Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Makro


Makro, indeks, valuta ( 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ) (2485)
Forberedelser på finanskrise/krakk! Hvordan tjene penger? ( 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ) (749)
Politikk ( 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ) (584)
OSEBX - Oslo Børs Hoved Aksjeindeks ( 2 3 4 ) (68)
Utbyttemaskiner - for den langsiktige spareren ( 2 3 4 5 6 7 ) (123)
Litt informasjon om emisjoner i børsnoterte selskaper (3)
Kommer det et børskrakk i 2019? (8)
Etikktråden ( 2 ) (29)
Hovedindeksen/OSEBX ( 2 ) (36)
Hva er din investeringsfilosofi? ( 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ) (369)
Megatrender ( 2 3 ) (45)
Wyckoff Logic (15)
Er dere klare for et børskrakk (som i 1987 o.l.)? (16)
Aksjemanipulasjon (1)
Strategier og tanker rundt Stop Loss - del dine erfaringer (11)
Langsiktig investering og kortsiktig trading i samme aksje - Er det mulig å kombinere dette på en god måte? (3)
Hvordan organiserer du investeringene? ( 2 ) (23)
Dine ambisjoner og mål med investering på børsen ( 2 3 4 ) (73)
Dax, omx, osebx (13)
Hvilke verdipapirer følger du? (17)
Det fundamentale med økonomi ( 2 3 ) (58)
Hva vil Brexit ha å si i årene fremover? De store linjene (13)
Forecasting the Big Money - Armstrong (17)