så mye om ingen ting. Fremstår som merkelig. Ikke gir det mer kjøtt på beinet med tanke på @Klinsj sitt opprinnelige innlegg og ikke gir det input på noe som er relevant for tråden forøvrig.