Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Verdi-tråden


#41

NRC group -NRC group (NRC)
Undervurdert kjedelig verdi aksje som har mye framfor seg de neste 2-10 årene. Q2 blir nok ATH.

Nisje = Jernbaneentreprenøren med ca 5% marginer på “enkle” oppdrag ( bygg av jernbarne / havner + +) og opp mot 10 på mer tekniske oppdrag. Er vanskelig for andre aktører å komme inn i sektoren, pga dyre inngangsbilletter i form av dyrt utstyr som "sporbyggertoget? :thinking: ++ )

Verdsettingen idag er dobbel så høy som veidekke/AF ca 16 - Men 1 års forward P/E er ca 12 om jeg skal stole på DN. Men har ingen gjeld, så kan gire veksten kraftig om de vil imotsetting til AF/VEI.

De siste 2 årene har vært drevet av oppkjøp av nøkkelselskap for å posisjonere seg mot de kommende investeringene ifølge nasjonal transportplan.


#42

NRC:
P/B: 2,1
P/E: 16x 2018 12,1x 2019E.

Uten at jeg kjenner caset så ser det ikke ut som en umiddelbar verdi-aksje basert på disse tallene.
Høres ut som en interresant case, og skal definitivt ta en videre titt på det.


#43

Kanskje mer et langsiktig vekst case enn verdi aksje med rabatt, så passer vel ikke inn i “Aksjefokus modellen” .

Men ser personlig på det som “verdi case” fordi de har bra kontantstrøm og ATH ordrebok før rush av investeringer i sektoren er gjort. Kunden er den norske og svenske stat som i evt nedgangstider vil spytte inn mer kapital til byggig/vedlikehold (som er flere år på etterskudd) for å sysselsette folk.

Alle kan starte betting og forbruksbank på kort tid, men høyt nivå å starte som en jernbaneentreprenør. Noe som betyr at det er lite konkurranse i sektoren.


#44

Jeg bruker flere modeller, men den mest grunnleggende er å multiplisere p/b med p/e. Jeg bruker 22.5 som fair-value (brukt i Security Analysis).

Selskaper som har høy fremtidig kontantstrøm som ikke per se er billige. Dette er vel selskaper man kaller vekst-selskaper.

Eksempel:

Sparebank 1 Midt-Norge
P/E: 12,7
P/BOK: 0.96
Sum: 12,1

Jeg lager et innlegg om dette, hvor jeg også vil laste opp en modell på aksjefokus.no som jeg benytter.


#45

Vil ikke dette gi deg selskaper med «lav» avkastning på ek?


#46

Du vil generelt finne få selskaper med høy ROE om du gjør dette, men det er ingen motsetninger. Nå er aksjemarkedet høyt-priset hvor det forekommer få eksempler av dette. Etter større børsfall, som burde komme oftere enn vi har sett siste årene, kan det hagle med gode “tilbud” hvor du kan få verdi-aksjer med høy ROE. Når dette inntreffer bør man ha cash på hånd for å ta del i salget.

NOFI er en av få som faktisk begynner å nærmere seg rabatterte nok nivåer for en defensiv verdi-orientert investor, med høy ROE.

NOFI:
P/E: 9.0x
P/B: 2.6x
Sum: 23.4
ROE: 30%

Modellen kan også brukes slik hvor du får et tilnærmet likt resultat. Jeg foretrekker å bruke modellen ovenfor om jeg ikke har Excel tilgjengelig, på grunn av simpelheten. Jeg kommer til å laste opp modellen og en beskrivelse av den på min nettside så fort jeg får tid om dette er interessant.

image


#47

Hvordan funker modellen opp mot oljesektor fallet i 2016? Kjøpte du noe olje aksjer da? Eller gikk du kun for bankene som var tungt investert i olje og derav fikk ca P/B 0.5 men hadde bedre P/E.

Du jobbet i bank ikke sant? Hvordan ser du på 2020 i offshore sektoren, blir det noe ny stor refinansieringsrunde på de store bankene som var tungt inne i sektoren?


#48

Denne modellen fungerer ekstremt godt for nettopp bank og finans og mindre godt i de mest sykliske næringene som eksempelvis olje/offshore/shipping.

Jeg har ikke brukt modellen på oljeselskaper eller shipping i noen særlig grad, men den kan brukes.
Sannsynligvis ville jeg endret parameterne og krevd større sikkerhetsmargin jo mer sykliske en næring er. Shipping/olje går ofte med tap i dårlige perioder og da er modellen lite god å bruke. Da må man begynne å se på pris/bok, gjeld og betjeningevne så de ikke misligholder gjeld.

