Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Desert Control Group - Småprat 2

Alle med en viss fartstid i aksjemarkedet vet at kursen kan svinge veldig i selskap som er i kommersiell startfase.

Det er risiko med å være inne i sånne, men også en risiko med å stå utenfor. Man må velge det som passer for egen strategi

Jeg har gjort det hele veien.

Det som ikke fungerer er “På hvilken kurs blir emisjon?” og lignende.
Konklusjoner, når ingen vet, blir bare støy

Poenget er at ingen vet noenting om fremtiden, og du har ikke noen rett til å avfeie det andre synes er viktig. Hvis noen er usikre på emisjon og emisjonskurs så har de full rett til det uten din godkjenning.

1 Like

Så du synes det er konstruktivt og riktig å hevde at det blir emisjon?

Å TRO at det blir emisjon er noe annet ennå hevde.

Bjørnene har fest på en annen tråd:

1 Like

Det som er støy for meg er stadige klipp og lim fra linkedin. Det tror jeg er en veldig dårlig predikator for kursutvikling.

1 Like

Tro og hevde…
Velkommen til aksje markedet.
Nok nå Geirx….

4 Likes

Mulig det ikke er interessant for alle, men jeg vil gjerne ha de. Det er begrenset hva man har kapasitet til.
At andre gjør både enkel og dypere gravejobb på LinkedIn, og etterpå legger det ut her, gjør at jeg ikke trenger følge med så mye på LinkedIn selv.

14 Likes

Graden av forutinntatthet blant bjørnegjengen er oppsiktsvekkende. Hva skiller egentlig LinkedIn-innlegg fra twitter-meldingene som det florerer av på bjørnetråden?! Det handler utelukkende om å prøve å være hands on på den fundamentale utviklingen.

Har 700 innlegg på tråden og ingen har handlet om kursutviklingen. Treffer man på det fundamentale og samtidig hensyntar andre faktorer (som det finansielle), og man vil bli premiert. På eksakt lik linje som at du vil kunne cashe inn dersom dere til slutt treffer på resesjon og elendighet. Vi er ikke så forskjellige som du og dine liker å tro.

4 Likes

Kan ikke de aller fleste her bare holde kjeft til over påske! :see_no_evil:

1 Like

Bill Gates, største landeier i USA…
Og filantrop med interesser i Afrika.
Og «kompis» med OKS…
bilde

1 Like

Apropos

https://www.anthropocenemagazine.org/2023/03/solar-panels-handle-heat-better-when-theyre-combined-with-crops/?

6 Likes

En mulig konkurrent til Desert Control

3 Likes

Denne var innom her tidligere, husker ikke helt konklusjonen, men endte ikke opp som en direkte konkurrent til DC.

1 Like

Viktig å følge med på konkurrenter. Denne har vært fremme noen ganger. Krever mye mekanisk arbeid.

1 Like

Mekanisk arbeid 1 gang.

«The technology only needs to be applied once on the sand and will last a lifetime, said Dake, without needing reapplication.»

Sparer 75-80% vann.
Hvor stor er besparelsen med LNC?

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til alle nyheter om teknologiske gjennombrudd inntil det er akseptert av flere parter. Dette virker nesten for godt til å være sant. Hvorfor er det ikke i «alle» nyheter?

Kompiser, basert på denne artikkelen?

2 Likes

“Mekanisk arbeid 1 gang” sier i utgangspunktet lite. Artikkelen gir ingen svar på graden av kostnadseffektivitet. I det hele tatt vanskelig å komme særlig under huden på teknologien. Har googlet kjapt og det virker som implementeringen har stått stille i 3 år.

Som er et godt poeng. Den største deriskingen av DC og LNC er ikke forskningsresultatene, men den faktiske interessen fra markedet. Især Limoneira, som bare favnet større interesse med ytterligere involvering etter å ha testet LNC på 50 citrustrær.

2 Likes