Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Politikk 2

Continuing the discussion from: Politikk - #7651 av pleximus83

1 Like
3 Likes

Mass Formation Psychosis - 5 Things You Need to Know!

1 Like
2 Likes

Det er flere måter å gjøre det på. For det første kan vi erstatte de unødvendige og fordyrende strømselskapene som folk har avtaler med i dag – et marked veldig få forstår – med et statlig strømselskap som kan gi folk faste og forutsigbare priser, sier Lysbakken.

Miljøsaken feies under teppet med en gang de kjenner litt motstand.

Sv sin politikk:

Ressursside om klima og miljø

Klimaødeleggelsene er urettferdige og rammer dem som allerede har minst.Skal kloden overleve må vi redusere klimagassutslippene globalt, og Norge må gå i front. Vi må begrense oljeindustrien og få fart på en transportrevolusjon der miljøvennlige løsninger er framtiden.

Ikke at jeg mener strømprisene bør gå i taket i Norge, jeg bare reagerer på inkonsekvens.

Hvordan gjør faste strømpriser at Norge går i front og hjelper fattige land i en klimarevolusjon? Det betyr bare at vi ikke vil dele en knapphetsresurs, likner faktisk litt på hvordan Putin og Russland begrenser tilgangen på gass… SV prøver å skape et Utopia som ingen ander land kan følge opp for å føle oss flinke. Hvordan forbedrer det verden i det store og det hele? og resursene vil vi ikke dele, for da rakner Utopia.

2 Likes

Hvor er de Grønne? DETTE er noe omleggingen til et bærekraftig samfunn? Dette er jo fantastisk…

Han her tør faktisk si det som det er ! :wave:

1 Like

Alle vil ta vare på miljøet, men ingen vil betale for det…

2 Likes

Er ikke dette egentlig Watergate x10?

7 Likes

Interessant at utvandringen fra sentrum til ytre høyre / venstre også manifesterer seg her til lands.

2 Likes

Blir jo ofte slikt når politikken går stikk motsatt av hva flertallet føler er fornuftig.

5 Likes

Alt er på skakke og ting vil ta tid å rette opp, men folk er så sinnsykt utålmodige. Man skal vel alltid finne ting å klage på. Strømprisene er jo dyre overalt i verden. Jeg skjønner ikke hvordan man tenker: skal Rødt og FRP samarbeide? :sweat_smile: Eller blir det en ny mindretallsregjering som blir motarbeidet ved hver korsvei?

Ganske enkelt, folk flest føler strømprisen på pengepungen. Samtidig er politikere griske og virker avkoblet virkeligheten.

Rødt er veldig tydelige hva de mener om griske politikere og høye strømpriser. Da får de velgere.

5 Likes

Ser logikken, stiller bare spørsmålstegn ved lojaliteten til politikken og kortsiktigheten til velgerne der ute. Å hoppe på Rødt som parti basert på en enkeltsak mener jeg er ganske tullete :crazy_face:

Enkeltsak?

Det er vel knapt noe som politisk sett har gått i riktig retning her i landet de siste 20 årene.

1 Like

Tja, de har jo klart å tildele store mengder letelisenser på sokkelen som har forlenget vår perverse rikdom med en mannsalder :wink:

3 Likes

Jeg tror store deler (de progressive) av AP er i sjokk over sin egen politikk for tiden. Jeg tror ikke velgerne flytter seg mot venstre, jeg tror bare de begynner å bli bevisst på at AP har flyttet seg mot høyre. De som vil ha programmet til AP gjennomført må faktisk stemme SV/R/MDG avhengig av politikkområde.

5 Likes

Ja, det er primært en enkeltsak som har sørget for den massive oppslutningen rundt Rødt den siste tiden. Mener du de ville hatt slike målinger med en normal strømpris?

1 Like

Det er jo noe som stort sett har gått på autopilot.

Hver gang politikere skal blande seg inn i noe og bedrive politikk så går ting til helvete.

Kan knapt komme på et eneste stort politisk vedtak som ikke har slått galt ut. Selv om det sikkert finnes noen.

Problemet til AP er ikke at de har flyttet seg ene eller andre veien, problemet til AP er at de ikke har en politikk som treffer velgerene hverken på høyre eller venstre side.

De kjører arrogant på, viser ingen vilje til å løse griske politiker problemet som de er endel av.
INGEN i AP som går ut og sier at hun fæle AP dama som ble dømt for å svindle med reiseregninger er slem.

AP er avkoblet alt. Derfor svikter velgerene dem.

4 Likes

For å ta det siste først: Det var ikke så mange som gikk ut mot Keshvari(?) heller (FrP - husker ikke detaljene). Min personlige mening er at denne typen saker sannsynligvis er en form for personlig tragedie mer enn ukultur. De får straff og mister jobben.

Og det er ingen partier til venstre for SV/MDG som er villige til å kutte i lønna på Stortinget. Litt rart å ta AP spesifikt på det punktet.