Når det gjelder offshore/ olje de neste 5 årene ser det utvilsomt bullish ut, om oljeprisen holder seg over $65 så kommer det til å bli veldig gode tider i denne bransjen fremover. Oljeselskapene har investert rekord lite de siste årene, og de er nødt til å starte å investere i nye felt, om alle skal gjøre dette samtidig kan det bli et bra trykk i denne bransjen. Kostnadene er også kuttet til beinet så jeg tror ikke det blir noen store refinansieringsrunder utenom kanskje i Supply som er plaget med et altfor stort tilbud av skip.

Jeg bruker mye tid på Shipping og IMO 2020 akkurat nå som er en “game-changer” med fokus på VLCC markedet.


#49

Sorry, med offshore mente jeg supply ja :slight_smile: Så DNB reduserte antatt framtidig tap innen sektoren.
Takk for svar.


#50

Hmm.

Arabica !


#51

#52

Mens vi er inne på det:

BMW - Denne aksjen blir faktisk konkurs priset…

P/E: 6.7x
P/B: 0.86x


#53

Det har du rett i, spørsmålet er hvorfor markedet priser selskapet så billig. :wink:


#54

Fordi Mr. Market er en heavy drinking manic depressive?


#55

De underliggende tekniske dataene ser veldig interessante ut, sett ut fra en verdibasert investors ståsted. Det som jeg er interessert i å høre er hvilken “vollgraver” du synes NOFI har?

Enda en utfordring, hvis du skulle valgt mellom MING og NOFI, begge to i samme bransje, men selvfølgelig operer de i forskjellige markeder og utstrekning, hvem ville du valgt?

Jeg finner begge til å ha relativt lik oppside, hvis en tar i bruk konservative estimater om fremtidig vekst og at denne er tilnærmet lik på begge. Men jeg synes MING har en veldig god “vollgrav” i deres brand og at de større bankene ikke aggressivt har prøvd å ta posisjoner fra dem i Trøndelag og Nordvestlandet. De har jo heller gjort det motsatte ved å skalere ned regionale kontorer, mens MING har beholdt sin filosofi om nærhet til samfunnet de operer i.


#56

Det er et veldig godt spørsmål @Ompalompa, NOFI har en veldig god vollgrav, så lenge de har ett partnerskap med NAS. Kundebasen de potensielt kan få, og muligheten for ekspansjon er absolutt tilstedet her. Jeg ville vært bekymret om de ikke hadde hatt en nær relasjon til flyselskapet, så det er en usikkerhet på lang sikt som vil kunne være tilstedet.

Valget mellom MING og NOFI er enkelt fra en defensiv investors sitt ståsted, det er veldig lite usikkerhet knyttet til MING. Det er en solid og god bank til attraktive multipler, uten store usikkerhetsmomenter sammenliknet med det NOFI eksempelvis har (politisk risk).

Det er lenge siden vi har sett sparebanker vært priset på P/B 1.5-2.0, men jeg tror vi vil få se det før denne oppgang syklusen er slutt. Det vil si at vi har en oppside på 50-75% kun på multippel ekspansjon, samtidig må man huske på at MING og andre sparebanker bygger bok hver dag de tjener penger.

Historisk PB:


#58

Jeg er usikker på om du har lest hva jeg ønsker å oppnå med denne tråden. Jeg ønsker gjerne tips, men kom nå gjerne med P/E, P/B og mer info. Kvaliteten må opp! :wink:


#59

Jeg har skrevet et innlegg om bruk og anvendelse av Grahams nummer, som kombinerer både P/E og P/B for en enkel verdsettelses analyse. Det følger også med regneark for de som ønsker å prøve seg frem.

Les mer her: https://aksjefokus.no/grahamsnummer/


#60

Austevoll Seafood ser ut som en god kandidat i forhold til Grahams nummer?

P/E 12.4
P/B 1.0


#61

Austevoll Seafood er godt innenfor.

Sitter med følgende fra Reuters:
P/E 12 ttm, 2018 est: 8,77
P/B 1,2.

Graham Ratio 0.7

Edit: Husk også å se på utbytte historikk (avbrutt i 10 år) og de andre punktene som er listet i blogg innlegget om verdi-modellen på aksjefokus.no :slight_smile: